thumbnail
thumbnail
Agile/Scrummaster digitaal omgevingsbeleid en digitale vergunningen

Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
85
32-36 Zuid-Holland

Begindatum:

1 dec 2023

Einddatum:

31 jul 2024

Uren per week:

32-36

Publicatiedatum:

13 nov 2023

Omschrijving van de opdracht
De provincie werkt samen met een groeiend aantal andere overheden en partijen uit de samenleving aan maatschappelijke opgaven, die complex en onderling verweven zijn: het vergroten van de economische concurrentiekracht van de Zuidelijke Randstad via innovatiebevordering, energietransitie, verbetering van de bereikbaarheid, zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat door een gevarieerde verstedelijking, het werken aan een vitaal platteland, en het realiseren van natuur- en recreatiegebieden. Data, informatie en kennis zijn anno 2021 een belangrijk productiemiddel voor het realiseren van deze opgaven.

De projecten digitaal omgevingsbeleid en digitale vergunning zoeken een scrummaster om de genoemde producten te optimaliseren. Bij deze programma’s lopen verschillende projecten voor de implementatie en doorontwikkeling van nieuwe omgevingen.

Project Digitaal omgevingsbeleid
In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, en tegemoetkomend aan een nieuwe manier van opgavegericht werken binnen de organisatie zijn applicaties ontwikkeld in voor het opstellen, muteren en publiceren van beleid betreffende de fysieke leefomgeving. Één (1) wet, één (1) loket en duidelijke procedures. Dat is wat de overheid met de invoering van de Omgevingswet wil voor iedereen. Op dit moment zijn 26 wetten op het gebied van onze fysieke leefomgeving samengevoegd tot één (1) omgevingswet. Denk aan milieuregels over: geluid, bodemkwaliteit, externe veiligheid, bouwen etc. Deze nieuwe wet zorgt daarmee voor: minder en overzichtelijkere regels; balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving; ruimte voor lokaal maatwerk en ruimte voor betere en snellere besluitvorming.

Project Digitale vergunning (Digi-V)
Het project ‘Digi-V®’ maakt onderdeel uit van het programma de ‘Altijd Actuele digitale Vergunning (AADV)’ heeft in 2023 als doel het ontwikkelen van een technisch stabiele Digi-V® oplossing die binnen de omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland alsook bij andere omgevingsdiensten van andere provincies gebruikt kan worden. In dit project wordt de digitale voorziening Digi-V® ter ondersteuning van het regelbeheer van DCMR omgevingsdienst robuuster gemaakt en generiek toepasbaar voor meerdere omgevingsdiensten in de Provincie Zuid Holland.

De projectteams zijn ingericht binnen het opgavegericht werken als interdisciplinair teams, bestaande uit een kern van senior beleidsspecialisten, IT-adviseurs, juridisch adviseurs en ondersteuning. Het digitale spoor bestaat uit een projectteam van geo- specialisten, database specialisten, backend en front-end ontwikkelaars, testers, business analisten, technisch- en functioneel beheerders. Binnen het digitaliseringsspoor wordt Agile gewerkt, waarbij de product-owner rol wordt ingevuld door behandelend ambtenaars en IT-adviseurs in goed overleg met de projectleider.

Wat ga je doen?

 • Ondersteunen ontwikkeling (beleids)producten o.a.: beleidsmonitoring (toetsen beleidskeuzes); tekstuele verbeteringen, actualisaties en verbeteringen in opbouw bestaande en nieuwe websites; ontwikkelen van omgevingsbeleid indicatoren voor data-analyse; digitale lange termijn agenda (DLTA) omgevingsbeleid.

 • Ondersteunen ontwikkeling vergunningsproducten voor omgevingsdiensten, dit zijn o.a.: digitale vergunning (Digi-V®), meewerken aan editor verbeteringen, ontwikkelen van vergunningsbeleid indicatoren voor data-analyse.

 • Hergebruik opensource bouwstenen: Toepassen van requirement voor het ontwikkelen en onderhouden van de bouwstenen van het digitale omgevingsbeleid applicatie.

 • Het begeleiden en ondersteunen van de bij het project betrokken functionarissen zoals functioneel gebruikers (vergunningverleners, toezichthouders, behandelend ambtenaren), beheerders, productowners, applicatiebeheerders, ontwikkelaars, business analisten en designers.

 • Professionaliseren van en verbeteren van scrum / agile projectmanagement middels methoden, technieken en een framework (meehelpen) opzetten voor projectmanagement passend bij PZH.

 • Toepassen van de Agile/Scrum methodiek en het houden van STUMs, refinements, retrospecties en reviews.

 • Afstemmen met projectleiding en opdrachtgever.

Eisen

 • Eis 1 Beschikbaarheid: De aangeboden kandidaat is gedurende de periode van 1

  december 2023 tot 31 juli 2024 beschikbaar voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week voor de voorbereiding uitvoering en realisatie van het project en is flexibel inzetbaar. De kandidaat moet op 1 december 2023 kunnen starten, of eerder in onderling overleg;

 • Eis 2 Vormvereiste CV: De inschrijver heeft de Curriculum Vitae van de kandidaat uitsluitend beschreven in bijgevoegd ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2023-0003327’en toegevoegd in tabblad ‘aanmelding’ op het aanbestedingsplatform. Alleen CV’s die in het aangeboden format worden ingevuld, worden beoordeeld. NOOT apart bijgevoegde CV’s (zoals in eigen format) worden niet meegenomen in de beoordeling;

 • Eis 3 Vormvereiste invulformulier Kwaliteit: Per subcriterium staat voorgeschreven hoeveel A4 u ervoor mag gebruiken in het ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2023- 0003327’. Bevat uw uitwerking meer dan het gestelde maximum aantal pagina’s, dan worden de pagina’s die meer zijn dan het gestelde maximum niet beoordeeld;

 • Eis 4 Vormvereiste Uurtarief: Bijlage ‘Invulformulier Uurtarief DOS-2023-0003327’ wordt ingevuld en apart bijgevoegd in tabblad “aanmelding” op het aanbestedingsplatform;
  BELANGRIJK: Uurtarief mag ENKEL ingevuld worden in het voornoemde ‘Invulformulier Uurtarief DOS-2023-0003327’ zodat de kwaliteit beoordeeld kan worden zonder kennis van het Uurtarief.

 • Eis 5 Bandbreedte Uurtarief: Het aangeboden uurtarief bedraagt in het ‘Invulformulier Uurtarief DOS-2023-0003327’ minimaal € 75,00 en maximaal € 85,00 exclusief BTW inclusief alle overige kosten, bijvoorbeeld reis- , verblijf-, telefoon- en parkeerkosten;

 • Eis 6 Kennis en expertise: Uit het ‘Invulformulier Kwaliteit DOS-2023-0003327 ‘blijkt minimaal dat de kennis en expertise van de aangeboden kandidaat aantoonbaar en verifieerbaar is (middels opleidingen, cursussen, werkervaring) beschikt over:

  • Eis 6.1 Minimaal HBO werk- en denkniveau (aantoonbaar door middel van een afgeronde HBO studie of vijf (5) jaar werkervaring op HBO niveau).

  • Eis 6.2 Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met Agile werken als scrummaster;

  • Eis 6.3 Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met ReactJS, Javascript en CSS;

  • Eis 6.4 Minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van digitale producten zoals bijvoorbeeld digitaal beleid, digitale vergunningen en beleidsmonitoring bij een overheidsinstantie.

Gunningscriteria

 • Minimaal aantoonbare HBO werk- en denkniveau in het werkveld.

 • Aantoonbare werkervaring met Agile werken en met scrumteams als scrummaster
  Eis = twee (2) jaar

 • Aantoonbare werkervaring met met ReactJS, Javascript en CSS;
  Eis = twee (2) jaar

 • Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van digitale (ICT) producten zoals bijvoorbeeld digitaal beleid en/of digitale vergunningen en/of beleidsmonitoring bij een overheidsinstantie.

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

  Vind jouw volgende opdracht

  Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

  Kies een opdracht
  Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
  Neem contact op met onze opdracht adviseur.
  Opdracht Adviseur Jan de Vries
  Jan de Vries
  opdracht adviseur
  ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

  Ben jij de Agile/Scrummaster digitaal omgevingsbeleid en digitale vergunningen die deze organisatie zoekt?

  Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
  Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.