thumbnail
Consulent Jeugd en Ketenregisseur

(Talentenregio) Gemeente Hattem

Markt 1, 8051 EZ Hattem, Nederland

Sociaal Domein
Sluit over 2 dagen
Geen maximum
28 Gelderland

Publicatiedatum:

01-08-2022

Sluitingsdatum:

16-08-2022

Begindatum:

01-09-2022

Einddatum:

31-12-2022

Uren per week:

28
Consulent Jeugd en Ketenregisseur

Ligt jouw passie bij het werken met kinderen en gezinnen die zorg nodig hebben? Ben je analytisch sterk en in staat om situaties vanuit meerdere invalshoeken te beoordelen en goed samen te werken met andere disciplines? Heb je een klantgerichte houding met de eigen kracht van de cliënt als centraal uitgangspunt? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet!  De gemeente Hattem is een  organisatie met ambitie waarbij we toewerken naar samen sturende teams die procesgericht  werken. En vind je het tof om samen te werken om zo het Sociaal Domein met haar ‘Loket 0-100’ verder te ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In deze tijdelijke opdracht willen we de taken van Consulent Jeugd en Ketenregisseur combineren. Een deel van de werkzaamheden kenmerkt zich door het voeren van coördinatie en regie over complexe problematiek in de jeugdzorg en als Ketenregisseur vervul je een centrale rol in de lokale zorgstructuur waarin de breder opereert en schakelt tussen beleid en praktijk. Hierbij verwachten we dat je inzicht hebt in het verloop van hulpverleningsprocessen

De taken als consulent:
Een van de uitdagingen als Jeugdconsulent is dat je optimaal aansluiting zoekt bij de hulpvraag c.q. hulpbehoefte van het cliëntsysteem met inachtneming van de eigen kracht van de ouders en de jeugdigen. Als jeugdconsulent houdt je je bezig met de volgende werkzaamheden:

Aanvraagbegeleiding individuele voorziening jeugdhulp:
 • Procesregie:
  • Bijwonen en participeren in diverse netwerkoverleggen zoals:
   • Je werkt in het team 0-100 en het Centrum voor Jeugd en Gezin in Hattem. Het loket 0-100 is de toegang tot zorg en ondersteuning in Hattem. Binnen het loket 0-100 wordt integraal gewerkt vanuit het principe 1Gezin 1Plan 1Regisseur. Dit loket is nog volop in ontwikkeling.

    De taken als Ketenregisseur


    Ketenregie is een regierol die wordt toegepast in de meer complex / meervoudige casussen. De ketenregisseur komt in beeld bij casuïstiek op het terrein van zorg, veiligheid en woonoverlast.

    Jij organiseert voor de gemeente Hattem de hele keten (loket 0 tot 100) inclusief de veiligheidsketen. Als netwerker eerste klas ben jij de verbindende factor tussen de gemeente, het lokale veld en o.a. regionaal werkende instellingen die zich bezig houden met veiligheid en huiselijk geweld zoals Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen. Ketenregie heeft als doel om een adequaat eenduidig hulpaanbod te geven maar ook om preventief te werken door vroegtijdige risico’s te voorkomen.


    Als ketenregisseur vervul je een centrale rol in de lokale zorgstructuur waarbij je verbindend en onafhankelijk te werk gaat. Je organiseert en zit het overlastnetwerk en het lokale zorgoverleg voor. Daarnaast organiseer je multidisciplinaire overleggen in casussen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Je behandelt de meldingen m.b.t. nazorg ex-gedetineerden / BIJ en WVGGZ. Intern ben je de schakel tussen de jeugdpreventie, jeugdzorg, veiligheid, WMO en beleid. Op basis van jouw visie stuur je op de samenwerking in de keten en adviseer je en zorg je waar nodig voor verbeteringen.


    Wie je bent