thumbnail
Scrum Master BI Change team

Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland

Hoogoorddreef 54E, 1101 BE Amsterdam, Nederland

ICT
Deze inhuuropdracht is verlopen
€130
16-32 Noord-Holland

Publicatiedatum:

22-06-2022

Sluitingsdatum:

30-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16-32

Organisatie
Be­vol­kings­on­der­zoek Ne­der­land voert de be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, darm­kan­ker en baar­moe­der­hals­kan­ker uit met als doel kan­ker in een vroeg sta­di­um op te spo­ren. Vroe­ge op­spo­ring van kan­ker ver­groot de kans op ge­ne­zing. Je om­ringt je bij ons met goed op­ge­lei­de, des­kun­di­ge en en­thou­si­as­te me­de­wer­kers die écht het ver­schil wil­len ma­ken. Wij zijn trots ons werk en op on­ze maat­schap­pe­lij­ke bij­dra­ge. Wij doen graag een stap­je har­der en ge­ven net dat beet­je meer; wij zijn ons be­wust van on­ze maat­schap­pe­lij­ke im­pact. Bij ons vind je be­te­ke­nis­vol werk met een markt­con­for­me be­lo­ning in een fij­ne or­ga­ni­sa­tie waar al­les goed ge­re­geld is.

Opdracht
Als Scrum Master BI Change team ben je verantwoordelijk voor optimaal presenteren van ons BI Change team. Dit team is verantwoordelijk voor het implementeren van de rapportages en indicatoren voor de landelijke monitor van het RIVM, maar ook voor interne rapportages. Per 1-6-2022 is plateau 1 afgerond van de technische implementatie. Per 1-7-2022 start plateau van de functionele implementatie.

Samen met de Product Owner ben je verantwoordelijk voor het coachen van een scrum team van 6 tot 8 personen. Het team wil graag versnellen en werkt in sprints van 3 weken. Daarnaast moeten de stakeholders goed worden geïnformeerd over de resultaten. Dit o.a. door middel van demonstraties.

Je bent de spil in het web van stakeholders, product owner, scrum team en experts. Je kunt mensen motiveren en coachen. Je kan teams sturen en beter laten presteren. De BI afdeling heeft nog een tweede scrum team: BI Run team. Beide teams werken samen.

De volgende werkzaamheden worden het komend jaar van de scrum master verwacht:

De Scrum Master ondersteunt de Product Owner; in het zetten van sprintdoelen, met technieken om de product backlog te ordenen, in facilitatie van scrum events en meer.

De Scrum Master ondersteunt het development team; in zelfsturing en organisatie, bij het overwinnen van blokkades, in facilitatie van de events en meer.

De Scrum Master ondersteunt de bredere organisatie; bij de implementatie van scrum, in een acceptatie en adoptie van scrum en meer.

Een Scrum master ziet alles. De Scrum master observeert alles wat er om en in het team gebeurt. De Scrum master heeft dan ook ruimte in de agenda om afstand te nemen van het team en te kijken naar het proces. Het signaleren van pijnpunten of blokkades is niet hetzelfde als het oplossen ervan. Sterker nog, dit doet de Scrum master liever niet! Een Scrumteam is en blijft namelijk een zelf organiserend team. De Scrum master zal het team dan ook stimuleren de actiepunten zelf op te laten pakken. Voorwaarde is dat het team het maken van het product als eerste focus heeft

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met de begeleiding van meerdere scrum teams (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van ICT en/of BI;
3. Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring als Scrum Master in een Agile omgeving (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Maximaal uurtarief van € 130,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in het coachen van teams (50 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen een organisatie tussen de 100 en 500 medewerkers (25 punten);
7. Beschikbaar per 11 juli 2022 (25 punten).  

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Resultaatgericht;
  • Goede sociale en communicatieve vaardigheden (mondeling);
  • Zelfstandig en flexibel;
  • Organisatiesensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 8 juli 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 30 juni 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Scrum Master BI Change team die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.