thumbnail
thumbnail
Regisseur Intake

RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Het Rond 6-E, 3701 HS Zeist, Nederland

Sociaal Domein
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Utrecht

Publicatiedatum:

08-11-2022

Sluitingsdatum:

25-11-2022

Begindatum:

02-01-2023

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de  professionals, die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Opdracht
Als regisseur intake ben je verantwoordelijk voor de integrale beoordeling van het recht op een uitkering; je beoordeelt op basis van recht en doelmatigheid de uitkering. Je beoordeelt de aanvraag op basis van de Participatiewet en aanverwante regelgeving nauwkeurig, je vraagt zo nodig door en indien aan de orde verwijs je de klant door naar een voorliggende (inkomens)voorziening. Hiernaast kun je klanten ook doorverwijzen naar andere vormen van hulpverlening en/of ondersteuning, zoals bijvoorbeeld een wijkteam, maar ook schulddienstverlening. Voor iedere klant die uiteindelijk een aanvraag indient, stel je een diagnose op, zodat gepaste klantbegeleiding (naar werk of activering) in gang kan worden gezet. Indien het noodzakelijk is werk je nauw samen met een handhaver om het recht op bijstand goed te kunnen beoordelen. Indien een klant snel aan het werk kan, schakel je een recruiter van het WGSP in die je hierbij kan ondersteunen.  Naast het contact met de klanten, heb je ook contact met vertegenwoordigers van de klanten.

Dit is wat je gaat doen:

 • Voeren van meldingsgesprekken;
 • Voeren van intakegesprekken;
 • Beoordelen en afhandelen aanvragen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet, IOAW en incidenteel bijzondere bijstand;
 • Ben je alert op rechtmatige verstrekking van de uitkering en beoordeel je evt. in samenwerking met een handhaver (bij complexe zaken) het recht op een uitkering.
 • Je maakt voor iedere klant een diagnose in het systeem Competensys op basis waarvan de gepaste klantbegeleiding in gang kan worden gezet.
 • Verwijs je door binnen het netwerk naar ondersteunende en/of aanvullende voorzieningen.
 • Signaleer je mogelijkheden tot optimalisatie en eventuele aanpassing van beleid en uitvoeringsregels en doe je verbetervoorstellen;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van aanvragen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet en IOAW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het afhandelen van aanvragen levensonderhoud in het kader van de Participatiewet en IOAW (65 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met Suite (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het voeren van intakegesprekken (20 punten);
a) geen werkervaring met het voeren van intakegesprekken (0 punten);
b) 0 tot 1 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van intakegesprekken (10 punten);
c) vanaf 1 jaar tot 2 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van intakegesprekken (15 punten);
d) vanaf 2 jaar aantoonbare werkervaring met het voeren van intakegesprekken (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken;
 • Netwerken;
 • Initiatief;
 • Klantgericht;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 30 november 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 29 november 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 21 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 23 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 25 november 2022,09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Regisseur Intake die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.