thumbnail
thumbnail
adviseur/projectleider huisvesting

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Professor Bellefroidstraat 11, 6525 AG Nijmegen, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€ 100,00
24 Gelderland

Publicatiedatum:

21-11-2022

Sluitingsdatum:

01-12-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

17-02-2023

Uren per week:

24

De opdracht heeft betrekking op de projectleiding en het uitbrengen van een advies ten aanzien van een huisvestingsvraagstuk. Concreet heeft de opdracht betrekking op het uitwerken van een busines-case en verschillende scenario's voor de huisvesting van een centraal magazijn voor oefenmiddelen en werkplaats voor persoonlijke beschermingsmiddelen van de Brandweer Gelderland-Zuid.

Aanleiding

Vanuit de sector Brandweer-Thema Vakbekwaamheid bestaat de behoefte aan uitbreiding van het Centraal Oefenmiddelen Magazijn (COMM) en uitbreiding van de huidige Werkplaats Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM).

De huidige indeling en routing van de PBM-werkplaats voldoet niet meer aan de huidige wensen en er is behoefte aan uitbreiding van vierkante meters om de werkplaats toekomstbestendig te maken. De wasserij, waar blusmiddelen worden gereinigd, is onderdeel van de PBM-werkplaats en kan niet als afzonderlijk onderdeel gezien worden.

Beschrijving huidige situatie

Sinds oktober 2021 is het huidige COMM gevestigd in Tiel. Er is een ruimte gerealiseerd welke is ingericht als magazijn voor de kleinere regionale oefenmiddelen. De grotere regionale oefenmiddelen kunnen niet in deze ruimte opgeslagen worden. De huidige ruimte blijkt hier te klein voor te zijn. Op dit moment worden deze oefenmiddelen tijdelijk opgeslagen op een locatie in Dodewaard. Hier wordt een ruimte gehuurd voor de opslag van deze middelen. Het huurcontract loopt af per januari 2024.

De werkplaats PBM Tiel (gebied West) is al sinds de bouw van de kazerne gevestigd in het pand, maar is sinds de regionalisering en centralisatie van de werkplaatsen in 2014 verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. De afgelopen jaren hebben er meerdere verbouwingen plaatsgevonden, om de ruimtes zo optimaal mogelijk in te richten. Ook is er getracht voldoende opslagruimte te creëren en een routing van vuil naar schoon aan te brengen. Helaas is er door diverse bouwkundige beperkingen in het pand geen goede routing te realiseren welke voldoet aan de regelgeving. Hiermee is de werkplaats PBM in de huidige vorm niet toekomstbestendig te maken.

Doelstelling

Opdrachtgever heeft behoefte aan een afwegingskader voor de huisvesting van het COMM en een toekomstbestendige en duurzame PBM werkplaats in Tiel. Op basis van dit afwegingskader moet opdrachtgever in staat worden gesteld om te bepalen of deze functies gehuisvest kunnen blijven in de brandweerkazerne/HUB in Tiel of dat hiervoor elders huisvesting kan worden gerealiseerd. Hiervoor zal er een business-case opgesteld moeten worden.

Op basis van een Programma van Eisen voor de PBM werkplaats en het COMM worden de verschillende scenario's onderzocht en in kaart gebracht, waarin de voor-en nadelen van de diverse scenario's helder in beeld worden gebracht en worden uitgewerkt in een realistisch voorstel inclusief investeringskosten en exploitatiekosten.  

De vier uit te werken scenario’s zijn;

  1. COMM en PBM in brandweerkazerne Tiel laten (uitbreiding);
  2. COMM en PBM los van elkaar, Tiel brandweerkazerne, deels elders;
  3. COMM en PBM volledig weg uit de brandweerkazerne Tiel;
  4. Deels of volledig naar andere locatie en samenvoegen met andere onderdelen van de sector Brandweer.

Randvoorwaarden

  • Vanuit de organisatie van Thema’s Vakbekwaamheid en Materieel binnen de sector Brandweer en de afdeling Vastgoed & Facility Management van de sector Bedrijfsvoering zijn er medewerkers beschikbaar die inhoudelijk over de expertise beschikken om de adviseur/projectleider te informeren. 
  • Vanuit PBM ligt er al een duidelijk Programma van Eisen, voor het COMM zal dit nog opgesteld moeten worden.
  • projectleiding van het project
  • het opstellen van een business-case voor een toekomstbestendige en duurzame huisvesting van een centraal oefenmiddelen magazijn en PBM-werkplaats;
  • uitwerken van diverse scenario's, waaronder het inzichtelijk maken van benodigde investeringen en exploitatiekosten;
  • uitbrengen van een integraal advies voor een toekomstbestendige en duurzame huisvesting van een centraal oefenmiddelen magazijn en PBM-werkplaats waarbij de behoefte van de opdrachtgever en gebruikers zorgvuldig is geformuleerd, afgewogen en op haalbaarheid is getoetst.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de adviseur/projectleider huisvesting die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.