thumbnail
thumbnail
Projectleider E-HRM

Waterschap Noorderzijlvest

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
125
24 Groningen

Publicatiedatum:

07-03-2023

Sluitingsdatum:

21-03-2023

Begindatum:

01-04-2023

Einddatum:

31-12-2023

Organisatie
Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon en gezond water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Werk je graag voor een maatschappelijk gedreven organisatie? Binnen een team dat graag samen de schouders eronder zet?

Bij het team HRM, JZ en VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) zijn wij op zoek naar een doortastende allround projectleider (voor 24 uur per week (2023) die de implementatie een nieuw E-HRM-systeem in goede banen kan leiden.

De opdracht
De jaren 2023 en 2024 zullen in het teken staan van vernieuwing en daarmee het inrichten en opleveren van meerdere nieuwe ICT-systemen binnen bedrijfsvoering. Dat betekent werken onder architectuur en goed samenwerken met andere projecten.

Het ICT-systeem op het gebied van HRM (‘E-HRM-systeem’) faciliteert een groot aantal processen, zoals de salarisverwerking, registratie van verlof, ziekte en studie. Maar het E-HRM-systeem gaan we ook gebruiken voor de gesprekscyclus, personeelsdossiers en in-, uit-, en doorstroom van medewerkers.

De aanbesteding is nagenoeg afgerond. Dit betekent: werk aan de winkel!

We zijn op zoek naar een doortastende allround projectleider (voor 24 uur per week (2023) die de implementatie een nieuw E-HRM-systeem in goede banen kan leiden.

Het nieuwe E-HRM-systeem is landelijk aanbesteed voor 14 waterschappen vanuit de samenwerkingsorganisatie het ‘Waterschapshuis’. De leverancier stelt capaciteit beschikbaar voor de implementatie van het systeem. Dit is met name technisch van aard omdat het om een standaardpakket gaat. De ervaring leert dat er altijd een zekere mate van maatwerk nodig is. Zoals het koppelen van de werving- en selectiemodule aan het E-HRM-systeem.

Het implementeren van een uniform standaardpakket lijkt simpel; er is toch meer werk te doen. We moeten een inhaalslag maken als het gaat om het uniformeren van onze HRM-werkprocessen.

Als projectleider schaak je  op meerdere borden: je werkt met HRM aan de uniformering van de werkprocessen en faciliteert deze in het nieuwe systeem, je stemt de inrichting af  met de landelijke projectleider die is verbonden aan het ‘Waterschapshuis’ en je zorgt ervoor dat de noodzakelijke koppelingen en verbindingen worden gemaakt met annexe ICT-systemen en –processen.

Daarnaast zorg je ervoor dat de projectgroep draait als een zonnetje.

Resultaatgebieden

Als projectleider:

 • Zoek je de samenwerking met andere waterschappen om van elkaar te leren en elkaar te helpen bij de implementatie van het nieuwe E-HRM-systeem;

 • Ga je aan de slag met het versimpelen en aanpassen van de processen en de workflows, zodat  dubbele boekhoudingen niet meer nodig zijn en het genereren van betrouwbare managementdata makkelijker wordt;

 • Draag je zorg voor een gedragen en realistisch uitvoeringsplan, met duidelijke faseringen en mijlpalen;

 • Stuur je op inzet en tijd van medewerkers om het nieuwe systeem gebruiksklaar te krijgen;

 • Draag je zorg voor de inrichting van de projectorganisatie (project- en stuurgroep);

 • Stuur je de projectorganisatie, de diverse werkgroepen en de betrokken leveranciers aan;

 • Creëer je draagvlak voor de gekozen oplossingen;

 • Rapporteer je structureel over de voortgang;

 • Begeleid je de implementatie, draag je zorg voor de voortgang en overdracht naar de beheerorganisatie.

Kandidaatomschrijving
Wat jou kenmerkt is jouw kennis van HRM-processen, jouw klantgerichte houding en pragmatische proactieve aanpak. Binnen het project overzie jij wat er per stap allemaal nodig is om de implementatie van het E-HRM-systeem tot een succes te maken. Je zorgt er uiteraard voor dat dit ook gebeurt. Je bewaakt daarbij de afspraken, de planning en je hebt scherp wat de risico’s, kansen en de benodigde procesverbeteringen zijn. Daarbij werk je nauw samen met de teammanagers HRM, JZ en VGW. Ook de inhoudelijke kennishouders zijn jouw gesprekspartner. Je rapporteert actief over de voorgang van het project. De interne opdrachtgever klopt bij jou aan als hij/zij vragen heeft over de voortgang van de implementatie, de technische uitvoering en de doorwerking op de HRM-processen. Je bent ondernemend, resultaatgericht, analytisch sterk en hebt ruime ervaring als projectleider.

Je bent:

 • Een ervaren (project)manager, zo mogelijk met een kennisbasis in ICT gerelateerde projecten;

 • In staat om binnen bestaande proceskaders, creatief naar oplossingen te zoeken;

 • Omgevingsbewust, resultaatgericht en samenwerkingsgericht;

 • Een professional die zich kenmerkt door een zakelijke en integere aanpak;

 • Iemand die van nature het gesprek aangaat en helder het belang van een transparante werkwijze kan uitleggen.

Je hebt:

 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur op gebied van bedrijfskunde, HRM en/of project- en programmamanagement;

 • 3 jaar aantoonbare ervaring, opgedaan in de afgelopen 6 jaar, met het leiden van complexe (softwarerealisatie) trajecten en/of organisatorische verandertrajecten waarbij een andere manier van werken centraal staat;

 • Inzicht in de HRM-werkprocessen en weet deze te doorgronden en lean te maken;

 • Een brede blik en scherp analytisch vermogen;

 • Een coachende stijl van leidinggeven aan de projectorganisatie;

Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP
Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er / DGA.
Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

1. Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien gewijzigde regelgeving dit noodzakelijk maakt.

2. Ook bij ziekte van de medewerker, die naar verwachting langduriger (langer dan 10 werkdagen) zal zijn, en in geval van andere zeer ernstige omstandigheden, heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer te verzoeken een vervangende medewerker aan te bieden dan wel het contract conform de algemene voorwaarden van het DAS te ontbinden. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg en toestemming van de opdrachtgever. De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk werkzame medewerker van de opdrachtnemer. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg worden bepaald hoeveel dagen door de opdrachtnemer niet in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 5 werkdagen

3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.

4. Voor deze opdracht zijn de AWVOODI 2018 van toepassing deze zijn beschikbaar op de website via onderstaande link:

https://www.noorderzijlvest.nl/inkoop-en-aanbesteding 

Indexering tarief:
Het door u aangegeven tarief kan na minimaal 12 maanden jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692

Interviewplanning
Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek op 29 maart 2023. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 23 maart 2023 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Toelichting op rooster
In overleg Voor 2024 wordt de ureninzet nader bepaald.

Dienstencategorie
Andere diensten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider E-HRM die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.