Bekijk de opdracht ook op opdrachtinformatiemanagement.nl voor aanvullende ondersteuning binnen het vakgebied Informatiemanagement.
thumbnail
thumbnail

Technisch Security Officer (TSO)

Wassenaar

Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelstellingen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zijn wij op zoek naar enthousiast talent. Ben jij op zoek naar een boeiende opdracht? Spreekt onze werkcultuur met de kernwoorden veelzijdig, open en uitdagend jou aan? Dan leren we je graag beter kennen.

De eenheid Informatie & Datamanagement (I&D) faciliteert de collega’s in hun werk als het gaat om de inrichting van de ICT-infrastructuur (niet alléén de werkstations) en de omgang met de daarbinnen verwerkte data (archief, beveiliging, privacy en de link naar landelijke voorzieningen). Ook wordt vanuit de eenheid meegewerkt aan de vormgeving van de digitale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Als Security je passie is, je een ondernemende inslag hebt én je wilt bijdragen aan verandering: dan ben je bij ons aan het juiste adres.

I&D is in een gastheerschapsconstructie ondergebracht bij de gemeente Wassenaar. Middels een dienstverleningsovereenkomst (DvO) neemt de gemeente Voorschoten deze diensten ook af.

Opdracht
In jouw rol als technisch security officer (TSO) zet jij jouw kennis en kunde in om de collega’s van de eenheid I&D te adviseren en te ondersteunen bij werkzaamheden die betrekking hebben op de security en networking infrastructuur. De gemeente Wassenaar maakt gebruik van de normenkader BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). De TSO’s voeren in opdracht van de CISO maatregelen in vanuit het jaarplan informatieveiligheid. De komende periode staat vooral in het teken van de hardening van diensten binnen het IT-landschap en de vervanging van netwerkswitches. Een ambitieuze agenda waar jij uitgebreid de kans krijgt om je deskundigheid in te zetten. Dit doe je niet alleen. Je werkt hierin nauw samen met de TSO’s (en in opdracht van) de CISO.

 • Je zet je deskundigheid in bij de verdere verhoging van de digitale weerbaarheid en de versterking van de veilige infrastructuur van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar;

 • Je adviseert de TSO’s en onze CISO over de security aspecten van de infrastructuur. Na goedkeuring van deze adviezen implementeer je de security maatregelen en functionaliteit;

 • Je ondersteunt bij het oplossen van 2e lijns-incidenten, bestaande uit gebruikersincidenten en incidenten vanuit de Monitoring & Response dienst;

 • Je analyseert cyberadviezen van onze CERT en van ICT leveranciers. Je adviseert de CISO over het handelingsperspectief;

 • Je stelt samen met de CISO een actieplan vast voor de hardening van IT-diensten, coördineert de daaruit volgende werkzaamheden en voert samen met het team op een gestructureerde wijze de noodzakelijke changes door.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Opleiding op minimaal HBO bachelor niveau; 
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in een technische security rol (ligt dit duidelijk toe in het cv);
3. Een maximum uurtarief van €100 exclusief btw, inclusief woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van ICT (25 punten);
5. Een CISSP certificering of direct vergelijkbaar (ligt dit duidelijk toe in het cv) (20 punten);
6. Een Cisco CCNP certificatie (20 punten);
7. Aantoonbare ervaring met het werken in (en beheren van) de Azure-Cloud (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het werken (en beheren van) Defender for Endpoint/Servers (20 punten).

Competenties
De kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • Je hebt er plezier in om collega’s te adviseren en te ondersteunen. Je bent daarin communicatief vaardig en in staat om complexe zaken zowel mondeling als schriftelijk helder uit te leggen en te rapporteren;

 • Je bent een echte teamspeler: de functie vraagt o.a. flexibiliteit, het vermogen om kennis te delen, en competenties als kunnen verbinden, plannen, organiseren en prioriteren om als team optimaal te functioneren;

 • Je bent analytisch sterk, je hebt overtuigingskracht, je kunt goed samenwerken en je bent vaardig in mondelinge communicatie;

 • Je bent in staat om het belang van verschillende perspectieven te duiden en te wegen;

 • Gevoel voor humor.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di –  Wo –  Do –  Vr. Gezien de werkzaamheden is aanwezigheid op kantoor een vereiste en kan er bij uitzondering en in overleg met de leidinggevende vanuit huis worden gewerkt.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Wassenaar zijn gepland op donderdag 18 april van 09.00 uur tot 17.00 uur op het gemeentekantoor van Wassenaar. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 16 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente Wassenaar zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 8 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 11 april, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Technisch Security Officer (TSO) die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.