thumbnail
Integraal regioadviseur; Regio Zuid Holland

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 11 dagen
€100,-
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

19-07-2022

Sluitingsdatum:

22-08-2022

Begindatum:

01-10-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

32

Omschrijving van de opdracht

Om de transitieopgave zo goed mogelijk te faciliteren door het inzetten van kennis en kunde en ervaringen te delen gaan de drie programma’s die deze opgave hebben steeds verder samenwerken. Deze samenwerking start met het inzetten van een regio adviesteam dat over de hele linie van visie – beleid – inkoop – uitvoering binnen het sociaal domein in gesprek kan gaan met aanbieders en gemeenten. Het brede regio adviesteam heeft beter zicht op de regio eigen problematiek, maar ook op de meer generieke en de goedwerkende bestanddelen van andere regio-aanpakken, zodat kennis beter uitgedragen en gedeeld kan worden over de gehele beleidscyclus, inclusief preventie. Wanneer de samenwerking voor de regioadviseurs succesvol blijkt, wordt vervolgens gekeken in hoeverre de ontwikkelteams verder kunnen gaan samenwerken en op termijn geldt ditzelfde voor de stuurgroepen die ook deels een overlap kennen. Het samenwerken in de regio is derhalve te zien als een eerste stap in een groeimodel van de samenwerking om met elkaar de transformatiedoelstellingen te helpen realiseren. De belangrijkste opdracht van het team is het werken aan het merkbaar en meetbaar verbeteren van het sociaal domein met een integraal ondersteuningsaanbod op visie, beleid, inkoop en uitvoering richting gemeenten en aanbieders.

Het team is praktisch geplaatst binnen het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Wij op zoek naar een regioadviseur opdrachtgever/-nemerschap Wmo 2015 en Jeugdwet voor de regio Zuid Holland;

Wat ga je doen

Het integrale regio advies team werkt vanuit het OZJ en iSD. Als regioadviseur ben je verbonden aan 1 regio en voor hen het eerste aanspreekpunt. Jouw doel is om een lerend netwerk te creëren binnen en tussen de verschillende regio’s in het sociaal domein en regio’s te ondersteunen waar zij daar behoefte aan hebben. Je draagt daartoe actief de doelen van OZJ en iSD uit. Je bent de verbinding tussen regio’s onderling, maar ook tussen regio’s en landelijke partijen en de programma’s.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

De opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • De regio-adviseurs inventariseren in iedere regio de stand van zaken rondom opdrachtgever/-nemerschap. Het regioteam bestaat uit adviseurs die binnen het sociaal domein de hele cyclus van visie – beleid – inkoop - uitvoering kennen. De adviseurs werken regionaal en kennen zowel de Wmo2015 als de Jeugdwet alsmede de preventieve kant van welzijn en gezondheid en de brede scope van samenwerking binnen het gehele sociaal domein. Het regioteam benadert gemeenten, regio’s en aanbieders zowel op aanvraag als proactief.

 • De regio-adviseurs bieden lichte ondersteuning in een regio zelf. Dit betreft vooral spiegelen op de lopende processen, vraagverheldering en de organisatie van miniconferenties.

 • Bij vragen zetten de adviseurs de producten en experts van de betrokken programma’s in om het opdrachtgever/-nemerschap in de regio te versterken. De adviseurs kennen alle ontwikkellijnen vanuit OZJ en de producten en instrumenten van i-SD en weten ze wanneer de interne en externe experts in te schakelen.

 • De adviseurs blijven de regio ook na inzet van producten en experts volgen. Zo weten ze of de inzet voldoende effect heeft gehad en of verdere ondersteuning nodig is.

 • Bovendien kunnen de adviseurs regio’s onderling verbinden om van elkaar te leren. Daarvoor nodigen zij regio’s uit om deel te nemen aan de leergroepen van de programma’s, of om expertise te delen bij specifieke vragen uit andere regio’s (miniconferentie). De adviseurs beschikken over brede netwerken in de regio en nationaal.

 • De adviseurs maken het geleerde uit de regio’s breder inzichtelijk. Dat doen ze door te rapporteren over wat ze in de regio’s zien. Door de beelden vanuit alle regioadviseurs gezamenlijk naast elkaar te leggen, wordt ieder kwartaal een beeld opgeleverd van de stand van opdrachtgever/-nemerschap. Ook wordt zo gezien welke producten en experts effectief zijn in het ondersteunen van gemeenten, regio’s en aanbieders.

 • Daarnaast dragen de adviseurs bij aan de ontwikkeling van nieuwe producten op basis van hun ervaringen binnen de regio’s. Daarvoor nemen zij onder andere deel in de werkgroepen van het programma. Ook werken zij in nauwe samenhang met de regioambassadeurs van OZJ.

Resultaat van de opdracht

Het efficiënt en effectief in staat stellen van aanbieders en gemeenten hun opdrachtgever/-nemerschap te verstevigen en de samenwerking zo in te richten dat ze de transformatiedoelstellingen voor zorg, welzijn en gezond leven bereiken en inwoners passende zorg en ondersteuning ervaren.

Eisen

 • Tenminste afgeronde HBO opleiding;

 • WO werk- en denkniveau, aantoonbaar door minimaal 5 jaar werkervaring op WO niveau);

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare, in de afgelopen 7 jaar, operationele en coördinerende en adviserende en/of bestuurlijke ervaring in het sociaal domein (bij gemeente, zorgaanbieder of anderszins in dit domein);

 • Minimaal 3 jaar ervaring met opdrachtgever/-nemerschap (Wmo2015, Jeugdwet);

 • Beschikt aantoonbaar over een regionaal netwerk bij gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en aanbieders in het sociaal domein in regio Zuid Holland;

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Resultaatgerichtheid

 • Klantgerichtheid

 • Omgevingsbewustzijn

 • Samenwerken

 • Integriteit

 • Zelfontwikkeling

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Integraal regioadviseur; Regio Zuid Holland die deze organisatie zoekt?