thumbnail
thumbnail

Twee Begeleiders ketentesten DSO / Projectsecretaris demandmanagement VNGR

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
105
32 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 mrt 2027

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

8 feb 2024

Over VNG Realisatie
VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, alle 342 gemeenten in Nederland, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Wij ondersteunen gemeenten bij het aangaan van maatschappelijke opgaven en het uitvoering geven aan wettelijke taken. Dit door het ontwikkelen van programma’s en projecten op het gebied van dienstverlening, uitvoering en ICT.

Expliciete besluitvorming over en betrokkenheid van de leden bij deze programma’s en projecten is belangrijk. We werken daarom transparant en in constante afstemming met de betrokken gemeenten. Hun tevredenheid over ons werk is leidend in alles wat we doen.

Om onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraagstukken en behoeften van gemeenten, doorloopt ieder project of programma een vaste ontwikkelcyclus bestaande uit vier fasen: weten, proberen, maken en beheren. Op deze manier werken we doel- en resultaatgericht van een initieel idee naar een concreet product of dienst voor al onze leden.

Voor iedere fase die een project doorloopt is binnen VNG Realisatie een basisteam aangesteld. De expertise binnen dit team kan worden aangevuld met specifieke ondersteuning vanuit zes kenniscentra.

Over programma Omgevingswet
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De Omgevingswet zal in 2024 in werking treden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet. Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het team bestaat uit ongeveer 90 betrokken medewerkers en bestaat uit mensen vanuit VNG Beleid en VNG Realisatie.

Voorbeelden van projectteams binnen de programmaorganisatie zijn: Regionale Implementatie Coaches Omgevingswet (RIO’s), Financiën (over structurele effecten van de Omgevingswet), Toepasbare regels (combinatie van juridische en technische aspecten), Omgevingsplan, Leveranciersmanagement en Regie & Demand.

Omschrijving van de opdracht
De Omgevingswet wordt ondersteund met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Binnen het programma Omgevingswet, draagt het team Regie & Demand intensief bij aan de functionaliteiten in het DSO, van de nieuwe landelijke voorzieningen tot de software bij gemeenten en omgevingsdiensten.

Dit doet het team door het uitvoeren van het demandproces: het inventariseren van wensen (demand) van gemeenten en omgevingsdiensten, het analyseren van vraagstukken binnen het DSO, het laten realiseren van demand en het testen van gerealiseerde functies. Het gehele interbestuurlijke programma heeft gekozen voor een Agile werkwijze, waarbij het demandproces (van idee tot realisatie en testen) zich ieder kwartaal weer opnieuw voltrekt.

Voor team Regie & Demand is de VNG op zoek naar twee rollen die gecombineerd wordt in één functie. De twee rollen betreffen projectsecretaris demandmanagement (R&D) en begeleider gemeenten indringend ketentesten. Naar verwachting zal de verhouding tussen de rollen 20/80 zijn. De functie valt onder de coördinator R&D.

Projectsecretaris demandmanagement
Als projectsecretaris werk je in het R&D team samen met de business liaison managers (die verantwoordelijk zijn voor het demandproces), de leveranciersmanager, een architect en de coördinator R&D. Je vervult een ondersteunende rol voor de business liaison managers en de coördinator R&D. Het gaat hierbij om intelligente ondersteuning vanuit inhoudelijke betrokkenheid. Je weet wat er speelt en kent de inhoud. Vanuit deze inhoud verzorg je de planning en organisatie van diverse overleggen, waaronder de klankbordgroepen met medewerkers van gemeenten. Daarbij verzorg je samen met de communicatieadviseur de communicatie over het demandproces.

Begeleider gemeenten indringend ketentesten
In de tweede rol komt de inhoud van het Digitaal Stelsel Omgevingswet nog meer naar voren. Als begeleider ga je aan de slag in het VNG testteam dat verantwoordelijk is voor het indringend keten testen (IKT). IKT is een interbestuurlijk project waarbij provincies, waterschappen en Rijk testen uitvoeren in de DSO-keten. Dit is de keten die, in het geval van een gemeente, loopt van de gemeente (en/of een stedenbouwkundigbureau) naar de nieuwe landelijke voorzieningen en weer terug naar de gemeente en de omgevingsdienst. Deze keten bestaat uit diverse functionaliteiten waaronder de nieuwe landelijke voorzieningen (LVBB en DSO-LV) en de gemeentelijke (plan-, toepasbareregelen VTH-) software.

Als begeleider ondersteun je gemeenten die IKT testen uitvoeren met: het doorlopen van de testscenario’s, het bepalen van de volgende stappen om te komen tot een indringende ketentest en het rapporteren van bevindingen. Op basis van de bevindingen voer je zelfstandig analyses uit. Met deze analyse bepalen we in het team welke vervolgacties nodig zijn. Denk hierbij aan een voorstel tot aanpassing van het DSO of communicatie naar gemeenten en omgevingsdiensten. Je maakt onderdeel uit van het VNG test team dat bestaat uit meerdere begeleiders, testexperts, een communicatie adviseur en een coördinator. Dit team begeleidt een aantal gemeenten intensief. Daarnaast kijken veel gemeenten mee en voeren deze gemeenten zelf testen uit. Het team biedt hiervoor handreikingen en (online) bijeenkomsten waarin kennis kan worden uitgewisseld zodat alle gemeenten de ketentesten uitvoeren.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Als projectsecretaris demandmanagement heb je o.a. de volgende taken:

  • Opstellen en bijhouden van de planning;

  • Plannen en organiseren en begeleiden van bijeenkomsten incl. inhoudelijke voorbereiding;

  • Vastleggen en bewaken van gemaakte afspraken / acties en sturen op nakoming;

  • Zorgdragen voor documentatie van het demandteam (o.a. demandlijst);

  • Zorgdragen voor communicatie rond demandmanagement (samen met communicatieadviseur);

  • Bewaken van vastlegging en afhandeling van de risicolijst demandmanagement.

 • Als begeleider heb je o.a. de volgende taken: o Het opstellen van IKT testscenario’s in samenspraak met test expert;

  • Voorbereiden en begeleiden van testen bij gemeenten en omgevingsdiensten;

  • (Laten) opvoeren van gedane testbevindingen;

  • Het uitvoeren van analyses op bevindingen;

  • Uitwerken van rapportages over de status van het DSO.

  • Het toegankelijk maken van kennis en ervaringen (positief en negatief) vanuit IKT en deze kennis delen via netwerken, documenten en bijeenkomsten;

Eisen

 • Een afgeronde HBO opleiding;

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;

 • Aantoonbare werkervaring met lokale overheid;

 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de gemeentelijke voorbereiding op (bijv. in de rol van projectleider of jurist) de Omgevingswet en opzet en werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (bijv. in de rol van functioneel beheerder);

 • Minimaal 2 jaar werkervaring met implementatieprojecten binnen complexe en/of (gemeentelijke) overheid;

 • Aantoonbare ervaring met projectondersteunende werkzaamheden.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon, laptop en eigen vervoer.

Gunningscriteria

 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met met we werkprocessen en informatieketens in de Omgevingswet

 • Afgeronde Bedrijfskundige en/of ICT-opleiding (blijkend uit CV en motivatie).

 • Aantoonbare werkervaring in gemeentelijk veld (blijkend uit CV en motivatie).

 • Aantoonbare ervaring met implementatie(ondersteuning) specifiek rondom de Omgevingswet (blijkend uit CV en motivatie).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Twee Begeleiders ketentesten DSO / Projectsecretaris demandmanagement VNGR die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.