thumbnail
Coördinator Toezicht Wmo

(Talentenregio) Gemeente Zwolle

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Sociaal Domein
Sluit over 4 dagen
Geen maximum
24 Overijssel

Publicatiedatum:

13-05-2022

Sluitingsdatum:

24-05-2022

Begindatum:

01-06-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

24
Coördinator Toezicht Wmo

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.
Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad. 

Sociaal Domein
Zwolle werkt samen met actieve partners en betrokken vrijwilligers in de stad en de regio. Er is aandacht en ruimte voor vernieuwing om onze complexe opgaven te realiseren. De essentie van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet om een duurzaam perspectief voor inwoners mogelijk te maken. De komende jaren staat de hervorming van het sociaal domein centraal. Speerpunten zijn onder meer:
  • Van apart naar gewoon. Op scholen worden kinderen en jongeren bijvoorbeeld ondersteund door een integraal team met verschillende specialismen die bekijken en doen wat nodig is, op school en thuis.
  • Van deelprobleem naar totaaloplossing. Een voorbeeld is het samenvoegen van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding voor de thuiszorg. Medewerkers groeien graag in deze taak en ouderen krijgen te maken met één bekend gezicht.
  • Voor zorgen voor naar zorgen dat. Het is de intentie om mensen zo lang mogelijk op hun eigen plek te laten wonen en meedoen, waarbij ze de regie over hun eigen leven behouden of terugkrijgen.
  • Van individuele zorg naar het samenbrengen van vragen. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding voor ouderen die op basis van interesses wordt georganiseerd.

Binnen het Sociaal Domein van de gemeente Zwolle is de afdeling inkomensondersteuning verantwoordelijk voor de bijstand – en schulddienstverlening. De afdeling bestaat uit Team Inkomen, Team Schulddienstverlening en Team Handhaving. Uitvoering van de Wmo is belegd bij het Sociaal Wijk Team (SWT). Wij doen dit samen met onze partners in de stad op een slagvaardige en respectvolle wijze. De twee preventiemedewerkers proactief toezicht Wmo rechtmatigheid werken samen met een coördinator lokaal voor Zwolle. Zij delen hun kennis en ervaring met de twee toezichthouders Wmo en Jeugdwet rechtmatigheid (signaalgestuurd) die regionaal werken voor 8 gemeenten, waarvan Zwolle centrumgemeente is, én met de regionaal opererende toezichthouders Wmo kwaliteit (GGD IJsselland). Dit ga je doen
In de nieuwe functie van coördinator toezicht Wmo rechtmatigheid binnen het team Handhaving stuur je de preventiemedewerkers proactief toezicht Wmo en rechtmatigheid aan en je fungeert als eerste aanspreekpunt. Je stelt in afstemming met jouw leidinggevende een jaarplan met prioritering op. Je ontwikkelt, monitort, voert (tussen)evaluaties uit en rapporteert periodiek aan jouw leidinggevende. Daarnaast beoordeel je in afstemming met de beleidsadviseur Sociaal Domein de beleidsvoornemens op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en op eventuele gevolgen voor het jaarplan.  Je vertaalt het beleid naar de toezichtspraktijk en zorgt voor de inhoudelijke terugkoppeling richting de beleidsadviseur Sociaal Domein voor het bestuurlijke traject richting college en raad. Je deelt de opgedane kennis en ervaring met aanbieders met de regionaal opererende toezichthouders Wmo en Jeugdwet rechtmatigheid (signaalgestuurd), de regionaal opererende toezichthouders Wmo kwaliteit (proactief en signaalgestuurd), de beleidsadviseur Sociaal Domein en op de casustafel Sociaal Domein. Last but not least doe je financieel-economisch onderzoek naar jaarrekeningen, analyseer je de bedrijfsadministratie en leg je geldstromen en organisatiestructuren bloot om zorgfraude op te sporen.

Wie ben je
Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en je hebt bijvoorbeeld een opleiding in bedrijfseconomie of bedrijfsadministratie. Je hebt kennis en ervaring op sociaal, economisch en juridisch vlak op het gebied van (de uitvoering van)  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Algemene wet Bestuursrecht (AwB). Je bent gewend om zowel zelfstandig als in een team te werken. Je werkt projectmatig en je hebt ervaring met het opstellen van (onderzoeks)rapportages. Je bent doortastend, je neemt niet alles aan voor waar en je bent alert op signalen. Je hebt goede onderzoeksvaardigheden en een goed analytisch vermogen. Je bent een representatieve collega die snel op verschillende nniveaus kan schakelen. Je bent collegiaal en je legt gemakkelijk contact met mensen met verschillende achtergronden en culturen. Je kunt goed structuur aanbrengen in de gesprekken en de regie houden. Daarnaast beschik je over een professionele houding, goede communicatieve vaardigheden (woord en geschrift) en kun je goed omgaan met werkdruk. Je past het werktempo en werktijd aan als de situatie hier om vraagt. Je beweegt je gemakkelijk vanuit een neutrale, onafhankelijke, rol in een werkveld vol diversiteit en politieke-bestuurlijke belangen. Bij voorkeur heb je relevante werkervaring binnen het sociaal domein. Tot slot beschik je over een rijbewijs B en een auto.
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Coördinator Toezicht Wmo die deze organisatie zoekt?