thumbnail
thumbnail

Medior Juridisch Adviseur Omgevingswet

Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen

Raadhuisplein 1, 7901 BW Hoogeveen, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 tot 36 Drenthe

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32 tot 36

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Het team Juridische Gebiedszaken is onderdeel van de eenheid Dienstverlening van de Samenwerkingsorganisatie (SWO).  Voor zowel gemeente Hoogeveen als voor gemeente De Wolden leveren we maatwerk op het gebied van juridisch advies rondom het omgevingsrecht. Werken bij de SWO is een prachtige kans om je werkveld te verbreden en ervaring op te doen bij zowel een stedelijke als een landelijke gemeente.

Je komt te werken op de afdeling Gebiedszaken. Op de afdeling Gebiedszaken zijn ca 70 collega’s werkzaam binnen de teams Veiligheid, APV Bijzondere Wetten, Toezicht en Handhaving, Omgevingsvergunningen & Toezicht en Juridische Gebiedszaken. Je functie vervul je binnen het team Juridische Gebiedszaken waarbij dit team bestaat uit 4 personen. We zijn een jong team, met veel energie. We zitten fysiek midden tussen de overige teams van Gebiedszaken om zo de verbinding te houden en gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren. De lijntjes zijn kort zowel tussen collega’s als ook met het management en college.

Werkzaamheden

Je vertegenwoordigt de Burgemeester en het College van Burgemeester Wethouders in bezwaar- en beroepszaken. Hiervoor stel je verweerschriften en pleitnota’s op, verzorgt de correspondentie met de bezwaarschriftencommissie/rechtbank/Raad van State en voert ter zitting het woord namens het college;

 • Als senior juridisch adviseur ben je verantwoordelijk voor de zwaardere zaken bijvoorbeeld met politieke gevoeligheid en/of grote belangen, het bestuurlijk en collegiaal adviseren op het terrein van omgevingsrecht behoort dan ook tot je takenpakket;

 • Je bent een vraagbaak voor collega’s uit je team en adviseert hen bij juridische vragen op het gebied van omgevingsrecht;

 • Je levert een juridische bijdrage in projecten op het gebied van omgevingsrecht;

 • Het opstellen van beslissingen op bezwaar, (vooraankondigingen) lasten onder dwangsom en bestuursdwang en akkoordverklaringen (beëindiging overtreding);

 • Het behandelen van verzoeken om handhaving en gedoogverzoeken;

 • Het behandelen van ingebrekestellingen bij niet-tijdig beslissen door bestuursorgaan;

 • Het toetsen en opstellen van invorderingsbeschikkingen;

 • Je werkt samen met andere juridische adviseurs in de organisatie.


Je bent een stevige persoonlijkheid die zich makkelijk begeeft in situaties met diverse partijen die tegenstrijdige belangen hebben. Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden (mondeling én schriftelijk) en heb je een praktische, probleemoplossende instelling. Je bent initiatiefrijk en beschikt over overtuigingskracht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van omgevingsrecht en bestuursrecht;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor in juridische richting (10 punten);
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van omgevingsrecht en bestuursrecht (40 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur bij een gemeente (25 punten).
7. Deta-vast: Kandidaat is bereid om na een periode van inhuur in dienst te treden bij de opdrachtgever (25 punten).

Competenties

 • Analytisch vermogen;

 • Mondeling communicatie;

 • Schriftelijke communicatie;

 • Samenwerken;

 • Stressbestendigheid;

 • Politieke sensitiviteit.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op een nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.

 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Medior Juridisch Adviseur Omgevingswet die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.