thumbnail
Sen. Beleidsmedewerker Grondzaken

Rijswijk

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Beleidsadvies
Deze inhuuropdracht is verlopen
€110
16 tot 24 Zuid-Holland

Publicatiedatum:

20-06-2022

Sluitingsdatum:

30-06-2022

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

16 tot 24

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

Werken voor Rijswijk betekent werken voor een veelzijdige stad in een dynamische regio die altijd in beweging is. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een inclusieve stad waar ruim 55.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond kunnen wonen, werken én meedoen. Kortom: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’, dat is onze missie. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Wij zijn een toegankelijke organisatie met ongeveer 470 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen. We hebben een prettige en informele werksfeer waarin collega’s uit verschillende delen van de organisatie elkaar gemakkelijk weten te vinden. Binnen de menselijke maat van Rijswijk kun je écht een verschil maken voor Rijswijk en is jouw werk goed zichtbaar. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten!

Team
Het team Ruimte kent 4 beleidsvelden: Ruimtelijke Ordening (en stedenbouw), Grondzaken, Wonen en Groenbeleid.

Rijswijk heeft een Stadsvisie vastgesteld met daarin een aantal belangrijke opgaven/projecten. In het Havenkwartier en Kesslerpark wordt gewerkt aan de transformatie van het bedrijvenpark Plaspoelpolder naar een meer gemengd woon-werkgebied. Een andere gebiedstransformatie is Bogaard Stadscentrum. Voor deze gebiedsontwikkelingen, in lijn met de Stadsvisie, ook gerichtere toekomstvisies en Masterplannen vastgesteld. Daarnaast spelen tal van kleinere projecten die veel aandacht en gerichte kennis vragen.

De stad heeft een overzichtelijke schaal, maar kent veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

Opdracht
Als Sr. Beleidsmedewerker Grondzaken draag je verantwoordelijkheid voor de meer complexe aangelegenheden en projecten. Je stelt overeenkomsten op, vertaalt bevindingen in notities richting management en bestuur. Je hebt commercieel inzicht en een goed gevoel voor financiële aspecten en goede onderhandelingsvaardigheden. Verder omvatten je taken om de volgende zaken:

  • Opstellen van diverse overeenkomsten, zowel intentie- en samenwerkingsovereenkomsten, koopovereenkomsten alsook anterieure (kostenverhaal) overeenkomsten, opstal rechten vestigen etc. met de bijbehorende tekeningen en het verrichten van kadastraal onderzoek;
  • Deels zelfstandig, deels met andere medewerkers uitonderhandelen van diverse aspecten om tot een goede overeenkomst en anterieur kostenverhaal te komen. Dit incl. interne en externe afstemming over deze zaken, zoals over kosten van ingrepen in de buitenomgeving en/of infrastructuur;
  • Afhandelen van zaken met de notaris en interne archivering, adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over projecten en contracten;
  • Mede richting en invulling geven aan de beleidsontwikkeling. Vraagbaakfunctie voor collega’s en sparringpartner voor andere (Sr.) medewerkers en management;
  • Bijdragen aan multidisciplinaire teams van interne medewerkers en externe adviseurs;
  • Adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over grondzaken aangelegenheden en projecten, incl. het opstellen van B&W besluiten en raadsinformatiebrieven en raadsvoorstellen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde HBO Bachelor opleiding op juridisch gebied;
2. Uurtarief maximaal € 110,-  excl. BTW en incl. reiskosten woon-werk (en fee Flextender);

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde wo master opleiding op juridisch gebied (15 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van anterieure-, intentie- en samenwerkingsovereenkomsten (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het coördineren van kostenverhaal (toepassen plankostenscan en aanpassingen buitenruimte i.v.m. bouwplannen) 30 punten);
6. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Senior beleidsmedewerker Grondzaken in de afgelopen 8 jaar (max. 25 punten):
- Bij een gemeentelijke instelling (25 punten);
- Bij een andere overheidsinstelling (15 punten);
- Bij geen van bovengenoemde instellingen en / of geen 6 jaar aantoonbare werkervaring als Sr. jurist Grondzaken in de afgelopen 8 jaar (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg / flexibel

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland in de week van 4 juli. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 1 juli 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 juni 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk dinsdag 28 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 30 juni, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Sen. Beleidsmedewerker Grondzaken die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.