thumbnail
thumbnail
Consulent schulddienstverlening

(Talentenregio) Gemeente Heerde

Eperweg 5, 8181 ET Heerde, Nederland

Sociaal Domein
Sluit over 4 dagen
Geen maximum
30 Gelderland

Publicatiedatum:

24-11-2022

Sluitingsdatum:

05-12-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

31-05-2023

Uren per week:

30
Schulddienstverlener

Wie zijn wij:
De afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding van de gemeente Heerde heeft als taak om inwoners advies te geven, de juiste ondersteuning te bieden of te begeleiden naar de juiste hulp. Het gaat daarbij om vraagstukken op het gebied van wonen, werken, schulden, gezond en veilig opgroeien en ouder worden, inburgeren, psychiatrie, verslaving etc. De afdeling bestaat uit welzijn, sociaal werk, WMO, Participatie, inkomen, schulddienstverlening en jeugd. Het deel kunnen nemen aan de sameneving met behoud van regie op het eigen leven in de vertrouwde omgeving is een beschermende factor net als het hebben van sociale contacten. Samenwerking met kerken, verenigingen, zorgverleners en mantelzorgers/vrijwilligers is daarbij essentieel. Samen-redzaam zijn  en normaliseren zijn pijlers in het beleid van de samenwerkende partijen binnen STIP (het steun en informatiepunt Heerde) .

Wat verwachten we van de functie:
Als consulent schulddienstverlening werk je klantgericht en integraal. Je bent in staat om inwoners te ondersteunen bij het oplossen of hanteerbaar maken van schuldenproblematiek. Je werkt hierbij nauw samen met de andere disciplines binnen team STIP en coördineert de werkzaamheden/workload op het gebied van schulddienstverlening en vroegsignaleringen. Als schulddienstverlener ben je verantwoordelijk voor het traject: van preventie tot specialistische hulp bij schuldhulpverlening Zwolle. Of naar een zelfredzame situatie waarin de inwoner weer zelfstandig verder kan. In de vele ontwikkelingen rond schulddienstverlening kies jij een pro-actieve rol.

Wat ga je doen: 
• Je verzorgt de integrale intake en past op basis hiervan maatwerk toe volgens de interne afspraken;
• Vanuit een mensgerichte benadering en het bieden van passende dienstverlening stuur jij op gedragsverandering;
• Je bent je bewust van de problemen die kunnen spelen op de andere leefgebieden van de klant;
• Je weet de juiste balans te bewaren tussen enerzijds de behoefte van de klant en anderzijds de vastgestelde wettelijke kaders en regelgeving;
• Je speelt tijdens dit proces een grote rol bij het leggen van verbinding tussen jouw klanten en de aanwezige interne en externe specialisten;
• Je voert de regie op het traject;
• Je verzorgt de overdracht naar en werkt samen met Schuldhulpverlening Zwolle en andere ketenpartners;
• Je werkt nauw samen met de andere disciplines binnen team STIP; 
• Je draagt zorg voor preventieve activiteiten op het gebied van schulddienstverlening;
• Bij een crisisinterventie, stel je de juiste prioriteiten;
• Je vertaalt beleid naar uitvoering in samenwerking met de beleidsadviseur en de integrale kwaliteitsmedewerker;
• Je voelt je als een vis in het water bij geautomatiseerde gegevensverwerking;
• Je voert taken uit  in het kader van de wettelijke opdracht vroegsignalering van schulden. 
• In voorkomende gevallen verwerk je aanvragen voor de (bijzondere) bijstand. 

Voor wie werk je 
Je werkt vanuit het team van STIP  waarin alle functies vertegenwoordigd zijn die met onze inwoners te maken hebben binnen het sociaal domein. Daarnaast werk je samen diverse organisaties binnen en buiten Heerde.  Je hebt intervisie en de mogelijkheid tot casusbespreking.  

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Consulent schulddienstverlening die deze organisatie zoekt?