thumbnail
thumbnail
Teamleider Financiën

Raadhuisplein 1, 3901 GA Veenendaal, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
-
36 Utrecht

Publicatiedatum:

11-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
Je geeft leiding aan team Financiën. Na een langere periode van wisselende samenstellingen is het team in juli definitief samengevoegd tot één geheel zodat strategie en uitvoering samenkomen.

Je gaat aan de slag met de volgende opgaven:
1. Samenhang binnen het team
Je bouwt aan een logische samenhang binnen het team door de verschillende expertises, competenties en talenten te verbinden. Je zorgt ervoor dat medewerkers elkaar en elkaars waarde (h)erkennen door zaken integraal op te pakken, met helderheid over verantwoordelijkheden, rollen en taken. Je stimuleert eigenaarschap en pro-activiteit. Zo verbind je strategie en uitvoering en zorg je voor een duidelijke positionering van individuele medewerkers én van het team als geheel.

2. Strategisch vermogen en verbetering financiële functie gemeentebreed
Je hebt inzicht in financiën en de structuur en samenhang daarvan binnen de organisatie. Je zorgt proactief en organisatiebreed voor een verdere groei van de toegevoegde waarde van de werkzaamheden van het team Financiën. Je haalt informatie op, zoekt het contact met je collega-teammanagers en teams, vergroot het besef in de organisatie van het tijdig aanhaken van Financiën in processen en aanpak van opgaven. Je signaleert en adviseert gevraagd en ongevraagd. Binnen het eigen team stimuleer je het in gesprek gaan met andere onderdelen van de organisatie en zorg je ervoor dat dit een automatisme wordt.

3. Managementpositie
Je bent sparringpartner en stevig adviseur van de directie en van het bestuur, in het bijzonder de portefeuillehouder Financiën. Je neemt deel aan het maandelijkse overleg van directie, teamleiders en opgavemanagers. Voortdurend ben je in contact met je collega-teamleiders Je neemt het voortouw in financiële gemeentebrede processen en schroomt niet het goede gesprek met collega teamleiders aan te gaan om zaken bij te sturen.

Verantwoordelijkheden:

 • Operationele en strategische financiële dienstverlening aan de teams, directie en college;
 • De Planning en Control cyclus;
 • Toetsing van College- en directievoorstellen;
 • Beleid op het terrein van financiën, fiscaliteit, financiële risico’s, financiering en thesaurie.

Over de organisatie en het team
De ruim 600 medewerkers binnen Veenendaal worden aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering. Op korte termijn wil men uitbreiden naar in totaal drie themadirecteuren naast de algemeen directeur/gemeentesecretaris. Alle medewerkers hebben een team als thuisbasis. De (nu) 22 teams worden aangestuurd door 21 teamleiders. De directie treedt op als opdrachtgever, de teamleiders als opdrachtnemers.

Team Financiën bestaat uit zeven financieel adviseurs, zes financieel strategen, drie adviseurs Planning & Control en tien administratief medewerkers. Er zijn nog twee in te vullen vacatures voor de clusters advies en administratie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als teamleider;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op de afdeling Financiën binnen een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Financiën, Bedrijfskunde of Economie (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als teamleider Financiën(30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het aansturen en begeleiden van gemeentelijke financiële processen (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met advisering en financiële ondersteuning aan verschillende teams, afdelingen en management (benoemd in het CV doornmiddel van een voorbeeld) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

Competenties

 • Verbindend;
 • Coachend;
 • Communicatief sterk;
 • Zorgt voor zorg en structuur;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Politiek bestuur sensitief;
 • Veerkrachtig.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op een nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Gemeente Veenendaal heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15  maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Teamleider Financiën die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.