thumbnail
thumbnail
Kwartiermaker Team Gebiedsontwikkelingen

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
32 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

32

Publicatiedatum:

25 jan 2023

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

Werken voor Rijswijk betekent werken voor een veelzijdige stad in een dynamische regio die altijd in beweging is. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een inclusieve stad waar ruim 55.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond kunnen wonen, werken én meedoen. Kortom: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’, dat is onze missie. Daarbij handelen we naar onze kernwaarden: toewijding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid.

Wij zijn een toegankelijke organisatie met ongeveer 470 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen. We hebben een prettige en informele werksfeer waarin collega’s uit verschillende delen van de organisatie elkaar gemakkelijk weten te vinden. Binnen de menselijke maat van Rijswijk kun je écht een verschil maken voor Rijswijk en is jouw werk goed zichtbaar. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten!

Team
Het Domein Ruimtelijke Ontwikkelingen omvat de teams Ruimte, Bereikbare Stad & Milieu, Parkeren, Stadsbeheer, Onderhoud Ruimtelijk Domein en Vergunningen & Archeologie en de bestuurlijke opgave Implementatie Omgevingswet. De gebiedsontwikkelingen vallen nu nog onder team Ruimte, maar dat wordt een apart team Gebiedsontwikkelingen. De reeds lopende gebiedsontwikkelingen die onder dit nieuwe team gaan vallen zijn: Havenkwartier, Bogaard Stadscentrum, Kesslerpark, incl. het station e.o.,  en Te Werve-Oost. Het is zeer denkbaar dat hier in de nabije toekomst nog meer gebiedsontwikkelingen bij zullen komen.

Opdracht
Als kwartiermaker krijg je de opdracht het team Gebiedsontwikkelingen op te bouwen. Er ligt een adviesrapport waarbij de conclusie is om de Gebiedsontwikkelingen in een apart team onder te brengen. Het genoemde adviesrapport dient als basis voor jouw rol als kwartiermaker. 

Jouw rol als kwartiermaker betreft de volgende taken:

 • Je bouwt aan het nieuwe team Gebiedsontwikkelingen, met deels bestaande collega’s, deels nieuw in te vullen functies.
 • Je zorgt ervoor dat er een duidelijke financiële verantwoording van de gebiedsontwikkelingen kan plaatsvinden
 • Je zorgt ervoor dat er eenheid komt in de werkprocessen bij deze gebiedsontwikkelingen
 • Je initieert de afstemming en samenwerking met de andere teams.

Naast het opzetten van dit team ben je inhoudelijk in staat om een stevige gesprekspartner te zijn van de ontwikkelaars. Vanuit  het team ben jij het gezicht naar het bestuur en de politiek.  Dit betekent dat je met grote politiek-bestuurlijke sensitiviteit te werk gaat. Daarnaast is het een pré als je ervaring hebt met veranderprocessen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. ‘Bring you own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider of manager bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen c.q. gebiedstransformaties  gedurende de afgelopen 7 jaar (50 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als manager in een politiek-/bestuurlijke omgeving (30 punten);
5. Aantoonbare ervaring met projectmatig werken; je denkt in processen en rollen (20 punten).

Competenties

 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om daadwerkelijk contact te maken met alle stakeholders.
 • Je hebt een analytisch en ondernemend vermogen om je adviezen op een creatieve en frisse manier tot realisatie te brengen.
 • Je kan goed samenwerken en bent een echte teamplayer
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor de bestuurlijke en politieke sensitiviteit.
 • Het structureren en stroomlijnen van processen zit in je DNA.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.  

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12/13.  Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met kandidaat en opdrachtgever. 

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden op donderdag 16 februari 2023 tussen 14.00 uur en 16.00 uur met de kandidaten ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen woensdag 14 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 1 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op  donderdag 2 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 6 februari 2023, 09.00 uur . Tot die tijd kunt u reageren.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Kwartiermaker Team Gebiedsontwikkelingen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.