thumbnail
Beleidsadviseur preventie, toezicht en handhaving sociale zekerheid.

VNG (Realisatie BV)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€90,-
36 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

18-06-2022

Sluitingsdatum:

01-07-2022

Begindatum:

01-07-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

36

Omschrijving van de opdracht

Als beleidsadviseur preventie, toezicht en handhaving sociale zekerheid bij VNG Naleving ken jij de trends en ontwikkelingen en weet je waar gemeenten in de praktijk tegenaan lopen. Je bent aanspreekpunt op dit beleidsterrein voor de beleidsverantwoordelijke binnen de VNG, het Ministerie SZW en de beleidsmedewerkers van de uitvoeringsorganisaties in de Sociale Zekerheid, met name UWV en SVB. Dit in afstemming met de projectmanager. Daarnaast heb je voortdurend collegiale afstemming met de beleidsmedewerkers van de overige onderdelen van VNG Naleving. Je bent ook goed op de hoogte van de samenwerking op het gebied van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) en de zaken die daarbij spelen, zoals wetgeving op het gebeid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de Algemene verordening gegevensbescherming. Je bent de schakel tussen beleid en uitvoering. Je bent de eerste adviseur van de teammanager en daarnaast adviseer je projectleiders en de directie van VNG naleving over belangrijke trends en ontwikkelingen, en de mogelijke consequenties hiervan voor gemeenten. Je ontwikkelt beleid en advies om gemeenten te ondersteunen bij preventie, toezicht en handhaving van de Participatiewet en de wet inburgering 2021. Je neemt deel aan werkgroepen van het ministerie, organiseert samen met gemeenten en collega’s kennissessies en begeleid pilots/proeftuinen en onderzoeken. Samen met gemeenten en ketenpartners draag je tweejaarlijks bij aan de signaleringsbrief voor de minister. Als er voor nieuwe wet- en regelgeving een uitvoerings- en fraudetoets wordt uitgevraagd, ben jij direct betrokken.

Kortom met jouw kennis en expertise ben jij de linkin pin voor alle belangrijke stakeholders; VNG beleid, gemeenten, departement(en) en ketenpartners.

Als VNG Naleving richten we ons primair op het verbeteren van naleving van de regels in het sociaaldomein. Preventie, toezicht en handhaving zijn middelen om een goede naleving van regels te bereiken. Wanneer regels overtreden worden dan zal dit doortastend en proportioneel opgepakt moeten worden. ‘Voorkomen’ en ‘doortastend’ zijn belangrijke sleutelwoorden. Een meer en meer integrale aanpak van toezicht en handhaving binnen het gemeentelijke domein zorgt voor bundeling van kennis en expertise. Vanuit het perspectief van het sociaal domein geredeneerd worden kwetsbare burgers beschermd terwijl kwaadwillende burgers of organisaties worden aangepakt. Rechtmatige en doelmatige besteding van financiële middelen binnen het sociaal domein wordt zodoende optimaal gewaarborgd met als doel de instandhouding van het sociaal stelsel.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Adviseren van de teamleider, projectmanagers en directie over trends en ontwikkelingen

 • Bewaken samenhang en borgen kwaliteit van het portfolio

 • Overleg met en zichtbaar aanspreekpunt voor stakeholders en het onderhouden van contacten

 • Deelname aan overleggen intern en extern

 • Je ontwikkelt (beleids)producten voor gemeenten

 • Je organiseert samen met collega’s en gemeenten kennissessies

 • Je begeleid pilots/proeftuinen/onderzoeken

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profiel tekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • Door de inschrijver is één CV en één motivatiebrief van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De aangeboden kandidaat voldoet aan alle in genoemde eisen. Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding

 • Werkervaring op het gebied van preventie toezicht en handhaving in het sociaal domein

 • Werkervaring met de participatiewet

 • Mimimaal 5 jaar ervaring als beleidsadviseur bij of in opdracht van gemeente(n)

De Wensen

 • Per 1 september 2021 distribueert VNG Realisatie alle tijdelijke inhuur overeenkomsten via CTM Solution. Na gunning van de inhuuropdracht wordt de overeenkomst via CTM solutions aangeboden aan de winnende inschrijver.

 • Ervaring als beleidsmedewerker in het (gemeentelijk) sociaal domein

 • Ervaring met multidisciplinaire samenwerking in de sociale zekerheid op de thema’s preventie toezicht en handhaving.

 • Werkervaring met direct inhoudelijk contact met bestuurders van gemeenten

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur preventie, toezicht en handhaving sociale zekerheid. die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.