thumbnail
thumbnail
Projectmanager

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Overijssel

Publicatiedatum:

03-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

01-04-2023

Einddatum:

31-03-2024
Werkomgeving
Zwolle groeit, bruist en leeft. Er gebeurt ontzettend veel in deze mooie stad en dat betekent dat er volop ontwikkelingen en kansen zijn. Al die kansen zijn uniek en vragen daarom vaak om een specifieke aanpak, denk bijvoorbeeld aan de woningopgave, de klimaatopgaven, de Spoorzone, de Binnenstad, Stadshagen, de topwerklocaties, te veel om op te noemen. Deze opgaven vragen aan onze organisatie dat we waar mogelijk (mee)werken aan die kansen en de duurzame groei voor iedereen. Om al die kansen zo goed mogelijk te kunnen realiseren vraagt dat van ons om opgavegericht te werken.  

De afdeling Project-, Programma- en Procesmanagement (PPP) van de gemeente Zwolle werkt samen met inwoners, ondernemers, organisaties en collega’s van andere afdelingen aan het realiseren van deze ambities en kansen. In een dynamische, politieke omgeving en vanuit een mix van belangen levert de afdeling PPP een concrete bijdrage. Het accent van ons werk ligt op het gestructureerd aanpakken en realiseren van diverse soorten opgaven. Een van de opgaven is het zorgdragen voor een aanvulling op de Omgevingsvisie “Ons Zwolle van morgen 2030”.

Wij zoeken een ervaren Pro
jectmanager voor de “Omgevingsvisie Zwolle 2040”

De context
Eind 2021 heeft de gemeenteraad van Zwolle de Omgevingsvisie “Ons Zwolle van morgen 2030” vastgesteld. De vervolgens in 2022 afgeronde regionale Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle, maakt een aanvulling van de Omgevingsvisie gewenst en noodzakelijk. Daarbij gaat het in het bijzonder om een aanvulling op de Omgevingsvisie voor majeure stedelijke ruimtelijke ontwikkelingen die impact hebben op de periode 2030 tot 2040. In het bijzonder gaat het daarbij om een aanvulling en mogelijk actualisatie van thema’s als wonen, economie, mobiliteit, klimaatadaptatie en het thema water / bodem sturend.


Wat ga je doen?

Als projectmanager voor de aanvulling op de huidige Omgevingsvisie stuur je het kernteam aan dat is ingericht voor deze aanvulling. Je bent daarbij integraal verantwoordelijk voor het inhoudelijke, bestuurlijke en participatieproces zoals opgenomen in de vast te stellen Bestuurlijke Opdracht en Plan van Aanpak. Daarbij bewaak je de verbinding met andere relevante plan- en onderzoekstrajecten in de gemeentelijke organisatie.
Je richt je tevens op het inhoudelijke en procesmatig begeleiden van de bouwstenen die nodig zijn om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige aanvulling van de Omgevingsvisie. Deze aanvulling van de Omgevingsvisie wordt zodanig opgesteld dat het een logisch vervolg is van de huidige Omgevingsvisie. Je bent verantwoordelijk de op te stellen van een Nota Reikwijdte en Detail / MER en zorgt -volgens een afgestemde strategie- voor de participatie met partners en bewoners in Zwolle.
Je rapporteert op voortgang, kwaliteit, risico’s en financiën aan de ambtelijk opdrachtgever. Uiteraard heb je oog voor de samenhang met en consequenties voor de andere programmasporen.  

Wat verwachten we van jou?

·       Je hebt een afgeronde, relevante academische opleiding op het gebied van de fysieke leefomgeving.
·       Je bent daadkrachtig en analytisch ingesteld. Binnen het projectteam neem je een natuurlijke rol in, je bent coöperatief en een teamspeler.
·       Je hebt ruime aantoonbare ervaring met het begeleiden en evt. schrijven van een Omgevingsvisie voor een 100.000+ gemeente.
·       Participatie is voor jou een kernbegrip en je kunt mensen enthousiasmeren en met elkaar verbinden. Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk en je bezit uitstekende contactuele eigenschappen.
·       Je bent gewend om in een politiek en bedrijfsmatig complexe omgeving te werken en hebt ervaring met overheidsfinanciën, planologische en bestuurlijke kaders. 

Competenties
·       Verbindend
·       Omgevingsbewust
·       Denken in abstracties
·       Faciliterend
·       Resultaat gericht / doortastend
·       Procesgericht
·       Projectmatig werken
·       Kennis van het ruimtelijk domein
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectmanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.