thumbnail
Programmacoördinator/Beleidsadviseur

(Talentenregio) Gemeente Zwolle

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Beleidsadvies
Sluit over 7 dagen
Geen maximum
28 Overijssel

Publicatiedatum:

13-05-2022

Sluitingsdatum:

27-05-2022

Begindatum:

15-06-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

28

Functie                    Programmacoördinator/Beleidsadviseur
Dienstverband        28 uur tot eind 2022
Werk- denkniveau  HBO/WO
Afdeling                  Wijk- en Beheermanagement


Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.
Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.
Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

Afdeling Wijk- en Beheermanagement
Als gemeente werken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan een mooie stad, waarin voor iedereen een plek is en waarin mensen op een fijne manier kunnen wonen, werken en verblijven. Wij maken de komende jaren een flinke schaalsprong, investeren in veel voorzieningen en zorgen voor ruimte om te wonen, werken en ondernemen. Deze ontwikkeling van de stad gaat hand in hand met zorg voor behoud van kwaliteit van de bestaande stad. Het is onze missie om Zwolle zo in te richten dat inwoners met plezier wonen, werken en verblijven in Zwolle. Kennelijk slagen wij daar in, want Zwollenaren zijn over het algemeen tevreden met hun woon- en werkomgeving, zo blijkt ook uit het recente tweejaarlijkse buurt voor buurt onderzoek. De afdeling Wijk- en Beheermanagement bestaat uit circa 35 medewerkers.

Dit doe jij

 1. Programmacoördinatie Vitale Wijken

Eén van de drie begrotingsprogramma’s binnen het Fysiek Domein is Vitale Wijken. De grote opgaven en ambities uit de stedelijke programma’s “Ondernemende en levendige stad” en “Toekomstgerichte stad” landen in de wijken. En ook de ambities uit het sociale domein betreffen de Zwolse wijkbewoners. Wij streven naar Vitale Wijken, waar iedereen meedoet en waar bewoners actief en trots met elkaar leven en oog hebben voor elkaar. Waar het fijn wonen is en waar iedereen zich thuis en veilig voelt; een wijk met #buitengeluk. Nu en in de toekomst.

 • Je draagt zorg voor de coördinatie van het begrotingsprogramma Vitale Wijken voor de producten van de beleidscyclus, in integrale afstemming met de overige beleidsdomeinen.

 • Je zorgt ervoor dat het proces goed loopt, de goede discussie wordt gevoerd, integraliteit wordt versterkt, dat de juiste vragen en dilemma’s naar boven komen en indien nodig op de juiste plek terecht komen voor besluitvorming (Directie, College).

 • Je bent het aanspreekpunt voor de overall coördinator van de beleidscyclus. 

 • Je draagt voor het tijdig verzamelen van input vanuit de verschillende doelen.

 • Je signaleert opvallende zaken en tegenstrijdigheden bezien vanuit volledigheid en de integrale beoordeling.

 • Je ondersteunt het proces om te komen tot prioritering van aanvragen.  

 • Je zet acties naar aanleiding van de bijeenkomsten uit en coördineert de verwerking.

 • Je levert een bijdrage aan de continue doorontwikkeling van de beleidscyclus.

 • Je bent ambassadeur van de systematiek beleidscyclus binnen het eigen programma.

 1. Beleid

Je draagt zorg voor actueel, effectief en efficiënt beleid voor beheer, buitenruimte en buitengeluk; dat integraal opgenomen is in de gemeente brede plannen zoals de Omgevingsvisie.

 • Beheer, buitenruimte en de ondergrond zijn opgenomen in de Omgevingsvisie. De komende periode vraagt uitwerking daarvan in de thematische of gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma’s van de Omgevingsvisie en in het Omgevingsplan (andere status).

 • Actualiseren van de beheervisie, passend binnen het kader van de Omgevingsvisie. Hier is al een basis voor gelegd. O.a. bedoeld om handvatten te geven voor input beheer in andere beleidsnota`s en nota’s van uitgangspunten voor de grote projecten.

 • Via het programmaberaad Spoorzone bijdragen aan integrale afwegingen voor de uitvoering van het ontwikkelkader voor de Spoorzone.

 1. Via Buitengeluk dansen door de schalen

Effectief en uitvoerbaar beleid en beheer van de buitenruimte vergt schakelen tussen het strategische, tactische en operationele niveau. Bovendien vergt het integraal verbinden van de vele facetten die van belang zijn voor Vitale wijken. Van groen-, blauw- en grijsbeheer tot gezondheid, een inclusieve samenleving, biodiversiteit en dierenwelzijn. Met als beoogd effect: Buitengeluk! 

 • Via het kernteam Buitengeluk ‘dansend door de schalen’ bijdragen aan dat waar het om gaat: #Buitengeluk voor alle Zwollenaren en de bezoekers van Zwolle

 • Verbinding leggen met het sociale domein (Sociale Basis en bijv. Programma Wonen en Zorg).


Gevraagde expertise/talenten

 • Je hebt minimaal een HBO opleiding en hebt minimaal 7 tot 10 jaar werkervaring.

 • Je hebt kennis van de gemeentelijke organisatie met betrekking tot de begrotings- en beleidscyclus.

 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met en kennis van het ruimtelijk domein.

 • Je bent creatief in het zoeken, bedenken en voorstellen van oplossingen en mogelijkheden.

 • Je bent de verbindende schakel tussen strategisch en tactisch niveau.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Programmacoördinator/Beleidsadviseur die deze organisatie zoekt?