thumbnail
Strategisch adviseur fietsparkeren

(Talentenregio) Gemeente Zwolle

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16 Overijssel

Publicatiedatum:

22-06-2022

Sluitingsdatum:

04-07-2022

Begindatum:

22-08-2022

Einddatum:

10-03-2023

Uren per week:

16
Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken. Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

De afdeling
De adviseurs van de afdeling Leefomgeving en Mobiliteit leveren expertise voor beleid, projecten en programma’s, zoals klimaatadaptie, energie, mobiliteit, parkeren, milieuplanologie, bodem & ondergrond, afvalbeheer en dierenwelzijn. Alle vakgebieden werken en denken samen aan oplossingen, kansen en mogelijkheden voor ruimtelijke opgaven en beleid. Die samenwerking zoeken we ook met onze opdrachtgevers en partners in de stad. De afdeling bestaat uit bijna 40 vaste medewerkers en een flexibele schil.

De uitdagingen
In de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie van Zwolle zetten we in op de Mobiliteit transitie. Deze is nodig om als stad een flinke schaalsprong te kunnen maken maar ook de stad aantrekkelijk en groen te houden en klaar te maken voor de toekomst. We bouwen ruim 1000 huizen per jaar voornamelijk in de bestaande stad en anticiperen op maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Mobiliteit gaat al lang niet meer alleen over asfalt, maar andersom denken vanuit het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, MAAS en personenvervoer), het anders benutten van ruimte, veiligheid en kwaliteit van leven. Hoe gaan we slimmer en schoner van deur tot deur reizen? Hoe krijgen we de binnenstad autoluw en toch bereikbaar? Waar bouwen we strategisch multifunctionele hubs en hoe krijgen we deze opgenomen in gebiedsontwikkelingen?

In september 2019 is het “Actieplan Zwolle Wereldfietsstad” vastgesteld. Onderdeel van dit plan vormt de “Verkenning fietsparkeren Binnenstad 2030”. Deze stukken hebben de input gevormd voor het ontwikkelprogramma Stadshart dat kortgeleden door de Zwolse raad is vastgesteld. Op basis hiervan willen we het fietsparkeren in de Binnenstad ambitieus de komende tijd concreet gaan uitwerken in de vorm van een uitvoeringsagenda.

Dit doe jij
Jij bent het gezicht van het fietsparkeren in de Binnenstad. Je ontwikkelt samen met interne- en externe stakeholders de uitvoeringsagenda fietsparkeren voor de komende jaren. Je richt je daarbij met name op een onderzoek/business case naar een hoogwaardige, inpandige bewaakte fietsenstalling in het zuidelijke deel van de Binnenstad. Daarnaast maak je op basis van de verkenning fietsparkeren een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de bewaakte en onbewaakte stallingen in de Binnenstad en komt met verbetervoorstellen. Je betrekt hierbij ook de juiste wijze van handhaving, communicatie, bewegwijzering en organisatie van het fietsparkeren in de Binnenstad voor bewoners, werkers en bezoekers. Je maakt deel uit van het kernteam Stadshart. Je denkt mee bij herinrichtingsprojecten en brengt daarin het fietsparkeren in. Ook geef je fietsparkeeradvies bij nieuwbouwprojecten in en rond de Binnenstad.

Dit ben jij
Wij zoeken een ervaren adviseur met aantoonbare ervaring op het gebied van fietsparkeerbeleid en -uitvoering en het opstellen van concrete uitvoeringsagenda’s in (middel)grote steden. Je kijkt met een brede blik naar de bijdrage die fietsparkeren kan leveren aan de verdere  groei van Zwolle. Je hebt een uitstekende kennis van trends en ontwikkelingen op gebied van de fietsparkeren. Je hebt aantoonbare ervaring met het doen van onderzoek en uitvoeren van business cases op het gebied van fietsparkeren. Je bent een verbinder en teamspeler die duidelijk en stevig het belang van fietsparkeren kan inbrengen om heldere besluiten te nemen en verschillen te overbruggen. Je hebt uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden en kan goed presenteren.  Je stelt de uitvoeringsagenda op en bereid daarnaast de besluitvorming voor.

 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Strategisch adviseur fietsparkeren die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.