thumbnail
thumbnail
Gedragswetenschapper

Voorschoten

Leidseweg 25, 2252 LA Voorschoten, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

25-11-2022

Sluitingsdatum:

01-12-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

-

Uren per week:

28

Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig  in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar gaan we per 1 september als zelfstandige gemeente verder. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. Voor het team Meedoen uitvoering zoeken we een

Opdracht
Als gedragswetenschapper vind jij het belangrijk dat jongeren met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen de juiste behandeling krijgen om weer mee te kunnen doen in de maatschappij.

Als coachende adviseur zet je jouw kwaliteiten voornamelijk in ter ondersteuning van de Jeugdconsulenten op afdeling uitvoering MO. Je ondersteunt hen bij het analyseren van hun casussen en denkt mee over de vervolgstappen die zij kunnen zetten. Tijdens multidisciplinaire overleggen adviseer je de Jeugdconsulenten rondom kernbeslissingen zoals het verlengen of afsluiten van kinderbeschermingsmaatregelen. Vanuit jouw kennis en expertise op het gebied van onder andere ontwikkelingspsychologie, beschermende- en risicofactoren voor het onbedreigd opgroeien van kinderen en opvoeding zet je de Jeugdzorgconsulenten aan het denken over de voor- en nadelen van verschillende opties.

Als Gedragswetenschapper ondersteun je Jeugdconsulenten zowel individueel als in teamverband. Jouw rol is adviserend en coachend op inhoudelijk vlak. Je leest mee met rapportages over de cliënten en verwerkt deze informatie in jouw tips en adviezen. Daarnaast coach je de Jeugdconsulenten ook in hun persoonlijke ontwikkeling als professional. Waar nodig kan het zijn dat je aansluit bij gesprekken, huisbezoeken of begeleide bezoeken.

De werksfeer binnen de Jeugdafdeling is informeel. Er wordt hard gewerkt en collegiale ondersteuning, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak, is aanwezig.

Toegevoegde waarde aan het team:
- ondersteunen van Jeugdconsulenten bij het op- en bijstellen van beschikkingen/beslissingen van de lijn in de hulpverlening en de daarbij behorende rapportages;
- adviseren van Jeugdzorgwerkers bij het nemen van (kern)beslissingen in multidisciplinair overleg;
- deskundigheidsbevordering van Jeugdzorgwerkers door middel van het bespreken van casuïstiek;
- geven van vakinhoudelijke ondersteuning;
- leveren van bijdragen aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een geldige SKJ registratie (duidelijk weergegeven in het cv).
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als gedragswetenschapper.
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de Jeugdhulpverlening.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van Psychologie of Orthopedagogiek (25 punten).
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Gedragswetenschapper in de afgelopen 6 jaar (30 punten).
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijk organisatie in de afgelopen 5 jaar (15 punten).
7. Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving m.b.t. Jeugdzorg opgedaan d.m.v. aantoonbare werkervaring of een afgeronde opleiding (duidelijk weergegeven in het cv) (20 punten).
8. Aantoonbare kennis van de doelgroep Jongeren met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. In ieder geval op de dinsdag. De overige werkdagen worden i.o. afgestemd.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op maandag 5 december 2022 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 december 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
Gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 29 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 30 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 1 december 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Gedragswetenschapper die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.