thumbnail
thumbnail
Beleidsadviseur

Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Overijssel

Publicatiedatum:

16-03-2023

Sluitingsdatum:

24-03-2023

Begindatum:

01-04-2023

Einddatum:

01-10-2023
Beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling
Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

De  gemeente Zwolle is een groeiende gemeente met een sociaal hart. Het college heeft stevige ambities voor de komende jaren geformuleerd in het coalitieakkoord. De beleidsafdeling Maatschappelijke Ontwikkeling speelt een belangrijke rol in het realiseren van deze ambities binnen het Sociaal Domein. Deze ambities vertalen we in samenspel met de andere afdelingen en met onze partners in de stad en regio naar concrete opgaven en activiteiten.
De essentie van alle opgaven is: lichte zorg als het kan, zwaar als het moet om een duurzaam perspectief voor inwoners mogelijk te maken. Hiervoor zijn we meerdere proeftuinen gestart om hulpvragen zoveel mogelijk binnen de sociale basis en in samenspel met ons Sociaal Wijkteam en welzijnspartners op te lossen, zodat het inschakelen van zwaardere zorg minder lang of intensief nodig is.

De komende jaren zetten we de hervorming van het sociaal domein voort. Waardoor inwoners regie kunnen voeren over hun leven en deel kunnen nemen aan kwalitatief goede voorzieningen. Zodat inwoners wanneer dat nodig is tijdelijk en dichtbij ondersteuning kunnen krijgen, die zoveel mogelijk aansluit bij het gewone leven, en ook in die gevallen zelf de regie blijven voeren of de ondersteuning samen vorm geven. Het Sociaal Wijkteam heeft hierin een belangrijke regisserende rol.

Tegelijkertijd komen er nieuwe uitdagingen op de gemeente af waaronder bijvoorbeeld de landelijke hervormingsagenda jeugd en ontwikkelingen om zorg toekomstbestendig te maken middels het Integraal Zorg Akkoord.

Dit ga je doen – de opdracht
Door ziekte van enkele adviseurs en toenemende nieuwe taken hebben wij de komende maanden aanvullend een adviseur nodig die de extra handen en denkkracht kan leveren.  We zoeken iemand die direct aan de slag kan gaan om de door de afdeling afgesproken inzet te leveren en resultaten te behalen. En die collega’s kan ondersteunen bij het leggen van verbindingen op de genoemde opgaven waar we samenwerken met partners in de zorg en voor de jeugd.

Wij zoeken iemand die ons hands on kan ondersteunen in verschillende opdrachten waar we de komende maanden extra inzet moeten plegen of waarvan we nog aan het begin staan om deze te formuleren. De opdracht zal zich de komende maanden dan ook verder uitkristalliseren waarmee de adviseur de kans heeft om eigen talenten hierin in te brengen.

Daarnaast zal de adviseur starten met een aantal klussen en werkzaamheden die op korte termijn een stap verder gebracht moeten worden. Bijvoorbeeld het aanpassen van een subsidierelatie rond integrale vroeghulp en het aanpassen van de Wmo-verordening. Deze klussen en werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een ervaren adviseur als vraagbaak beschikbaar is.

Dit ben jij
  • HBO of WO opgeleid
  • Ervaring met subsidies en verordeningen
  • Minimaal 1 jaar werkzaam in het Sociaal Domein op de Wmo en/of de Jeugdwet
  • Bekend met het IZA en/of de Hervormingsagenda Jeugd
  • Je kunt goed structureren en planmatig werken
  • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken en hebt plezier in goed schrijven
  • Samen werken is jouw kenmerk.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Beleidsadviseur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.