thumbnail
thumbnail

Teamleider KCC & WEB

Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen

Raadhuisplein 1, 7901 BW Hoogeveen, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Drenthe

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Opdracht
Word onze nieuwe Teamleider Web & Klant Contact Centrum (KCC)!

Kom aan boord bij het Klant Contact Centrum (KCC) van Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO). Per halverwege maart 2024 zijn we op zoek naar een ervaren teamleider die de rust weet te bewaren en het team meeneemt in tijden van organisatieontwikkeling.

Als Teamleider Web & KCC combineer je de verantwoordelijkheid voor het Web-team, dat zich bezighoudt met online dienstverlening, strategie, positionering en websiteontwikkeling, met het overkoepelende klantcontactcentrum.

Jij bent een verbindende, mensgerichte en ervaren leidinggevende, die creativiteit en ontwikkeling van medewerkers stimuleert. Jij bent communicatief sterk en ziet leidinggeven als mensenwerk. Jij haalt energie uit het organiseren van verbeteringen en boekt daarin ook resultaten. Je bent hierin zowel proactief en initiatiefrijk. Jij ziet de mogelijkheden die er zijn en pakt je kansen. Je onderhoudt de contacten met andere afdelingen waardoor je steeds op de hoogte bent van ontwikkelingen en wensen. Je hebt ervaring met het aansturen van projecten.

 • Je vervult een tactisch-operationele functie;
  • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de taakuitvoering van het team en bijbehorende vraagstukken;
  • Je vertaalt deze vraagstukken in de gewenste output en producten;
  • Je organiseert en faciliteert de planning van het werk ;
  • Je bewaakt zowel de voortgang als de kwaliteit van de uitgevoerde taken;
  • Je kunt effectief omgaan met problemen, dilemma's en incidenten die zich voordoen;
  • Je voert open en eerlijke gesprekken over deze kwesties;
  • Procesmatig ben je sterk en je hebt een helder overzicht van de consequenties van gemaakte keuzes en genomen besluiten;
  • Zorgen voor een goede planning, zorgen voor goede samenwerking en borgen van veiligheid voor de medewerkers

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 5 jaar als teamleider binnen een Klant Contact Centrum (KCC) en WEB team;
2. Aantoonbare ervaring met projecten als senior user en stuurgroeplid;
3. Aantoonbare ervaring in het motiveren, coachen en ontwikkelen van teams, met meetbare resultaten die de groei en verbetering van teamprestaties aantonen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring als teamleider KCC&WEB binnen een gemeentelijke organisatie (50 punten);
5. Minimaal afgeronde opleiding op hbo niveau (20 punten);
6. Aantoonbare ervaring met de implementatie van een kennisbank en nieuwe telefooncentrale (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Leiderschap;

 • Resultaatgerichtheid;

 • Samenwerken;

 • Verbinden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op  donderdag 22 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 20 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.

 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional.
  Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg én mits er sprake is van detachering en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend.
  Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 13-02-2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 14-02-2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt vrijdag 16 februari, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Teamleider KCC & WEB die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.