thumbnail
thumbnail
Programmamanager Wachttijden

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
€125,-
24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

11-11-2022

Sluitingsdatum:

28-11-2022

Begindatum:

01-12-2022

Einddatum:

30-06-2023

Uren per week:

24

Omschrijving van de opdracht

Over VNG
De VNG representeert de 344 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het
actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren
en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een
gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de
cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.


Over het Samenwerkingsplatform Jeugd en Gezin
Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Daarin zullen de opbrengsten en
het vervolg van de vijf veranderopgaven binnen het Ondersteuningsteam Zorg voor de
Jeugd (OZJ) hun plek vinden. De veranderopgave ‘Aanpak Wachttijden’ is er daar één
van.
We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag
beter’. Dat geldt zowel voor de jeugdregio’s als voor onszelf. We stellen ons daarom
continu de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede
dingen bezig zijn. Meer informatie over het OZJ is hier te vinden.

Over de Aanpak Wachttijden
In maart 2021 concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat er onvoldoende
hulp was voor jongeren met ernstige psychische problemen. Op 22 april 2021 besloot het
Kabinet € 613 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. Hiervan was €255
miljoen bedoeld voor wachttijden in de jeugdzorg, waarvan een bedrag van € 3 miljoen is
ingezet voor een opdracht aan het OZJ voor het verkrijgen van inzicht en overzicht van
wachttijden. In juni 2021 is het OZJ van start gegaan met de Aanpak Wachttijden die
loopt tot eind 2025.
De doelstelling van de aanpak is het verkrijgen van inzicht en overzicht in wachttijden
om uiteindelijk een landelijk beeld te kunnen vormen. Om te komen tot dit inzicht en
overzicht ondersteunen we jeugdregio’s. Dit doen we via drie doelen waaraan we werken
met de Aanpak Wachttijden:

We ondersteunen jeugdregio's om wachttijdbeleid te maken zodat zij blijvend
tijdige en juiste professionele ondersteuning kunnen bieden aan jeugdigen en
ouders;
2. We ondersteunen jeugdregio's om de praktijk te vertalen naar duurzaam
wachttijdbeleid wat aansluit bij de laatste stand van kennis over oorzaken van
wachttijden;
3. We helpen jeugdigen en ouders meteen de juiste zorg te krijgen wanneer we
individuele casussen analyseren om wachttijden te onderzoeken.
We werken aan de doelstelling in jeugdregio’s omdat wachttijden voortkomen uit een
complex geheel van onderling samenhangende factoren. Wachttijden ontstaan namelijk
door onderliggende oorzaken die (lokaal of regionaal) kunnen verschillen, waardoor er
geen ‘quick fix’ of uniforme oplossing is. Om de oorzaak van wachttijden duurzaam aan
te pakken is een regionale werkwijze nodig waarmee een wezenlijke en blijvende
verandering teweeg wordt gebracht in het systeem.

De opdracht
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor het project vermindering van de
wachttijden. Dit doe je door regie te voeren op de verschillende (project)onderdelen
binnen de aanpak, zowel in de jeugdregio’s als overkoepelend over de aanpak op
landelijk niveau. Je zorgt dat het doel van de aanpak voor ogen blijft, processen op
elkaar aansluiten en mensen hun werk effectief en in verbinding met elkaar kunnen
uitvoeren. De projectleider zorgt voor afstemming met de opdrachtgever,
verantwoordingsrapportages en is verantwoordelijk voor het binnen de begroting blijven
van het project. Je werkt daarvoor nauw samen met de projectsecretaris,
procesbegeleiders en adviseurs. Je rapporteert over de voortgang van je project aan de
opdrachtgever.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
• Je hebt de dagelijkse leiding over het programma wachttijden
• Je bent binnen het project eindverantwoordelijk, inclusief bemensing, planning en
begroting
• Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de inhoudelijke doelen van het
programma en stuurt op concrete resultaten.
• Je onderhoudt een goed netwerk met de opdrachtgevers, landelijk en regionaal.
• Je zet de strategische koers uit het van team wachttijden
• Je zorgt voor een goed relatie met opdrachtgevers, stakeholder en zorgt dat het
netwerk onderhouden wordt.

Deze aanpak vraagt om een gezamenlijke inzet van aanbieders en gemeenten, en op
landelijk niveau samenwerking met VNG en het Rijk.


Resultaat van de opdracht
Er is zorg gedragen voor de kwalitatieve uitvoering van het project volgens geaccordeerd
plan van aanpak, binnen de geplande tijdslijn, begroting met tijdige signalering van
eventuele afwijkingen en sterk stakeholder management en draagvlak.

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

Beschikt over een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur rechten of bestuurskunde

 • Je hebt tenminste 10 jaar werkervaring in de rol van (project-)leider in complexe bestuurlijke omgevingen

 • Je hebt tenminste 10 jaar ervaring met het opzetten van een (project/programma)organisatie en het leiden van een team

 • Je hebt aantoonbaar toegang tot een actief landelijk en regionaal netwerk in de jeugdhulp op het thema wachttijden; gemeentelijke- en Rijksoverheid, jeugdhulpaanbieders, beroepsorganisaties, cliënt organisaties en kennis- en wetenschapsinstituten);

 • Je hebt ervaring met stakeholdermanagement in bestuurlijk complexe organisaties

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

De Wensen

 • Aantoonbare ervaring met leidinggeven aan een projectteam, werkend met politiek gevoelige onderwerpen.

 • Aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement in complexe organisaties zoals de publieke sector.

 • Je hebt aantoonbaar toegang tot een actief landelijk en regionaal netwerk in de jeugdhulp op het thema wachttijden binnen de volgende categorieën/ organisaties: 1. binnen de gemeentelijke overheid; 2. binnen de Rijksoverheid; 3. binnen aanbieders: lokaal, (boven)regionaal en landelijk; 4. binnen beroepsorganisaties; 5. binnen cliënt organisaties; 6. binnen kennis- en wetenschapsinstituten die zich bezighouden met het jeugddomein. Blijkend uit CV en/of motivatie

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmamanager Wachttijden die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.