thumbnail

Senior Technisch Functioneel Beheerder Maatschappelijk Domein

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

ICT VERLOPEN

Publicatiedatum:

12-01-2022

Sluitingsdatum:

19-01-2022

Begindatum:

01-02-2022

Einddatum:

-

Uren per week:

16
€95,-
16 Noord-Holland

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Als functioneel beheerder werk je in het team ICT. Samen met het team CIO Office verzorgen wij ICT project- en informatiemanagement, bewaken de architectuur en onze informatieveiligheid, bemensen het servicepunt ICT en voeren het systeembeheer en het functioneel beheer uit voor alle bedrijfsondersteunende systemen. Het is  een breed georiënteerd groep van 50 enthousiaste en gedreven collega’s met veel eigen inbreng en verantwoordelijkheid en mooie uitdagingen.

Opdracht
Voor deze opdracht ligt de focus op gegevensbeheer en de Centric applicaties van het maatschappelijk domein met de nadruk op Suite4SociaalDomein. De teams binnen dit domein houden zich bezig met WMO, jeugd, onderwijs, cultuur, zorg en wonen, participatie en bijstand. Samen met vier directe collega's werk je nauw samen met de twee informatiemanagers en diverse collega's van het maatschappelijk domein om tot de beste resultaten te komen voor de inwoners en partners.

 • Je bent een communicatief sterke senior technisch functioneel beheerder;
 • Je beheerst SQL, Cognos en het maken van rapportages met SQL en Cognos;
 • Je kent de database van S4SD goed;
 • Je bent contactpersoon voor leveranciers en andere stakeholders over ontwikkelingen, aanpassingen en problemen. Je zorgt voor het maken en naleven van de gemaakte afspraken;
 • Je signaleert de noodzaak tot functionele aanpassingen en stelt de impact van aanpassingen vast;
 • Je adviseert proceseigenaren, informatiemanagers en key users over het gebruik en mogelijkheden van de applicaties in combinatie met processen en doet verbetervoorstellen;
 • Je zorgt ervoor dat de basis op orde is en beheert de documentatie over applicaties;
 • Je bent op de hoogte van (wettelijke) ontwikkelingen.

Jouw profiel

 • Je hebt ruime ervaring met het beheer van Centric applicaties van het maatschappelijk domein, bij voorkeur op het gebied van de WMO en Jeugdwet en specifiek het berichtenverkeer;
 • Je weet gebruikersbehoeften te doorzien en haalt er energie uit om daarmee aan de slag te gaan;
 • Je bent gedreven, resultaatgericht en denkt in kansen en oplossingen;
 • Je bent gemakkelijk en effectief in mondelinge en schriftelijke communicatie;
 • Je bent in staat om collega's te ondersteunen en te overtuigen bij veranderingen;
 • Je wordt enthousiast van technische uitdagingen;
 • Je maakt de werkprocessen en applicaties snel eigen en werkt gestructureerd;
 • Je hebt vakkennis over functioneel beheer (BiSL) en bij voorkeur ook financiële kennis.

Wie zoeken wij
Voor de komende periode zijn wij op zoek naar een ervaren technisch functioneel beheerder die stevig in zijn schoenen staat. Een echte teamspeler, communicatief vaardig en die ook de verbinding kan leggen met de proceseigenaren, eindgebruikers en projectleiders. Een functioneel beheerder met voldoende kennis en ervaring van softwareapplicaties van het maatschappelijk domein en aanverwante systemen om samen met de aanwezige functioneel beheerders de uitdagingen van de komende periode voor ons aan te gaan. Daarnaast ben je goed in staat om een nieuwe vaste functioneel beheerder intern te begeleiden en op te leiden, zodat diegene kan uitgroeien tot een volwaardig functioneel beheerder.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar relevante ervaring met het opleiden, coachen en begeleiden van functioneel beheerders;
2. Aantoonbare kennis van de werkprocessen binnen het maatschappelijk domein;
3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de Suite4SociaalDomein bij een gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met SQL en bevragen van databases (25 punten);
5. Minimaal 4 jaar werkervaring als functioneel - of applicatiebeheerder van Centric applicaties voor het maatschappelijk domein (30 punten);
6. Een maximaal uurtarief van €95,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (25 punten);
a. Een uurtarief van €95,- of hoger (0 punten);
b. Een uurtarief tussen €75,01,- en €94,99,- (15 punten);
c. Een uurtarief lager van €75,- of lager (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring het maken van rapportages, selecties en query’s uit de data binnen de applicaties voor het maatschappelijk domein en met de uitwisseling van gegevens met in- en externe afnemers, zoals DDS4All en het zaaksysteem (20 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met het maken van rapportages, selecties en query’s uit de data binnen de applicaties voor het maatschappelijk domein (10 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met de uitwisseling van gegevens met in- en externe afnemers zoals DDS4All en het zaaksysteem (10 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met beide genoemde onderdelen (20 punten);
d. Geen aantoonbare werkervaring met de genoemde onderdelen (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn op maandag 24 januari 2022 tussen 09.00 uur en 12.00 uur in het stadhuis in Purmerend, Purmersteenweg 42. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 21 januari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 14 januari 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 17 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 19 januari 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek je droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs zo snel mogelijk contact met je opnemen. Na (telefonisch) contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Technisch Functioneel Beheerder Maatschappelijk Domein die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.