thumbnail
thumbnail
Coördinator cluster Mobiliteit

Purmerend

Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend, Nederland

Mobiliteit en Verkeer
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
16-24 Noord-Holland

Publicatiedatum:

07-03-2023

Sluitingsdatum:

20-03-2023

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

-

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Purmerend is een prachtige en diverse stad om voor te werken. Aan de ene kant is er de Beemster; wereld erfgoed met veel opgaven in het buitengebied en in de dorpskernen. Aan de andere kant is er het stedelijke karakter en vormen we een middelgrote stad die van alle gemakken is voorzien. Een stad waar het fijn wonen is met ruimte voor ontwikkeling, ambities en groei.

De komende jaren groeien we naar ruim 100.000 inwoners door een binnenstedelijke bouw- en transformatieopgave. We ontwikkelen meer dan 10.000 woningen. Daarnaast zijn er aanzienlijk veel particuliere (kleinere) initiatieven in de bestaande stad en in het buitengebied. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit en parkeren. Het belang van dit thema neemt voor de gemeente toe.

Opdracht
Gemeente Purmerend en de Vervoerregio Amsterdam hebben recent het Mobiliteitsplan vastgesteld. Dit plan schetst de kaders voor de mobiliteit van Purmerend voor de komende jaren. Het brengt in beeld wat de gevolgen en kansen van verdergaande verstedelijking op het verkeer en vervoer in de gemeente zullen zijn en vanuit welke beleidsuitgangspunten er verkeersmaatregelen zullen worden uitgewerkt. De haalbaarheid van de investeringen zijn afhankelijk van bijdrage van derden (Vervoerregio, Rijksoverheid, provincie en ontwikkelende partijen). Daarom is gekozen voor een programmatische aanpak. Het tot uitvoering brengen van het Mobiliteitsplan vraagt komende periode veel van de organisatie. Voor een adequate sturing is overzicht nodig en er is aandacht nodig voor het samenspel met andere onderdelen van de organisatie (zoals Projectmanagementbureau, Ingenieursbureau, Wijkmanagement, Beheer en onderhoud).

Kern van de opdracht is het invullen van een coördinerende rol naar de medewerkers van het cluster Mobiliteit van team Ontwikkeling. Vanuit deze rol ben je het eerste aanspreekpunt voor de wethouder en het bestuur op het gebied van mobiliteit.

 Werkzaamheden coördinator cluster Mobiliteit

De coördinator:

 • houdt overzicht op de werkzaamheden van de medewerkers en de vragen die op het cluster afkomen en zorgt in overleg met de teammanager Ontwikkeling voor een goede capaciteitsverdeling

 • is voorzitter van het wekelijkse Portefeuillehouder overleg (PHO) en structureert de agenda in overleg met de medewerkers

 • is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan cluster Mobiliteit en de voortgangsrapportages.

 • Zorgt samen met de medewerkers voor een actuele projectenlijst waar het cluster Mobiliteit aan werkt.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar op het gebied van mobiliteit;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met mobiliteitsvraagstukken binnen grootschalige gebiedsontwikkeling (1.000+ woningen en/of arbeidsplaatsen) (benoem dit duidelijk in het cv). (35 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van mobiliteit binnen een overheidsorganisatie (provincie, vervoerregio of gemeente) (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering én interactie (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Een door de kandidaat geschreven motivatie toegeschreven op de opdracht (10 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 voor minimaal 16 uur in de week (10 punten).

Competenties

 • Bestuurlijk en politiek sensitief

 • Samenwerkingsgericht

 • Resultaatgericht

 • Verbindend

 • Analytisch

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 24 maart 2023 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 23 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad

Meer informatie
Voor vragen omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de footer van deze pagina of ga naar onze Hoe Werkt Het-pagina. Toch nog vragen? Neem direct contact op met Jan de Vries via 06 - 365 104 90 of per mail via jan.devries@kbenp.nl.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen één werkdag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Coördinator cluster Mobiliteit die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.