thumbnail
thumbnail
Regisseur Project Zorg Ontzorgt

RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Het Rond 6-E, 3701 HS Zeist, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
€60
32 uur Utrecht

Publicatiedatum:

25-01-2023

Sluitingsdatum:

30-01-2023

Begindatum:

13-02-2023

Einddatum:

-

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de  professionals, die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Opdracht
Binnen de unit Intake, Werk & Participatie zijn we voor het Project Zorg Ontzorgt tijdelijk op zoek naar een regisseur. Het project richt zich op intensieve begeleiding van klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waar sprake is van multi-problematiek op meerdere leefgebieden. Deze klanten hebben al geruime tijd geen stappen gezet naar werk of participatie, terwijl de regisseur Werk of Activering denkt dat er wel stappen mogelijk zijn. Ex-gedetineerden en Nieuwe Inwoners behoren ook tot de doelgroep. Middels intensieve begeleiding werk je aan een concreet resultaat in de re-integratie, deze zullen per klant verschillen. Het leveren van maatwerk is hierbij een must. Over de resultaten lever je samen met de collega’s binnen het project om de twee maanden een rapportage op.

Binnen deze aanpak zijn 8 kernpunten geformuleerd:
1.
Een emotionele connectie
2.
Anticiperen op weerstand
3.
Betrekken van de sociale omgeving
4.
Vanuit de eigen regie
5.
Outreachend
6.
Toekomstperspectief
7.
Samenwerking hulpverlening / sociale partners
8.
Kleine stapjes

Dit ga je doen:

 • Je brengt belemmeringen, zoals problematische thuissituatie, stress na scheiding, verslavingen, schulden, mantelzorg, detentie, psychische klachten en lichamelijke klachten die al dan niet geïndiceerd zijn, tijdens een gesprek in kaart;
 • Je pakt deze problematiek integraal aan en stelt hiervoor een plan van aanpak op;
 • Je verkent de beschikbare bestaande voorzieningen en maakt hier indien mogelijk gebruik van, bijv. de Wmo en de (geestelijke) gezondheidszorg. Trajectonderdelen die moeten worden ingekocht kunnen in overleg worden bekostigd en via de regisseur Werk of Activering uitgezet;
 • In een relatief kleine caseload van maximaal 40 klanten zorg je voor intensieve begeleiding;
 • Er wordt van je verwacht dat je de klant weet te overtuigen en intensief begeleidt in het hele proces. Samenwerking met externe partners maakt hier ook onderdeel van uit. Ook denk je mee met werkgevers in geval van knelpunten op het gebied van personeel en scholingsvraagstukken;
 • Je werkt nauw samen met de projectleiders, accountmanager, recruiter van het WGSP en uiteraard de regisseur Werk of Activering;
 • Om alle partijen op de hoogte te houden van de voortgang, stel je periodiek inzichtelijke voortgangsrapportages op;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 60,00 exclusief btw, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-werk en werk-werk;
2. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor-niveau;
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider of adviseur binnen het sociaal domein;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met klanten die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en waarbij er sprake is van multi-problematiek (meerdere leefgebieden) (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of adviseur binnen het sociaal domein (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met werkgeversbenadering en jobhunting (25 punten);
7. Aantoonbare beheersing van diverse gesprekstechnieken, waaronder motiverende gespreksvoering, aantoonbaar gemaakt middels een voorbeeld (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Initiatief
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 2 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 1 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 26 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 27 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 30 januari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Regisseur Project Zorg Ontzorgt die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.