thumbnail
thumbnail

Teamleider vergunningen & bijzondere wetten

Veere

Markt 5, 4351 AG Veere, Nederland

Sluit over 5 dagen
Geen maximum
28 tot 32 Zeeland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 feb 2025

Uren per week:

28 tot 32

Publicatiedatum:

7 jun 2024

Organisatie Gemeente Veere
Onze organisatie telt ongeveer 280 medewerkers. Deze medewerkers zijn verdeeld over zes afdelingen; Bedrijfsvoering, Openbare Ruimte, Dienstverlening, Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Programma’s & Projecten. Je toekomstige collega’s ervaren korte lijnen binnen de gemeente Veere, een informele werksfeer, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en uitdaging in hun functie.

Opdracht
Jouw team bestaat uit vakspecialisten die omgevingsvergunningen, vergunningen op het gebied van APV- en bijzondere wetten en mutaties en registraties in de BAG verwerken. Je geeft dagelijkse sturing, bent inhoudelijk aanspreekpunt en coacht medewerkers bij de uitoefening van hun taken. Je bent verantwoordelijk voor de personele zorg van het team zoals het zijn van coach, spiegel en sparringpartner voor de medewerkers. Je stelt resultaatgerichte afspraken en beoordelingen op met medewerkers waarbij je competenties van medewerkers verder ontwikkelt en optimaal benut. Ook voer je de beoordelings-, ziekteverzuim- en re-integratiegesprekken.

Naast de dagelijkse gang van zaken en personele zorg ben je verantwoordelijk voor:

 • onderkennen van ingrijpende veranderingen en ontwikkelingen die zich (gaan) voordoen in de maatschappij/samenleving en de interne organisatie;

 • inventariseren van de vraag naar gewenste (nieuwe of veranderende) dienstverlening en bewaken van de voortgang en kwaliteit van de geleverde dienstverlening;

 • onderhouden van een goede relatie met beleidsafdelingen en externe samenwerkingspartners;

 • toezien op de uitvoering van het vastgestelde beleidsprogramma;

 • gebruik maken van planning-, analyse-, besturing- en evaluatiesystemen voor alle activiteiten en processen binnen de aan het team toevertrouwde taken;

 • waar nodig behandel je zelf complexe omgevingsvergunning aanvragen en ben je sparringpartner op vak inhoud voor je team.

In afstemming met, of namens het afdelingshoofd:

 • optreden als plaatsvervangend afdelingshoofd bij afwezigheid en eventueel deelnemen aan managementteamvergaderingen en/of managementdagen;

 • beslissen over de aanwending van financiële en personele middelen binnen de toegewezen budgetten en mandaten;

 • bijdrage leveren aan management- en verantwoordingsinformatie (inclusief het managen van dataverkeer).

 • Jij voegt waarde toe aan de organisatie doordat je mede-eindverantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van de dienstverlening, de organisatie, inzet en beheer van middelen en het boeken van resultaten.

Team
Het team vergunningen & bijzondere wetten binnen afdeling Dienstverlening bestaat uit 16 medewerkers verdeeld over vergunningverleners, casusregisseurs, bag medewerkers en administratieve ondersteuning.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider;
3. Aantoonbare kennis/ervaring met een of meerdere  onderwerpen in het vakgebied zoals Omgevingswet, de WABO, APV bijzondere wetten of BAG;
4. Aantoonbare werkervaring als teamleider bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als teamleider (50 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider bij een gemeente (40 punten);
7. Deta-Vast- Kandidaat is bereid om na 936 gewerkte uren, na overleg en wederzijds goed vinden, kostenloos in dienst te treden bij de gemeente Veere (10 punten).

Competenties

 • managementvaardigheden;

 • adviesvaardigheden op bestuurlijk en maatschappelijk niveau;

 • ervaring met verschillende communicatietechnieken.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands. Referenties nader te bepalen.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 25 juni 2024, tussen 12:00 uur en 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 24 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • Gemeente Veere heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.

 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.

 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Hibo Abdi via 06 43 36 34 42 of per mail via hibo.abdi@kbenp.nl.
Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om je in te schrijven.

Documenten:

Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teamleider vergunningen & bijzondere wetten die deze organisatie zoekt?