thumbnail
thumbnail

Communicatieadviseur Ruimtelijk Domein

Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€75
36 Zuid-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Uren per week:

36

Publicatiedatum:

7 feb 2024

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Werken voor Rijswijk betekent werken voor een gemeente met een dorps karakter en grootstedelijke uitdagingen in een regio die altijd in beweging is. Hier kunnen bijna 60.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond wonen, werken én meedoen. De missie van de gemeentelijke organisatie is: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 500 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vier domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Onze kernwaarden zijn Toegewijd, Betrokken, Betrouwbaar en Deskundig.

Team
Je komt te werken in een boeiende en dynamische omgeving binnen team Communicatie en Participatie. Dit team bestaat uit woordvoerders, communicatieadviseurs, communicatiemedewerkers, kabinetsmedewerkers en gebiedsregisseurs. Jouw werkveld bevindt zich binnen het domein Ruimte. Daarbinnen vallen meerdere teams die zich bezig houden met bouwen, wonen, bereikbaarheid en mobiliteit en de inrichting en het onderhoud van het openbaar gebied. Ook de grote gebiedsontwikkelingen vallen binnen het domein Ruimte, waaronder Bogaard Stadscentrum. Je vervult de functie die door vertrek van één van de medewerkers is ontstaan en waarvoor de werving gaat starten. =

Opdracht
Als communicatieprofessional ga jij in ieder geval aan de slag met de communicatie rond de grote gebiedsontwikkelingen. Maar ook teams als Mobiliteit en Parkeren en Stadsbeheer zullen een beroep op jou doen. Je adviseert op het gebied van interne en externe communicatie. Je stelt in samenspraak met de vakinhoudelijke teams (strategische) communicatieplannen op. Maar je denkt ook mee over hoe je inwoners en ondernemers kunt betrekken bij de vorming en uitvoering van plannen en projecten, je maakt content voor onze (online) kanalen, je schakelt met de woordvoerders en de andere communicatieprofessionals en je zet beleidsdoelstellingen om in communicatieacties met een duidelijke kernboodschap. En dat allemaal binnen uitdagende onderwerpen als bouwen, wonen, bereikbaarheid en mobiliteit en de inrichting en het onderhoud van het openbaar gebied.  

Je werkt zelfstandig, bent ondernemend en je bent een stevige gesprekspartner voor de organisatie. Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied en neemt vernieuwende ideeën mee. Schakelen tussen advisering en het creëren van communicatiemiddelen gaat je makkelijk af. Je bent een creatieve denker en doener in één. Daarbij ben je een kei in het schrijven van heldere teksten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per februari 2024 voor 36 uur per week gedurende de duur van de opdracht, inclusief verlengingen;
2. Maximaal uurtarief van € 75,- inclusief reiskosten / Fee Flextender en exclusief BTW;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als communicatieadviseur bij een gemeente;

Gunningscriteria
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van communicatie en/of journalistiek (25 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als communicatieadviseur bij een gemeente (30 punten); 
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met communicatiewerkzaamheden binnen het ruimtelijk domein (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het schrijven (duidelijk weergeven in het cv met een voorbeeld van deze geschreven tekst) (15 punten);
9. Beschikbaar per uiterlijk 26 februari 2024 of eerder (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Omgevingssensitiviteit;
- Plannen en organiseren;
- Samenwerken;
- Creativiteit;
- Overtuigingskracht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.

  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld in minimaal vier werkdagen. Mogelijkheden voor flexibele werktijden en thuiswerken in overleg. .

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 20 februari 2024 tussen 10.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 19 februari 2024  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 9 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 12 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 15 februari 2024, 09.00 uur.   

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Communicatieadviseur Ruimtelijk Domein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.