thumbnail
thumbnail
Projectleider adviseur Kennisnetwerk Data en Samenleving

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
105
32 Zuid-Holland

Begindatum:

1 nov 2023

Einddatum:

1 nov 2026

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

9 nov 2023

Organisatie
De VNG representeert de ruim 300 Nederlandse gemeenten en werkt samen met haar afdelingen aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij vanuit de uitgangspunten van VNG beleid de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door in nauwe afstemming met VNG beleid actief te participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, door samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

VNG Realisatie draagt in opdracht van VNG beleid bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

 • verbeteren van de dienstverlening;

 • een efficiënte en wendbare organisatie;

 • anticiperen op de toekomst.

Over kenniscentrum Data & Monitoring
Het kenniscentrum Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, het Data Science team, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Samenleving.

Omschrijving van de opdracht
Om kennis over data en de informatiesamenleving samen met gemeenten te genereren, te bundelen en te delen, heeft VNG Realisatie het kennisnetwerk data en samenleving opgezet.

Binnen deze opdracht vallen de volgende doelstellingen:

 • Kennisnetwerkmethode opschalen binnen de VNG organisatie breed passende bij de verenigingsstrategie.

 • Projecten initiëren met gemeenten ten behoeve van opschaling in samenwerking met de VNG.

 • Het vergroten van bewustwording bij gemeenten over data en innovatieve

  technologie door het onderling delen van kennis en goede voorbeelden. Zodat gemeenten van elkaar kunnen leren en sneller tot uitvoering kunnen overgaan.

 • Datatechnologie en – toepassingen samen in de praktijk brengen door handelingsperspectieven te schetsen en gemeenten praktisch te ondersteunen; goede voorbeelden vervolgens ook herbruikbaar maken;

 • Gemeentelijke professionals on- en offline met elkaar verbinden via een op innovatie gericht netwerk;

 • Pilots en projecten begeleiden en onderzoeken op hun waarde voor meerdere of zelfs alle gemeenten.

Binnen het kennisnetwerk ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van bovenstaande doelstellingen en de continue aanscherping van de huidige strategie (projectleider 60%). Daarnaast neem je het voortrouw bij de integratie van het kennisnetwerk in de brede kennisdeling en datastrategie van VNG (adviseur 40%).

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Je bent verantwoordelijk voor:

 • Het coördineren en aanbrengen van een ‘ rode lijn’ binnen kennisactiviteiten op de onderwerpen data, innovatie en smart society binnen de VNG;

 • Adviseren van teams bij het inrichten van een kennisnetwerk (uniformiteit vaststellen en bewaken).

 • Opschalingskansen van gemeentelijke projecten herkennen, helpen door ontwikkelen en inbrengen binnen de VNG.

 • Aansturen van de projectmedewerken binnen het kenniscentrum (Borging opgebouwd proces en werkwijze)

 • Het voorzitten van meetups off- en online;

 • De programmering van meetups.

 • Het ontwikkelen van off- en online kennisproducten;

 • Het ‘up to date’ blijven over de laatste data gerelateerde ontwikkelingen, behoeften en vraagstukken binnen gemeenten;

 • Het aansturen van community managers op thema’s als datalabs en chief data officers;

 • Het verbreden van het kennisnetwerk intern (verbinden van basisteams);

 • Het verbreden van het kennisnetwerk extern (actief partnerschap zoeken met ministeries en andere kennisinstellingen);

Eisen

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding op het terrein van bestuurskunde of vergelijkbaar; HBO werk- en denkniveau.

 • Mimimaal 10 jaar werkervaring op het terrein van bestuurskunde of vergelijkbaar;

 • Minimaal 3 jaar, in afgelopen 5 jaar, ervaring met het opzetten van een gemeentelijk netwerk rond datagerelateerde onderwerpen;

 • Minimaal 3 jaar, in afgelopen 5 jaar, aantoonbare ervaring met het online (via digitale kanalen) en offline (fysiek) organiseren van bijeenkomsten voor 100+ deelnemers;

 • Minimaal 5 jaar ervaring als dagvoorzitter;

 • Ervaring met het opzetten van meerdere actieve communities binnen de overheid.

Gunningscriteria

 • Kennis hebben van datagerelateerde ontwikkelingen en vraagstukken binnen gemeenten.

 • Beschikt over en opereert binnen een netwerk van ambtenaren op lokaal en rijksniveau op het gebied van data gedreven werken.

 • Ervaring met actief partnerschap zoeken met ministeries en andere kennisinstellingen (kandidaat geeft 3 voorbeelden in motivatiebrief).

Opleiding
We bieden aanvullend op de functie van Projectleider adviseur Kennisnetwerk Data en Samenleving een cursus Schrijven van doeltreffende rapporten, notities en adviezen, om je vaardigheden en expertise op dit gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Bekijk voor meer informatie onze opleidingen pagina!

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider adviseur Kennisnetwerk Data en Samenleving die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.