thumbnail
thumbnail
Planeconoom

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€120
36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 jun 2024

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

17 nov 2023

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen. Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
De binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen vragen om een stevige projectorganisatie, om de continuïteit en voortgang te kunnen waarborgen. In dat kader zoekt Rijswijk naar externe capaciteit en expertise middels inhuur van een planeconoom, om zo de planvorming te kunnen versnellen en om de planuitwerking (nieuwe fase tov de vorige subsidieperiode) te kunnen realiseren. In de fasen waarin we nu verkeren is er ook de behoefte om meer (financiële) afstemming te hebben tussen de verschillende gebiedsontwikkelingen.

Taken voor de planeconoom zijn gelegen in:

 • Strategisch adviseren bij complexe gebiedsontwikkelingen en projecten met name op het financiële vlak;

 • Vraagbaakfunctie voor collega’s en sparringpartner voor senior medewerkers en management inzake financiële aangelegenheden in de brede zin van alle werkzaamheden;

 • Het opstellen en beheren van grondexploitaties;

 • Het uitvoeren van residuele grondprijsberekeningen en opstellen van een businesscase voor fase 2 van het Havenkwartier en Kessler Park;

 • Onderhandelingen met projectontwikkelaars en vastlegging van de resultaten in de contracten;

 • In algemene zin de financiële zaken behartigen voor de gemeente;

 • Doorvertaling van de financiële aspecten bij civieltechnische zaken (bouw- en woonrijp);

 • Inbreng van financiële kennis inzake financieel-technische aspecten in de contractvorming;

 • Voeren van overleg en onderhandelingen met medeoverheden en een diversiteit aan marktpartijen;

 • In samenspraak met de Projectmanager, adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over de financiële aspecten van de opgaven/projecten/ gebiedsontwikkelingen;

 • Leveren van input voor de P&C cyclus en t.b.v. de accountantscontrole.

Vereisten/knock-out criteria
1. Maximum uurtarief van €120,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als planeconoom bij een gemeentelijke instelling;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Civiele Techniek / Ruimtelijke Ordening & Planologie;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring als planeconoom bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met onteigenings- en Wvg-dossiers (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van grondexploitatieplannen (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
7. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 2000 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (15 punten).

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van maandag 4 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 1 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Voor de zzp'er
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Planeconoom die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.