thumbnail
thumbnail
Senior Adviseur Mobiliteit

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

Mobiliteit en Verkeer
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
24 - 28 Noord-Holland

Publicatiedatum:

14-11-2022

Sluitingsdatum:

25-11-2022

Begindatum:

01-01-2023

Einddatum:

-

Uren per week:

24 - 28

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Opdracht
De opdracht bestaat uit de integrale mobiliteit advisering op minimaal twee binnenstedelijk projecten in de gemeente Purmerend van meer dan 1000 woningen. Waaronder  de ontwikkeling van het Stationsgebied in Purmerend (1800 woningen en mobiliteitsknooppuntontwikkeling) en de planvorming van het Wagenweggebied (ca. 1000 woningen binnen diverse deelgebieden en verkeersstudies). De advisering betreft het proces vanaf de initiatief fase (visie en bestemmingsplannen) tot daadwerkelijke planvorming op het gebied van mobiliteit en ontwerp. Waarbij je ingezet wordt in het bestuurlijke proces en aan tafel zit in de gesprekken en afstemming met projectontwikkelaars.

Het onderbouwen van de uitwerking van mobiliteitsbeleid, bestuurlijke afstemming, advisering en het uitzetten (projectleider) van deelstudies op het brede gebied van mobiliteit. Zoals de verkeersafwikkeling, parkeeroplossingen (MPvE) openbaar vervoer keuzes en inrichtingsvormen. Inzicht in dit brede spectrum en ontwerpvaardigheden in de mobiliteit is een pre.

Aanvullende vraag is het begeleiden en afstemmen van het proces van de bdu financiering van de gemeente met de Vervoerregio Amsterdam te begeleiden door de infrastructurele projecten af te stemmen, inhoudelijk te onderbouwen  en te borgen  in samenspraak met de Vervoerregio Amsterdam.

Je fungeert als vraagbaak van het team vanuit je vakkennis en ervaringen op het gebied van binnenstedelijke ontwikkelingen en mobiliteitskennis.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Verkeerskunde;
2. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van binnenstedelijke mobiliteitsvraagstukken.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met (bestuurlijke) advisering op het gebied van mobiliteitsvraagstukken bij planvorming (40 punten);
4. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar op het gebied van verkeer en mobiliteit bij een gemeente met meer dan 80.000 inwoners (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met integrale vraagstukken rondom mobiliteitsknooppunten (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding Verkeersplanologie (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Omgevingsbewust;
  • Goede politiek bestuurlijke antenne;
  • Samenwerken;
  • Autonoom;
  • Stevige adviesvaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 30 november 2022. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 28 november bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 18 november 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 21 november 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 25 november 2022, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Adviseur Mobiliteit die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.