thumbnail
thumbnail

Inhuur Advisering Brandveiligheid Risicobeheersing

Veiligheidsregio & Brandweer Brabant-Noord

Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam, Nederland

Sluit over 8 dagen
90
16 Noord-Holland

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

1 apr 2025

Uren per week:

16

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Omschrijving van de opdracht

Risicobeheersing
De sector Risicobeheersing van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) zet zich in voor het voorkomen en beperken van de kans op brand en de schadelijke gevolgen ervan. Risicobeheersing ondersteunt gemeenten en de provincie bij hun verantwoordelijkheid voor het borgen van veiligheid. Dat doen we door te adviseren en toe te zien op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften, brandveilig bouwen, brandveilig gebruik, brandveiligheidsinstallaties, evenementen, milieuactiviteiten en omgevingsveiligheid. Daarnaast stimuleert de sector maatschappelijke aandacht voor brandveiligheid. Wij zetten burgers en bedrijven aan om bewust met (brand)risico’s in hun leefomgeving om te gaan in hun werk- en thuisomgeving. Risicobeheersing bestaat uit een compact stafbureau en een team uitvoering waarin specialisten en adviseurs werkzaam zijn. In totaal werken er zo’n 40 medewerkers.

Onze adviseurs brandveiligheid adviseren gemeenten en de provincie bij vergunningaanvragen over het brandveilig bouwen van een object en de brandveiligheid bij evenementen. Hierbij wordt getoetst of er voldaan wordt aan wet- en regelgeving en of er relevante (brand)risico’s en/of scenario’s spelen. Tevens voeren onze adviseurs brandveiligheidscontroles uit bij objecten, waar zij toezien op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften voor brandveilig gebruik. Het resultaat van deze controles wordt teruggekoppeld aan het bevoegd gezag.

De sector Risicobeheersing van VRBN is op zoek naar een partij die op aanvraag adviserende en toezichthoudende werkzaamheden aangaande brandveiligheid kan verrichten en daarmee kan ondersteunen in advies en toezicht richting het bevoegd gezag. Er wordt een beroep gedaan op de partij wanneer er binnen Risicobeheersing niet voldoende capaciteit beschikbaar is om te kunnen voldoen aan de totale vraag die komt vanuit het bevoegd gezag. Het aantal uur dat per week gevraagd wordt varieert dus.

Opdrachtdetails

Voor het uitvoeren van adviserende en toezichthoudende activiteiten op brandveiligheid namens VRBN wordt een adviserende/toezichthoudende partij gezocht. De partij is verantwoordelijk voor:

 • Het op aanvraag adviseren van het bevoegd gezag op aangevraagde omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen, waarbij (complexe) berekeningen en risicoanalyses gemaakt moeten worden (VRBN verwacht op dit moment dat deze inhuuropdracht voor het grotendeel betrekking heeft op omgevingsvergunningen);

 • Het op aanvraag controleren van gebouwen op brandveiligheid (toezicht), waarbij gecontroleerd wordt op de vereiste brandveiligheidsmaatregelen en er oog is voor (brand)veiligheidsrisico’s;

 • In voorkomende gevallen adviseren en/of controleren bij ad hoc / spoedaanvragen vanuit het bevoegd gezag;

 • In voorkomende gevallen aan tafel zitten bij het bevoegd gezag in het kader van een vooroverleg of verduidelijking van het advies.

Gunning opdracht
VRBN is voornemens om de opdracht te gunnen aan 1 tot 3 kandidaten. Op basis van de inschrijvingen en beoordeling (o.a. interview) zal VRBN hierin een besluit nemen. VRBN heeft de mogelijkheid om de opdracht dus aan meerdere kandidaten te gunnen, omdat hierdoor VRBN flexibeler is qua verdelen werkzaamheden en beschikbaarheid kandidaten. VRBN verneemt graag in de motivatiebrief van kandidaat de mogelijkheden en flexibiliteit qua ureninzet. 

Kandidaatomschrijving
VRBN is op zoek naar een kandidaat die:

 • Kan denken in scenario’s en risico’s, goed analyseren en beredeneren;

 • Kan optreden door samenwerken, meedenken en meebewegen, als ook door het afdwingen van maatregelen wanneer de situatie daarom vraagt;

 • De verschillende belangen doorziet waarbij (bestuurlijke) gevoeligheden worden opgemerkt en daarnaar handelt;

 • Kan omgaan met verschillende type organisaties (bedrijven, overheden, adviesbureaus);

 • Beschikt over een probleemoplossend vermogen;

 • Accuraat en proactief is en beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht;

De kandidaat beschikt over het volgende:

 • Kandidaat beschikt over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;

 • Kandidaat beschikt over het diploma Specialist Brandpreventie of soortgelijk (bijv. adjunct hoofdbrandmeester preventie met NEN 6060,6079);

 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring (minimaal 2 jaar) met het adviseren en toezicht houden op het gebied van brandveiligheid;

 • Kandidaat beschikt over kennis en ervaring met het toepassen van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS);

Daarnaast is het wenselijk dat kandidaat specifiek beschikt over:

 • Kennis/ervaring met zaaksysteem en Xential (i.v.m. werkprocessen Risicobeheersing)

 • Ervaring met het adviseren en toezicht houden op het gebied van evenementenveiligheid;

Locatie werkzaamheden

 • Het grotendeel van de werkzaamheden kunnen vanuit locatie Zeeland (NB), Den Bosch of vanuit huis worden verricht. VRBN schat is dat circa 50% van deze werkzaamheden vanuit huis kunnen worden verricht. De mogelijkheid bestaat dat periodiek een overleg in Zeeland (NB) of Den Bosch bijgewoond dient te worden.

 • Daarnaast bestaat de opdracht ook mogelijk uit toezichthoudende werkzaamheden. Dit zijn werkzaamheden die binnen de gehele regio van VRBN plaatsvinden. De kandidaat moet dus bereid zijn om binnen de gehele regio werkzaamheden uit te voeren (VRBN beschouwt dit niet als Dienstreizen)

79000000-4 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Eisen

Gevraagde documenten

Aanleveren bij offerte

 • Motivatiebrief

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 25 %

Gewenste ervaring, kennis en beschikbaarheid
In de kandidaat-omschrijving staan de gewenste ervaringen en kennis van kandidaat beschreven. Inschrijver dient in diens CV en/of motivatiebrief helder aan te geven in hoeverre wordt voldaan aan deze gewenste ervaringen. Ook verneemt VRBN graag de beschikbaarheid (en flexibiliteit) van kandidaat qua ureninzet. VRBN zal beoordelen in hoeverre kandidaat voldoet aan deze gewenste ervaringen en de behoeftes van VRBN. Op basis van deze beoordeling kan VRBN besluiten om met één of meerdere kandidaten te spreken om dit te verifiëren - Weging: 50 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

VRBN is voornemens om maximaal 5 kandidaten uit te nodigen voor de interviewronde. VRBN behoudt de mogelijkheid om minder kandidaten dan 5 uit te nodigen voor deze interviewronde, indien VRBN van mening is dat bijvoorbeeld één kandidaat beduidend positief onderscheidend is ten opzichte van de anderen in de top 5. VRBN acht het dan niet proportioneel om ook de anderen in de top 3 in eerste instantie uit te nodigen. VRBN behoudt vervolgens wel de mogelijkheid om alsnog interviews met deze anderen in de top 5 te houden, indien VRBN uiteindelijk niet voornemens is de opdracht te gunnen aan de reeds-geïnterviewde kandidaten. Na afronding van de beoordeling van de interviews/gesprekken zal VRBN een beslissing nemen over het gunnen van deze opdracht. VRBN is voornemens de opdracht te gunnen aan de organisatie met de meest geschikte kandidaat voor VRBN - Weging: 25 %

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Inhuur Advisering Brandveiligheid Risicobeheersing die deze organisatie zoekt?