thumbnail
thumbnail

Financieel consulent

Soest

Raadhuisplein 1, 3762 AV Soest, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32-36 Utrecht

Begindatum:

16 jul 2024

Einddatum:

16 jan 2025

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

5 jul 2024

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Organisatie
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Vanwege een vacature vervul je tijdelijk de rol van financieel consulent. Als financieel consulent ondersteun je in de totstandkoming van (periodieke) rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten. Je gaat je bezighouden met werkzaamheden m.b.t. onder meer begrotingswijzigingen, mutaties reserves en voorzieningen, financiële beheersing, (overlopende) activa en passiva, begrotingswijzigingen, de jaarrekening (balans met toelichting) en liquiditeitsprognoses. Je werkt nauw samen met de medewerkers van de financiële administratie en financieel advies. De gemeentelijke administratie is ingericht conform (BBV) wet- en regelgeving

Je bent een van de aanspreekpunten voor de accountant. Je levert gegevens aan voor de interim- en jaarcontrole. Ook draag je bij aan het verder verbeteren van de interne processen en adviseer je het team over de te nemen acties en maatregelen om de kwaliteit te verbeteren, bijv. in de P&C cyclus of financiële administratie.

Naast dat je werkzaamheden uitvoert voor de gemeente, verricht je ook werkzaamheden voor BBS. BBS is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Bunschoten, Baarn en Soest en verzorgt de taken op gebied van werk, inkomen en zorgadministratie. Vanuit Soest worden de bedrijfsvoeringstaken voor deze uitvoeringsorganisatie uitgevoerd. Als financieel consulent ondersteun je BBS in de totstandkoming van (periodieke) rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten. Je bent verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van diverse (administratieve) activiteiten m.b.t. de (overlopende) activa en passiva, begrotingswijzigingen en de jaarrekening (balans met toelichting). Je werkt hierbij samen met de controller van BBS.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in financiële richting;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij gemeente op financieel gebied.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met het werken met IFinancien en/of SAP (30 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op financieel gebied bij een gemeenschappelijke regeling in het sociaal domein (werk, inkomen, zorg) (30 punten)
5. Aantoonbare kennis over BBV door middel van een recente opleiding / cursus (30 punten)
6. Uiterlijk per 1 augustus 2024 beschikbaar (10 punten).

Competenties
- resultaat gericht;
- verbinden;
- analytisch;
- samenwerken.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 18 juli 2024, tussen 14:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 17 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp´er

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 / britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Contact
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Wil je even sparren met een van onze adviseurs?
Neem contact op met onze opdracht adviseur over de opdracht. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen via de contact pagina.
Opdracht Adviseur Britt Emmen
Britt Emmen
Opdracht Adviseur

Ben jij de Financieel consulent die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.