thumbnail
Specialist (Brand)Veilig Leven

Veiligheidsregio Utrecht

Meerndijk 17, 3454 HM Utrecht, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Utrecht

Publicatiedatum:

13-01-2022

Sluitingsdatum:

20-01-2022

Begindatum:

09-02-2022

Einddatum:

09-06-2022

Uren per week:

32

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Het team (Brand)Veilig Leven streeft naar een samenleving waarin brandveilig gedrag de norm is. Het betreft een team van ongeveer 10 personen die allen met veel enthousiasme, werken aan bewustwording en gedragsbeïnvloeding om brandonveilige situaties te voorkomen en zelfredzaamheid van de inwoners in de regio Utrecht te vergroten. Het team is onderdeel van de directie Risicobeheersing en het hoofd van de afdeling stuurt deze rechtstreeks aan.

Momenteel wordt er binnen de VRU beleid ontwikkeld met betrekking tot activiteitgericht werken. Dit betekent dat als richtlijn wordt gehanteerd dat je op de locatie werkt waar je jouw werk het beste uit kunt voeren. Jouw werkplek kan dus wisselend zijn

Opdracht

  • Je doet op basis van jouw kennis over marketing, gedragspsychologie en/of didactiek campagne- en verbetervoorstellen voor de activiteiten van het programma;
  • Je initieert, onderhoudt en vertegenwoordigt de VRU in (nieuwe) samenwerkingsverbanden op het thema (Brand)Veilig Leven met in- en externe contacten op lokaal, regionaal en landelijk niveau;
  • Je ontwikkelt een (sociaal) mediabeleid voor publiekscampagnes en stelt de inhoud met het team op;
  • Je draagt bij aan kennisontwikkeling, kwaliteitsverbetering en procesefficiëntie van het team (waaronder het beheer van de werkprocessen, werkwijzen, kaders en standaarden) en hebt hierin een trekkersrol;
  • Je zorgt op het vakgebied van (Brand) Veilig Leven voor (markt)onderzoek en analyseert onderzoeksresultaten ten behoeve van het programma;
  • Je kan gevraagd worden om de rol van projectleider op je te nemen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria 
2. Aantoonbare werkervaring met het standaard Office pakket en Outlook (10 punten);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bestuurskunde en/of gedragspsychologie (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als projectleider (20 punten);
5. Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het aangaan van samenwerkingsverbanden met in-en externe contacten (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen het gemeentelijk en/of sociaal domein (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
- Je hebt een open, proactieve en klantgerichte houding;
- Je bent altijd op zoek naar nieuwe kansen en ontwikkelingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: dinsdag t/m donderdag, in overleg kan gekozen worden voor de maandag of de vrijdag als 4e dag.  

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op maandag 24 januari 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 21 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 17 januari, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 18 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

  • De VRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Wanneer dit het geval is, moet een kopie hiervan, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 20 januari 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Specialist (Brand)Veilig Leven die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.