thumbnail
Adviseur leefomgeving landelijk gebied

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 3 dagen
€90,-
32 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

27-07-2022

Sluitingsdatum:

17-08-2022

Begindatum:

17-08-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

32

 Omschrijving van de opdracht

De komende decennia zijn er grote opgaven op het terrein van landbouw, leefbaarheid, biodiversiteit en bereikbaarheid. Jij draagt bij aan een samenhangende aanpak waarbij het toekomstperspectief van het landelijk gebied centraal staat. Hierbij werk je samen met zowel rijksoverheid als decentrale overheden aan verschillende dossiers. Je kan daarbij denken aan dossiers als het Nationaal programma landelijk gebied, de aanpak stikstof, de praktische uitvoering van de afspraken op Landbouw en landgebruik uit het Klimaatakkoord, veehouderijen en gezondheid en de lange termijnvisie voor EU plattelandsgebieden. Je werkt samen met je collega’s van het cluster Landelijk Gebied aan de standpunten en adviezen op de problematiek van het landelijk gebied. Je draagt bij aan de lobby om zo de gemeentelijke belangen te behartigen. Het werk kent veel facetten waardoor je in staat moet zijn om weloverwogen keuzes te maken en tegelijkertijd ‘meerdere ballen in de lucht te houden’. Je hebt kennis en affiniteit met betrekking tot de genoemde onderwerpen, maar je beschouwt jezelf niet per se als specialist. Een typische dag als adviseur is heel dynamisch. Zo ben je bijvoorbeeld ’s ochtends secretaris van een ambtelijk netwerkoverleg rondom veehouderij en gezondheid en werk je aansluitend aan een advies voor de VNG bestuurder aan de klimaattafel landbouw en landgebruik. Na de lunch sluit je aan bij een overleg met het ministerie van LNV over de technische uitgangspunten voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Je sluit je dag af met een analyse van de laatste brief van de minister aan de Tweede Kamer over de lokale aanpak van stikstof. Tussendoor besteed je tijd aan het uitwerken van de notulen van het netwerkoverleg in de ochtend en vragen die per mail zijn gesteld.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

Het bieden van advies met betrekking tot de problematiek landelijk gebied.

Het behartigen van de gemeentelijke belangen bij thema’s als landbouw, leefbaarheid, biodiversiteit en bereikbaarheid (lobby).

Het samenwerken en deelnemen aan ambtelijke netwerken (departementen, belangenorganisaties, gemeenten). • Het leveren van een bijdrage aan een meerjarige strategie rondom het landelijk gebied.

Het opbouwen en onderhouden van een extern netwerk op tactisch niveau.

Secretaris van o.a. het ambtelijk netwerkoverleg rondom veehouderij en gezondheid.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Je kunt overzicht houden in complexe netwerken en een veelheid aan thema’s.

 • Je bent communicatief en representatief.

 • Je kan makkelijk opereren en samenwerken in ambtelijke netwerken (departementen, belangenorganisaties, gemeenten).

 • Je bent in staat een of meerdere complexe kennisgebieden te overzien en bij te dragen aan een meerjarige strategie.

De Eisen

 • De kandidaat is op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.

 • De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.

 • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De aangeboden kandidaat voldoet aan alle genoemde eisen. Uit het cv en of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • WO werk- en denkniveau.

 • Minimaal 2 jaar werkervaring als adviseur leefomgeving.

 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

De Wensen

 • Werkervaring bij gemeenten of provincies op het vlak van regionale gebiedsontwikkeling of op thema’s zoals landbouw, leefbaarheid, biodiversiteit en bereikbaarheid.

 • Aantoonbare ervaring met het opstellen van een meerjarenstrategie en/of visie binnen het fysieke domein.

 • Aantoonbare ervaring met het opbouwen en onderhouden van een extern netwerk op tactisch niveau.

 • Aantoonbare ervaring met belangenbehartiging.

 • Aantoonbare ervaring met het werken in interbestuurlijke netwerken (gemeenten, departementen, belangenorganisaties).

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Adviseur leefomgeving landelijk gebied die deze organisatie zoekt?