thumbnail
thumbnail
Projectleider sociaal wijkteam

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
20 Overijssel

Begindatum:

1 mrt 2023

Einddatum:

31 aug 2023

Uren per week:

20

Publicatiedatum:

24 jan 2023

Functie:                         Projectleider Sociaal Wijkteam
Dienstverband:           20 uur voor een periode van een half jaar (met optie op verlenging)
Werk- denkniveau:   Hbo/academisch
Afdeling:                       Sociaal Wijkteam (SWT), team backoffice

Team
De afdeling SWT bestaat uit vijf wijkteams, één backoffice en een team Leerplicht/RMC. De wijkteams vormen een laagdrempelige plek in de wijk, waar bewoners terecht kunnen met vragen over zorg of ondersteuning. De vijf teams voeren de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet uit.
Vanuit een integrale aanpak kijken we wat nodig is aan zorg en ondersteuning voor bewoners in de wijk, maar ook wat bewoners zelf kunnen doen. We brengen hulpvragen of signalen bij elkaar om te komen tot een preventieve of collectieve aanpak. Vaak bieden we hulp via eigen inzet.
We werken intensief samen aan onze opgaven met (keten)partners in de stad, zoals onderwijs, zorgaanbieders, wijkverpleegkundigen, wijkagenten en vrijwilligers- en bewonersorganisaties.

Het project
Onze vijf wijkteams leveren kwalitatief hoogwaardige diensten aan inwoners. Als het nodig is, kleuren we buiten de lijntjes. En dat blijven we doen, want inwoners zijn tevreden over onze dienstverlening.
Wat we wel willen veranderen, zijn onze werkprocessen. Deze zijn op dit moment niet uniform ingevuld. Denk aan de termijn, waar binnen een vraag van een cliënt of aanbieder wordt beantwoord of de manier waarop wordt gecommuniceerd (bijvoorbeeld wel of geen bevestiging per mail).
Door deze procedures eenduidig in te richten, krijgt het SWT een herkenbare, professionele signatuur. We worden als meer betrouwbaar ervaren door cliënten en er is minder kans om fouten te maken bij de overdracht.
Naast het uniformeren van werkprocessen, willen we meer output uit systemen halen. Door data-gedreven te werken, kunnen we dan scherper sturen op caseload en kwaliteit.
Voor deze doorontwikkeling, moet de administratieve basis op orde zijn. Met een goed fundament bouw je een sterk huis.

Dit doe jij
Jij leidt het project dat de administratieve SWT-organisatie toekomstbestendig maakt. Waar staan we nu en waar willen we naartoe? Er is al een inventarisatie gemaakt van de huidige (IST)situatie en een blauwdruk van de gewenste (SOLL)situatie. Maar je frisse blik wordt zeker gewaardeerd.

Hoe komen we van a naar b?
Je maakt een projectplan met SMART-geformuleerde doelen. Om van a naar b te komen, definieer je deelprojecten- en taken, bepaal je randvoorwaarden, stel je prioriteiten en maak je een reële planning. Daarbij houd je rekening met collega’s die je bij dit project betrekt om zaken (in) te regelen, af te stemmen, te klankborden of enthousiast te maken voor je plan.
Want je weet dat een gedragen projectplan en een verwacht projectresultaat belangrijke succesfactoren zijn. En je weet ook dat verandering van werkwijze en -processen moeten landen binnen een organisatie. Het is fijn dat je daar aandacht voor hebt en onvermoeibaar bent om keuzen te beargumenteren.

Hoe blijven we goed bezig?
Als de administratie futureproof is, steken we de vlag uit. Maar jij neemt alweer de volgende stap. We beginnen ‘opnieuw’ en moeten niet terugvallen in oude patronen. Je stuurt met kracht op het beheren en beheersen van afspraken over werkwijzen, werkprocessen, registratie en het borgen van nieuwe taken en activiteiten in het primaire proces van de backoffice.  
Wanneer ben jij tevreden? Als alles structureel is belegd. Collega’s en management precies weten wat er van hen wordt verwacht. En teammanagers van de wijkteams prioriteit geven aan de uitvoering van dit project.

Dit ben jij
Je hebt een Hbo of academische opleiding en ervaring met het leiden van projecten /verandertrajecten gericht op bedrijfsvoering en met behulp van digitalisering. Misschien heb je al eens eerder gezorgd dat meerdere teams of afdelingen eenzelfde werkwijze omarmen. En heb je de juiste managementinformatie uit systemen ontsloten om organisaties verder te brengen.
Je bent analytisch, doorziet processen snel en vindt het leuk om met veel collega’s te schakelen. Daarnaast heb je een grote menskant. Je begrijpt en voelt mensen, snapt wat hen raakt, breekt door muren, maakt dingen los en zet deuren open. Niet iedereen kan zijn zin krijgen, maar iedereen kan wel worden gezien en gehoord.
Het is je doel om je projectresultaat te behalen, maar je vindt borgen net zo belangrijk. Je denkt verder dan morgen.

Zwolle, de stad en de organisatie
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.
We maken een schaalsprong naar 160.000 inwoners, waarbij we de kwaliteit van leven en brede welvaart voor alle Zwollenaren op het huidige, hoge peil willen houden.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.
Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider sociaal wijkteam die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.