thumbnail
thumbnail

Beleidsadviseur Cultuur

Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen

Raadhuisplein 1, 7901 BW Hoogeveen, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
24 Drenthe

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

28 mrt 2024

De opdracht bedraagt in principe 24 uur. In de zomer maanden (1 juli tot 1 september) zullen de uren wat afnemen, dit omdat de werkzaamheden ook afnemen.

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
De beleidsadvisering op het gebied van cultuur is een verantwoordelijkheid van de eenheid het strategisch beleidscentrum (SBC). Je bent verantwoordelijk voor alles wat beleidsmatig met cultuur te maken heeft in de gemeente De Wolden.

  • Jij hebt de regie in het cultuurbeleid en zorgt voor de realisatie van ambities voor hoofdzakelijk de gemeente De Wolden. De cultuurnota van De Wolden is hierin leidend.

Je monitort, in samenwerking met de cultuurcoaches, de voortgang van de uitvoeringsagenda cultuur en waar nodig stuur je bij. Ook zorg jij ervoor dat cultuur goed vertegenwoordigd is in andere integrale beleidsontwikkelingen breed binnen het sociaal domein.

  • In 2024 wordt het project (Wiede Wold) culturele gemeente De Wolden afgerond. Namens gemeente De Wolden ben jij contactpersoon voor de stichting Wiede Wold die verantwoordelijk is voor het uitvoeringsprogramma. Je zorgt ervoor dat de stichting de afgesproken activiteiten realiseert, je monitort de financiele voortgang en je zorgt ervoor dat inwoners, college en gemeenteraad goed betrokken worden bij het project. Medio 2024 wordt ook de evaluatie van Wiede Wold gestart. Jij draagt zorg voor deze evaluatie met externe ondersteuning. De evaluatie Wiede Wold moet tevens input geven voor een nieuw op te stellen cultuurnota De Wolden in 2025.

  • Je verricht allerlei beleidstaken zoals het verstrekken van subsidies, waar nodig schrijf je adviezen voor college en raad, je bent betrokken bij de verantwoording in de P&C cyclus (kadernota, begroting, jaarrekening) en ook ben je betrokken bij grotere culturele evenementen.

  • Je bent als accounthouder de gesprekspartner voor de culturele instellingen zoals biblionet, cultuurklik, musea, verenigingen etc. Je bent verantwoordelijk voor het subsidieproces naar deze partijen en waar nodig de bestuurlijke verantwoording van de jaarrekening en begroting. Daarnaast stem je met deze partijen de ontwikkelingen en voortgang van diverse projecten en activiteiten af.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als senior/strategisch beleidsadviseur cultuur.
2.  Uurtarief maximaal € 100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur cultuur (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het verstrekken van subsidies (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleidsadviezen voor cultuur (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het accountmanagement met grotere culturele instellingen zoals bibliotheken of instelling die het culturele schoolse en naschoolse aanbod opstelt en uitvoert (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-  Samenwerken;
-  Analytisch;
-  Communicatief in woord en geschrift;
-  Resultaatgericht;
-  Zelfstandig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in 10, medewerker ontwikkeling III. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 10 april 2024 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 9 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • [indien er een beoogde kandidaat is de volgende zin opnemen: Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.]

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 3 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 4 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 5 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met een van onze opdracht adviseurs.
Opdracht Adviseur
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Beleidsadviseur Cultuur die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.