thumbnail
thumbnail

Projectleider Sociaal Domein

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
20 Overijssel

Begindatum:

1 apr 2024

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

20

Publicatiedatum:

29 mrt 2024

Projectleider proeftuin ‘Samenspel in de wijk’
Dienstverband/uren: 24 uur per week
Werk- en denkniveau: Hbo/academisch
Afdeling: Sociaal wijkteam


Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.
Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad.

Hervorming sociaal domein
Zwolle werkt samen met zeer actieve partners en betrokken vrijwilligers in de stad en de regio. Er is aandacht en ruimte voor vernieuwing om onze complexe opgaven te realiseren. Daarvoor hebben we een hervormingsagenda met verschillende opgaven. De essentie van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet om een duurzaam perspectief voor inwoners mogelijk te maken.

Speerpunten zijn onder meer:
- Van apart naar gewoon. Op scholen worden kinderen en jongeren bijvoorbeeld ondersteund door een integraal team met verschillende specialismen die de totale scoop in beeld brengen.
- Van deelprobleem naar totaaloplossing. Een voorbeeld is het samenvoegen van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding voor de thuiszorg. Medewerkers groeien graag in deze taak en ouderen krijgen te maken met één bekend gezicht.
- Voor zorgen voor naar zorgen dat. Het is de intentie om mensen zo lang mogelijk op hun eigen plek te laten wonen, waarbij ze de regie over hun eigen leven behouden of terug krijgen.
- Van individuele zorg naar het samenbrengen van vragen. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding voor ouderen die op basis van interesses wordt georganiseerd.

Sociaal Wijkteams
Bij de toegankelijke Sociaal Wijkteams kunnen inwoners terecht met al hun ondersteuningsvragen. De deskundige medewerkers lossen vragen zelf op of verwijzen jongeren door naar aanbieders als dat nodig is. Wij vinden het belangrijk dat jongeren altijd bij ons in beeld blijven. Dat is mogelijk door meer hulpvragen zelf op te pakken, meer gebruik te maken van de sociale basis en met aanbieders van zorg te overleggen over zij hun zorg ‘dichterbij huis’ kunnen geven.

Dit doe jij
Bijna twee jaar lang zijn de wijkteams Zuid en West samen met partners uit de wijk op zoek gegaan naar zo normaal mogelijke oplossingen, dicht bij het gezin: thuis, op school of in de wijk. Alle relevante relaties die met het gezin te maken hadden, werden erbij betrokken.  
Voordat er op zoek gegaan wordt naar oplossingen, is het belangrijk eerst te begrijpen wat de vraag achter de vraag is. Er wordt onderzocht wat maakt dat het gaat zoals het gaat. Wat heeft dit gezin echt nodig? Specialistische hulp wordt kortdurend ingevlogen, het wijkteam verwijst niet zomaar door, ook niet als ouders specifiek met die vraag komen.
Op basis van de resultaten met deze nieuwe aanpak willen we deze manier van werken uitbouwen naar ook de andere drie wijkteams. Er is al veel geleerd en ontwikkeld, maar het is geen "kunstje" wat je kunt uitrollen.  
In elke wijk vraagt het weer om als wijkteam samen de partners in die wijk te (mogen) leren. Als projectleider ga jij dit proces in de drie wijkteams begeleiden. En blijf je met het programmateam scherp op het borgen van de werkwijze in de andere twee wijkteams. 

Dit ben jij
Je hebt minimaal een afgeronde Hbo opleiding en ervaring binnen het Sociaal Domein als projectleider. Je hebt projecten geleid rondom het thema Jeugd, waarbij veel stakeholders met verschillende belangen waren betrokken en je nieuwe (samenwerkings)processen hebt ingezet. Je weet voldoende van de inhoud om hoofd- en bijzaken te scheiden, trends te duiden, de waan van de dag te trotseren en signalen in de juiste context te plaatsen. Als stevige persoonlijkheid bewandel je een realistische route en laat je je niet door emoties en gevoelens meesleuren.
Je coacht de teammanagers en medewerkers van de drie andere wijkteams  om de gewenste beweging in te zetten. Als het nodig is, ga je pittige gesprekken niet uit de weg.
 

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Projectleider Sociaal Domein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.