thumbnail
thumbnail

Sr. projectmanager/ omgevingsmanager

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 Noord-Holland

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

31 dec 2024

Uren per week:

24

Publicatiedatum:

11 jun 2024

Omschrijving van de opdracht
Aan de brug in de A7 wordt momenteel door Rijkswaterstaat groot onderhoud uitgevoerd. De gevolgen daarvan zijn dat de bereikbaarheid van en de leefbaarheid binnen Purmerend  daardoor onder grote druk komen te staan. Dat vraagt dat in samenwerking met Rijkswaterstaat en met omliggende gemeenten op korte termijn mitigerende maatregelen moeten worden genomen om de overlast door inwoners zoveel als mogelijk te beperken. Tegelijkertijd zal de bereikbaarheid van de kernen moeten worden gewaarborgd. Handhaving van de geslotenverklaring voor met name het vrachtverkeer heeft daarbij speciale aandacht.

Opdracht

 • Je vertegenwoordigt de gemeente Purmerend in de ambtelijke overleggen met Rijkswaterstaat.

 • Je adviseert de verantwoordelijk wethouder en – indien nodig – het College van B&W en de Raad inzake te nemen maatregelen en vervolgstappen.

 • Je werkt nauw samen met de betrokken collega’s binnen Purmerend daar waar het gaat om bereikbaarheid, verkeersdoorstroming en -circulatie alsmede leefbaarheid.

 • Je bent penvoerder van het opstellen van een Bestuursovereenkomst met Rijkswaterstaat, waarbij aspecten als: kostenverhaal en oplevering depot speciale aandachtspunten zijn.

 • Je informeert op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau over de planning van de uitvoering van werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2.  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Omgevingsmanager op het gebied van infrastructurele projecten die betrekking op de rijkswegenstructuur.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten) 
3.  Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van reconstructie, beheer én onderhoud van het Hoofdwegennet (30 punten);
4. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als Verkeerskundig Adviseur/ Projectmanager (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als ambtelijk Opdrachtgever (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring bij een gemeente op het gebied van grond, weg- én waterbouw (10 punten).

Competenties

 • Omgevingsbewust;

 • Uitstekende politiek bestuurlijke antenne;

 • Samenwerken;

 • Autonoom;

 • Stevige adviesvaardigheden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do - Vrij.
We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dat thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 26 juni 2024 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 24 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek plaats op het gemeentehuis van Purmerend.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Sybren Hindriks via 06 43 53 65 77 of per mail via sybren.hindriks@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Sr. projectmanager/ omgevingsmanager die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.