thumbnail
thumbnail
Medewerker vergunningen APV en Bijzondere Wetten

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Sluit morgen
Geen maximum
24 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

23 mei 2023

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Het team Vergunningen kent twee clusters, Wabo en APV/Bijzondere wetten. De uitvraag ziet op het cluster APV/Bijzondere wetten dat diverse meldingen en vergunningaanvragen behandelt binnen het veld van openbare orde en veiligheid met als kern ontheffingen en horeca en evenementen.

Opdracht
Ons team heeft gezien de groei in onze werkvoorraad behoefte aan extra handen. Wij willen en kunnen dit invullen door een starter / herintreder de kans te bieden om in ons team de bij jou aanwezige vakkennis om te zetten in werkervaring. Je kunt na een inwerkperiode binnen ons werkproces zelfstandig meters maken en van daaruit jezelf door ontwikkelen en verder groeien. Wij zullen je daarin vanuit onze teamstructuur begeleiden; tegelijk zoeken en verwachten wij een kandidaat die ook vanuit zijn/haar werkgever een opleidings- en begeleidingstraject kent. In die dubbele samenwerking zien wij de mogelijkheid om deze kans te bieden en om zelf snel versterking aan ons team toe te voegen.

Het werk betreft het behandelen van aanvragen om ontheffingen en vergunningen; en het behandelen van meldingen. Je zult leren aanvragen op volledigheid controleren; een inschatting maken van de belangen die spelen en eventuele risico’s; adviezen uitvragen en daar regie op te voeren; alle belangen binnen het juridisch kader te wegen; tot een beschikking te komen en het dossier administratief af op te bouwen en af te handelen.

Jij:
- Bent in staat om overzicht te behouden; te plannen; termijnen te stellen en deze te bewaken;
- Vindt het leuk om de aanvrager als klant te behandelen door de aanvraag efficiënt door de fasen van het proces te loodsen en hierover open te communiceren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
3. Minimaal 6 maanden aantoonbare werk- of stage-ervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeentelijke organisatie binnen het ruimtelijk domein.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in Veiligheidskunde (15 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werk- of stage-ervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeentelijke organisatie binnen het ruimtelijk domein (20 punten);
6. Minimaal 6 maanden aantoonbare werk- of stage-ervaring in de afgelopen 5 jaar als medewerker vergunningen Bijzondere Wetten / Ontheffingen (35 punten);
7. Aantoonbaar verbonden aan een bureau dat opleiding en begeleiding biedt binnen het ruimtelijk domein (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Assertief
- Inzicht, analytisch
- Sociaal, verbindend, communicatief sterk

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie zes (6) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De zes (6) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 1 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 31 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 25 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden vrijdag 26 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 30 mei, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Medewerker vergunningen APV en Bijzondere Wetten die deze organisatie zoekt?