thumbnail
thumbnail

Medewerker Terugvordering en Verhaal

Uitvoeringsorganisatie BBS

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 tot 28 uur Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24 tot 28 uur

Publicatiedatum:

23 mei 2023

Organisatie
Uitvoeringsorganisatie BBS (de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest) verzorgt de taken rondom Werk en Inkomen (Participatiewet), Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie (Wmo en Jeugdwet) van de drie deelnemende gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest.
Daarnaast is BBS werkgever van de collega’s die werken in de lokale en sociale teams, die ondersteuning leveren dicht bij de inwoners van de drie gemeenten.
Onze kernwaarden zijn:
- Denken in mogelijkheden,
- Klantgerichtheid: de klant staat centraal,
- Professionaliteit,
- Efficiënt werken en gericht op samenwerking.

Opdracht

 • Het terugvorderen van te veel gekregen bijstand, uitkeringen, TOZO gelden en bedrijfskredieten;
 • Verricht onderzoek, rapporteert en stelt beschikkingen op t.a.v. terugvordering en verhaal;
 • Legt contact met debiteuren, deurwaarders en derden;
 • Opstarten van te vestigen krediethypotheken en beoordelen van krediethypotheekaktes in afstemming met notaris;
 • Toetsen van rapporten en beschikkingen op juridische en financiële correctheid die door medewerkers uitkeringsadministratie zijn voorbereid;
 • Verzoeken tot aanpassing en berekening van de beslagvrije voet;
 • Beoordelen in hoeverre mee wordt gewerkt aan een schuldentraject naar aanleiding van een verzoek van een schuldhulpverlener;
 • Verzorgt het opleggen van betalingsregelingen met cliënten, uitvoering beslagleggingen, inclusief beslaglegging door derden;
 • Voert heronderzoeken uit van openstaande debiteuren;
 • Voert onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden van de onderhoudsplichtigen;
 • Onderzoekt de kwijtschelding- en afkoopmogelijkheden van de openstaande vorderingen;
 • Eerste vaststelling van verhaal, herberekening;
 • Het opstellen van dwangbevelen;
 • Denkt proactief mee in oplossingen en raadpleegt andere deskundigen waar nodig;
 • Bespreken van de financiële situatie;
 • Actieve benadering richting de klanten / ondernemer om in beweging te komen m.b.t. aflossingen van vorderingen;
 • Je houdt overzicht, ook bij een tijdelijke piek in de werkzaamheden, en weet prioriteiten te stellen;
 • Rapportages en beschikkingen maken in ons klantenvolgsysteem Suite.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Heeft een cursus gericht op de terugvordering & verhaal binnen de Participatiewet en IOAZ gevolgd/ afgerond in de afgelopen 2 jaar;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de Participatiewet;   
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als medewerker terugvordering en verhaal bij een overheidsorganisatie (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de TOZO en BBZ (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Suite (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het beheren van een eigen caseload (10 punten);
8. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Juridische Administratieve Dienstverlening  / SJD (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-      kwaliteitsgericht;
-      klantgericht;
-      goede mondelinge- en schriftelijke communicatie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja, 1 dag per week thuiswerken

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 5 t/m 9 juni. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 26 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden gepubliceerd op dinsdag 30 mei 2023 op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 31 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Medewerker Terugvordering en Verhaal die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.