thumbnail
Consulent Inkomen

(Talentenregio) Gemeente Westerveld

Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk, Nederland

Sociaal Domein
Sluit vandaag
Geen maximum
32 Overijssel

Publicatiedatum:

22-06-2022

Sluitingsdatum:

04-07-2022

Begindatum:

11-07-2022

Einddatum:

30-09-2022

Uren per week:

32
Werkzaamheden:
 • Voert de screening van de aanvragen levensonderhoud uit, beoordeelt aanvragen op volledigheid en voert intakegesprekken (o.a. bijzondere bijstand, Tozo, TONK, Individuele inkomenstoeslag);
 • Beheert en voert regie op een caseload van circa 100;
 • Signaleert onregelmatigheden en afwijkingen in de aanvragen en acteert hierop;
 • Neemt zelfstandig beslissingen over aanvragen, binnen bestaande kaders van de uit te voeren wet- en regelgeving (zonder controle);
 • Informeert de aanvrager over het beleid uitkering, alsmede over de mogelijkheden, rechten en verplichtingen;
 • Past waar mogelijk maatwerk toe, verstrekt informatie aan aanvrager over mogelijkheden en verwijst door naar voorliggende voorzieningen;
 • Legt waar nodig huisbezoeken af, in het kader van rechtmatigheid, samen met een handhaver;
 • Verwerkt signalen van het inlichtingenbureau door het doen van onderzoek, legt in voorkomende gevallen boetes en maatregelen op;
 • Voert herbeoordelingen klanten uit;
 • Maakt terugvorderingsbesluiten bij beëindigingen;
 • Handelt aanvragen bijzondere bijstand af van niet bijstandsgerechtigden;
 • Verzorgt administratieve verwerking omtrent aanvragen in administratieve systemen.


Hoofdtaak 2 Netwerken
Werkzaamheden:
 • Neemt deel aan multidisciplinaire projecten en overleggen (bijvoorbeeld nieuwe inburgeringswet);
 • Onderhoudt functionele contacten met externe instanties, instellingen en bedrijven (o.a. UWV, hulpverleners, trajectbegeleiders, werkgevers, sociale werkvoorziening) om af te stemmen op casusniveau;
 • Denkt mee en signaleert brede thema’s en denkt mee met ontwikkelingen binnen het vakgebied (bijvoorbeeld hernieuwde berekening draagkracht bijzondere bijstand).

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Consulent Inkomen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.