thumbnail
thumbnail
Adviseur Energietransitie - Verduurzaming Industrie

Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
100
32 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

16 nov 2023

Over VNG
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren.

Over het VNG-Programma Energie
De VNG werkt met vele partners aan ons energiesysteem van de toekomst en de rol die gemeenten daar in spelen. We staan midden in belangrijke en zeer strategische uitvoering(svraagstukken) van de energietransitie, zoals een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, de ambities op het terrein van de duurzame energieopwekking en de verduurzaming van industrie. Er is werk aan de winkel op te zoeken naar oplossingen. De VNG beweegt zich tussen alle ambities, het beleidsvorming en nationale strategieën aan de ene kant en de praktische kant van de concrete uitvoering bij gemeenten aan de andere kant. Een fantastische plek om het verschil te maken in de energietransitie. We zoeken iemand die gedijt in deze dynamiek en die gedreven is door deze uitvoeringsvraagstukken.

Als Energieteam zijn we oprecht trots op ons werk, op wat we bereiken voor gemeenten én voor de energietransitie. We werken in een informeel enthousiast en deskundig team van het Programma Energie (ongeveer 35 collega’s), onder leiding van een MT dat bestaat uit een programmamanager, een programmasecretaris, een ondersteuner en 3 clustercoördinatoren. Je werkt in een cluster van ca. 10 medewerkers die zich bezighouden met duurzame energieopwekking, energie infrastructuur en verduurzaming van de industrie en bedrijven. Enkele keren per jaar zijn er teamactiviteiten en doorlopend hebben we veel onderling contact.

Omschrijving van de opdracht
VNG zit namens de gemeenten aan tafel om de energietransitie in samenhang met de andere opgaven te laten slagen. Onze adviseurs energietransitie hebben een brede blik en affiniteit met vele beleidsterreinen (o.a. ruimtelijke ordening, milieu, energie) en zijn gewend om in oplossingen te denken.

Als adviseur Energietransitie ben je goed op de hoogte van initiatieven, ontwikkelingen en knelpunten in het land. Ook vertegenwoordig je de VNG bij gesprekken met het rijk en andere partijen zoals netbeheerders, marktpartijen, ngo’s en (koepels van) provincies en waterschappen.

Gemeenten met industriële bedrijven hebben er zowel vanuit economisch- als vanuit milieuoogpunt belang bij dat deze bedrijven ook kunnen verduurzamen. De gemeente staat vaak aan de lat voor de ruimtelijke inpassing en vergunningverlening van nieuwe technieken en de infrastructuur. VNG werkt aan de ene kant mee aan de beleidsvorming om de verduurzaming te sturen en zorgt aan de andere kant voor ondersteuning van gemeenten in de uitvoering. Via de ondersteuning in de uitvoering halen we signalen op die weer van belang zijn bij de beleidvorming.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Je zit aan de voorkant van beleidsprocessen en je vertaalt de uitkomsten daarvan naar de uitvoering in de gemeentelijke praktijk. Samen met je collega’s, gemeentebestuurders en ambtenaren bepaal je de strategie en ambities om de bijdrage van gemeenten aan de verduurzaming van de industrie tot een succes te maken. Het gaat daarbij om de allergrootste industriële bedrijven in 5 industrieclusters, en om de verspreid over het land liggende industriële bedrijven uit de sectoren zoals, papier, voedingsmiddelen, baksteen etc. Je werkt in projectgroepen aan de totstandkoming van instrumenten voor de verduurzaming van de industrie. Je neemt deel aan inhoudelijke en strategische overleggen en ondersteunt onze bestuurders voor stuurgroep-overleggen met de minister. Jouw kennis, expertise en capaciteit maken je een uitstekende adviseur richting onze leden en bestuurders, zodat zij over handvatten beschikken om hun werk goed te kunnen doen. Ook zorg je voor cross/overs in het cluster en het energieteam,

zodat producten en resultaten uit het industriespoor bruikbaar zijn voor andere thema ´s waar wij in het programma energie aan werken. Denk aan organisatievormen, werkvormen en /processen, handreikingen, financieringswijzen etc. Andersom hou je je ogen en oren binnen en buiten VNG open zodat optimale synergievoordelen worden behaald tussen thema ´s werkvelden.

Resultaat van de opdracht

  • Deelname aan interne overleggen bij VNG en voorbereiden van deze overleggen (doornemen en maken van samenvattingen van de vergaderstukken) en opstellen van schriftelijk advies daarover. Het bijwonen van vergaderingen en werkgroepen rondom verduurzaming van de industrie

  • Opstellen van schriftelijke adviezen middels VNG Format voor managers, bestuurders en commissie van VNG

  • Het leveren van inbreng door het meeschrijven aan jaarplannen en meeschrijven aan de input voor de monitoring van de voortgang daarvan.

  • Het organiseren van minimaal 2 bijeenkomsten voor gemeenten over verduurzaming van de industrie

  • Het organiseren van minimaal 2 ambtelijke en 2 bestuurlijke klankbordgroepen

Eisen

  • Afgeronde WO- opleiding

  • Minimaal 5 jaar werkervaring in de rol van adviseur, beleidsmedewerker, projectleider of soortgelijk op het gebied van (het landelijke en Europese speelveld van) energie, duurzaamheid, ruimtelijke processen, industrie en in staat om daarbinnen verbanden te leggen en de praktische gevolgen voor de maatschappij en gemeenten te doorgronden.

  • Heeft in projecten werkervaring opgedaan met politieke en bestuurlijke verhoudingen, en heeft samen)gewerkt met zowel bestuurders als ambtenaren.

Wensen

  • Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat aantoonbare werkervaring heeft in de rol van projectleider, beleidsmedewerker, adviseur of soortgelijk op het gebied van energietransitie.

  • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare referentie opdrachten succesvol afgerond op gebied van duurzaamheidsvraagstukken.

Opleiding
We bieden aanvullend op de functie van Adviseur Energietransitie - Verduurzaming Industrie een cursus Schrijven van doeltreffende rapporten, notities en adviezen, om je vaardigheden en expertise op dit gebied verder te ontwikkelen en te versterken. Bekijk voor meer informatie onze opleidingen pagina!

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Adviseur Energietransitie - Verduurzaming Industrie die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.