thumbnail
thumbnail
Penvoerder Bestuurlijke Besluitvorming

Vervoerregio Amsterdam

Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 tot 32 Noord-Holland

Publicatiedatum:

18-11-2022

Sluitingsdatum:

25-11-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 tot 32

Organisatie
Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Opdracht
Gevraagd wordt een penvoerder op het gebied van bestuurlijke besluitvorming, met bvk ervaring in het OV domein en van de Vervoerregio.
Activiteiten van de deskundige bestaan onder meer uit:

 1. Het opstellen van stukken (notities, presentaties, etc.) ten behoeve van de bestuurlijke besluitvorming binnen de Vervoerregio Amsterdam
 2. Het bijwonen van en bijdragen leveren aan diverse bijeenkomsten;
 3. Afstemming met de collega’s van Team Bestuursondersteuning binnen de Vervoerregio;
 4. Bewaken overzicht en aanjagen lopende acties; 
 5. Ondersteuning manager C&C en de 2 strategische adviseurs met opstellen en agenderen oplegnotities en overige documentatie in Join ten behoeve van besluitvorming MT/Staf/DB;  
 6. Ondersteunen bij de voorbereiding van overleggen/bijeenkomsten;
 7. Verzorgen van juiste verslaglegging en bijhouden van actielijsten;
 8. Ondersteunen in verschillende administratieve processen.

Je werkt in grote mate zelfstandig en bent proactief. Je bent nieuwsgierig, breed georiënteerd en op de hoogte van de lopende zaken binnen de teams. Je weet op het juiste moment zelfstandig acties op te zetten (werk uit handen te nemen), te monitoren en te structureren.  

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare Het schrijven van bestuurlijke stukken voor mt, staf en dagelijks bestuur;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3.  Aantoonbare werkervaring met het ondersteunen van bijeenkomsten en overleggen (25 punten);
4. minimaal 3 jaar Het schrijven van bestuurlijke stukken voor mt, staf en dagelijks bestuur (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring binnen het bestuurlijke besluitvorming proces van het domein OV (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met decos join (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analystisch;
 • Communicatief;
 • Politiek sensitief;
 • Secuur.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 10/11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 30 november 2022 van 11;00 uur tot 14;00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 29 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 25 november 2022, 09;00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Penvoerder Bestuurlijke Besluitvorming die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.