thumbnail
thumbnail
Gezinscoach kinderen 4-12 jaar

(Talentenregio) Gemeente Heerde

Eperweg 5, 8181 ET Heerde, Nederland

Sociaal Domein
Sluit over 6 dagen
Geen maximum
24 Gelderland

Publicatiedatum:

25-01-2023

Sluitingsdatum:

03-02-2023

Begindatum:

13-02-2023

Einddatum:

12-01-2024

Uren per week:

24
Gezinscoach kinderen 4-12 jaar, voor de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging

Wie zijn wij 

“Stip is het Steun- en InformatiePunt van de gemeente Heerde. Stip is onderdeel van de afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding van Heerde. Stip heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij om wonen, werken, financiën, gezond en veilig opgroeien en ouder worden en inburgeren etc. De afdeling bestaat uit Preventie, sociaal werk, WMO, dagaktivering, Participatie, Inkomen, Schulddienstverlening en Jeugd. Ouders zijn in de basis  in principe zelf verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun eigen kinderen. Soms lukt dit door omstandigheden niet en is zelfs de veiligheid in het geding.  Onze professionals versterken daarbij de ouderlijke competenties zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is.

Wat verwachten wij van de functie
Als gezinscoach ben je vanuit het team 0-100 het eerste aanspreekpunt voor jeugdigen (in hun eigen leefwereld en op scholen) of voor gezinnen zodat de eerste problematiek voorkomen kan worden. Je draagt zorg voor je caseload welke voornamelijk bestaat uit gezinnen met jonge kinderen in de basisschoolleeftijd. Je ondersteunt kort- dan wel langdurig de gezinnen en betrokkenen.  Je bepaalt samen met het gezin welke specialistische zorg eventueel nodig is en voert waar nodig casusregie waarbij je samenwerkt met diverse partijen. Je bespreekt indien nodig je casussen in het casusoverleg en valt als nodig terug op de orthopedagoog of operationeel leidinggevende. Je bent aanspreekpunt voor professionals uit het voorliggende veld ten behoeve van consultatie en advies. 

Wat ga je doen 
Je bent aanwezig op basisscholen en het  eerste aanspreekpunt voor alle vragen op deze scholen. Verder ondersteun je collegae in het omgaan met specifieke vragen op het terrein van jouw deskundighed, draagt zorg voor je caseload. Je bepaalt samen met het gezin  welke specialistische zorg/begeleiding eventueel nodig is en voert waar nodig casusregie waarbij je samenwerkt met diverse partijen, je bespreekt indien nodig je cases in het casusoverleg en valt zonodig terug op de orthopedagoog of leidinggevende. 

Voor wie werk je 
Je werkt vanuit het team 0-100 waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein. 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Gezinscoach kinderen 4-12 jaar die deze organisatie zoekt?