thumbnail
Jurist

Waterschap Noorderzijlvest

Grasdijkweg 2, 9798 TC Garmerwolde, Nederland

Juridisch
Sluit over 5 dagen
110
8 Groningen

Publicatiedatum:

11-05-2022

Sluitingsdatum:

25-05-2022

Begindatum:

15-05-2022

Einddatum:

15-05-2023

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilig leven met water, schoon water, gezuiverd water en voldoende water in elk seizoen. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 383.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie.

Werk je graag in een dynamische projectomgeving? Binnen een team dat graag samen de schouders eronder zet? En in een flexibele organisatie waarin collegialiteit hoog in het vaandel staat? Bij het team Plannen en Projecten zijn wij voor het project Optimalisatie Onlanden op zoek naar een

Jurist MER procedure en Projectbesluit (gemiddeld 8 uur per week)
Doortastend en met een blauwgroen hart

Het projectteam Onlanden:
We worden er steeds vaker mee geconfronteerd, veranderingen in het klimaat waaronder extreme regenbuien. Om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen in de provincie Groningen, is extra ruimte voor waterberging nodig. Waterschap Noorderzijlvest is samen met provincie Drenthe als Bevoegd Gezag een procedure voor een milieueffectrapportage (MER) en Projectbesluit gestart om 5,2 miljoen kuub extra water te kunnen gaan bergen in De Onlanden.
Meer informatie over het project: https://www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden/ 

 • Je verricht jouw werkzaamheden voor Waterschap Noorderzijlvest, de initiatiefnemer van de procedure MER en Projectbesluit. Dit is een traject met een doorlooptijd van zo’n twee jaar.
 • Je werkt niet constant 8 uur per week, maar levert op verschillende momenten jouw bijdrage aan een aantal producten die de initiatiefnemer oplevert. Dit werk concentreert zich op een aantal momenten tijdens de procedure. Daarbij gaat het o.a. om een samenwerkingsovereenkomst, een reactienota, een (ontwerp)projectbesluit met eventueel aansluitend een beroepsperiode. Daarnaast heb je gedurende de hele periode op regelmatige basis afstemming met de opdrachtgever en adviseer je in de vraagstukken die spelen t.a.v. MER en Projectbesluit.
 • Je schrijft met de andere projectteamleden aan deze producten en zorgt voor de juridische onderbouwing en afwegingen bij de vraagstukken die op tafel komen.
 • Daarnaast adviseer jij het projectteam over de MER en het projectbesluit en ben je in gesprek met bevoegd gezag en betrokken gebiedspartner om zo goed en efficiënt mogelijk de procedure te doorlopen. Vraagstukken over implementatie van de nieuwe omgevingswet, vergunningen coördinatie, maar ook nadeelcompensatie zullen aan bod komen.

In deze functie komt veel samen op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Met het werk lever je een bijdrage aan een project met een heel concreet en zichtbaar resultaat in de openbare ruimte. Werken aan waterveiligheid is werken aan een maatschappelijk belang. Je hebt te maken met een afwisselende en dynamische omgeving. Jij bent de jurist in een projectteam dat nauw samenwerkt met haar gebiedspartners op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Maar zo nodig ben je ook in gesprek met de omwonenden en betrokkenen in het plangebied, eventueel ook bij de afhandeling van bezwaren en beroepen.


Kandidaatomschrijving


Wat vraagt het waterschap van jou?

 • Je hebt een afgeronde HBO en/of WO rechten opleiding. 
 • Je hebt ruime adviserende ervaring in vergelijkbare projecten met bestuurs- en omgevingsrecht.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de voorbereiding van de Omgevingswet.
 • Je hebt ervaring in een complexe omgeving met tegenstrijdige belangen.
 • Je hebt ervaring met natuur- en milieuwetgeving en de MER-procedure is een pré.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het werken in ruimtelijke ordeningsvraagstukken.
 • Je hebt werkervaring bij een waterschap, gemeente, provincie of Rijkswaterstaat in het ruimtelijk domein.

Waarom pas jij in het team?

 • Jij bent oplettend en kritisch; je hebt overtuigingskracht en kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent pragmatisch en weet ingewikkelde informatie makkelijk toegankelijk te maken voor niet-juristen.
 • Je maakt gemakkelijk contact. Hierdoor weet je goed wat er speelt, zowel intern als extern. 
 • Je behaalt graag resultaten samen met je teamgenoten.
 • Je voelt goed aan wat er op bestuurlijk vlak nodig is en je weet daar ook rekening mee te houden.
 • Het werk moet van goede kwaliteit zijn, dat staat voor jou buiten kijf. 


Detacherings-/payrollbureau, intermediair of ZZP

Bij deze opdracht is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er/DGA. Zzp'ers die voor deze opdracht in aanmerking willen komen kunnen zich laten detacheren via een detacheringsbureau of payroll-bedrijf, dat dan de offerte indient.

Gedurende de gehele periode kan de overeenkomst tussentijds worden opgezegd, zoals onderstaand beschreven:

1. Een overeenkomst kan worden ontbonden, indien een aanwijzing van de opdrachtgever dit noodzakelijk maakt.
2. Ook bij ziekte van de medewerker, die naar verwachting langduriger (langer dan 10 werkdagen) zal zijn, en in geval van andere zeer ernstige omstandigheden, heeft de opdrachtgever het recht de opdrachtnemer te verzoeken een vervangende medewerker aan te bieden dan wel het contract conform de algemene voorwaarden (DAS) te ontbinden. Iedere vervanging geschiedt slechts na voorafgaand overleg en toestemming van de opdrachtgever. De vervangende medewerker dient aan dezelfde kwalificaties te voldoen als de oorspronkelijk werkzame medewerker van de opdrachtnemer. Indien er een inwerkperiode noodzakelijk is, zal vooraf in overleg worden bepaald hoeveel dagen door de opdrachtnemer niet in rekening gebracht zullen worden, zulks echter met een maximum van 5 werkdagen
3. Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst is mogelijk met instemming van alle partijen, tenzij één der partijen gemotiveerd kan aantonen dat het niet van haar verlangd kan worden dat deze detachering voortgezet wordt. In deze situatie nemen partijen een opzegtermijn van 1 maand in acht.
4. Voor deze opdracht is de AWVOODI 2018 van toepassing, deze is beschikbaar via

https://www.noorderzijlvest.nl/regel-infobalie/meer-info-pagina/inkoopvoorwaarden/ 

Indexering tarief:
Het door u aangegeven tarief kan jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS prijsindex (CBS indexering, Dienstenprijzen, commerciële dienstverlening en transport, Architecten en Ingenieurs (71), waterbouw (711216)). 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83760NED/table?ts=1533643636692


Interviewplanning

Het waterschap nodigt maximaal 3 kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek in de week 23 2022. Wij verzoeken de kandidaten uitdrukkelijk rekening te houden met deze periode.

Wanneer u op 1 juni 2022 voor 12.00 uur nog geen uitnodiging heeft ontvangen via het DAS Groningenhuurtin.nl, behoort u niet tot de eerste selectie voor de gespreksronde.
Contact over de opdracht en/of de procedure loopt uitsluitend via het DAS Groningenhuurtin.nl. Wij verzoeken u dan ook geen contact met het waterschap op te nemen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd als aanbieder op www.Groningenhuurtin.nl, dan adviseren wij u hiervoor op korte termijn zorg te dragen. U kunt helaas zonder registratie géén offertes indienen voor de lopende opdrachten. Na goedkeuring van de registratie kunt u via www.Groningenhuurtin.nl offertes indienen voor nieuwe opdrachten.

Toelichting op rooster

in overleg

Dienstencategorie

Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Jurist die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.