thumbnail
thumbnail

Senior Projectleider uitvoeringsagenda samenwerkende partijen

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Deze inhuuropdracht is verlopen
€100
8-20 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 jan 2024

Uren per week:

8-20

Publicatiedatum:

19 sept 2023

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
In mei 2022 is de nieuwe nota Samenwerkende partijen door PS vastgesteld. Om de nota goed te laten landen in de organisatie, moet er implementatie plan opgesteld worden en worden uitgevoerd. Belangrijke onderdelen van dit implementatieplan zijn:

  1. Het verankeren van de nota binnen de ambtelijke organisatie door het toegankelijk maken van de diverse templates van de nota; zorgen dat er opleidingen zijn voor onze collega’s, zodat zij kunnen werken met deze nota. Het aanbod van deze opleidingen moet goed afgestemd worden met de Utrecht academy (intern opleidingscentrum). Hierbij moet afstemming gezocht worden met de disciplines die ook te maken hebben met dergelijke vraagstukken.

  2. Het oprichten van een expertisenetwerk Strategisch samenwerken. Dit netwerk moet robuust genoeg zijn om alle vraagstukken die te maken hebben met samenwerkingsvraagstukken adequaat te kunnen beantwoorden of gemotiveerd kunnen doorverwijzen. Het netwerk moet flexibel genoeg zijn om uit te breiden of in te krimpen naar gelang de situatie dat vraagt. In het netwerk moeten een primaire hebben waarin de kennisgebieden governance, juridisch, inkoop en algemeen strategisch zijn bemenst. Daaromheen moet de secundaire ring gevormd kunnen worden waarin de specifieke deskundigheid voor het dan aanwezige vraagstuk voorhanden is. Het netwerk moet geborgd worden binnen de organisatie.

  3. Naast het inrichten en operationaliseren van dit netwerk moeten er voldoende richtlijnen en checklists komen binnen de ambtelijke organisatie in samenwerking met andere betrokken afdelingen.

  4. Het verder uitwerken en vormgeven van de principes van het ‘opdrachtgeverschap’, ‘opdrachtnemerschap’ en ‘eigenaarschap’ binnen onze organisatie, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, bij de samenwerkingsverbanden zoals genoemd in de nota;

  5. Het uitwerken van een risicomanagementtool om de risico’s bij samenwerkingsverbanden te kunnen duiden en te beoordelen. Dit door je samen met Concern Control;

  6. Samen met de griffie uitwerken hoe de nieuwe nota ook onder de aandacht van Statenleden gebracht kan worden.

De uitvoering van de bovenstaande (deel)projecten, doe je natuurlijk niet alleen. Jouw taak bestaat eruit om als eerste een implementatieplan op te stellen en na vaststelling daarvan door het CMT, dit plan ook uit te voeren. De implementatie zal in nauwe samenwerking met de vakinhoudelijke specialisten plaatsvinden. Kortom het komt erop neer dat je zorgt voor de coördinatie en uitvoering van de bovengenoemde sporen in onderlinge samenhang.

Wat verwachten wij
Naast projectleidersvaardigheden zoals het tijdig realiseren van de sporen en het bewaken van de uitvoering, is een belangrijk deel van je opdracht het laten samenwerken van collega’s uit verschillende vakdisciplines zoals: juridische zaken, inkoop en aanbesteding, financiën, governance en vakinhoudelijk disciplines. Je bent verantwoordelijk voor de interne samenhang en voortgang in de zes sporen.

Doordat het implementatieplan nog opgesteld moet worden, is er veel ruimte om daaraan je eigen draai te geven. Samen met de vakinhoudelijke adviseurs ga je de zes sporen verder ontwerpen en ontwikkelen. Op deze manier bouw je mede aan het draagvlak voor de implementatie van de nota. Het einddoel is dat de verschillende sporen operationeel zijn en dat de collega’s kunnen werken met de nota en het expertisenetwerk weten te vinden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring als Projectleider met projecten waarin meerdere partijen betrokken waren en dienden als stakeholders (benoem dit duidelijk in het cv).

Selectiecriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring als projectleider van minimaal 3 projecten waarbij jij als projectleider het project succesvol heb neergezet, verbeterd en afgerond (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Uurtarief maximaal €100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als Projectleider in een politiek-bestuurlijke omgeving (40 punten);
a. Tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in een politiek-bestuurlijke omgeving (0 punten);
b. 5 tot 10 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider in een politiek-bestuurlijke omgeving (20 punten);
c.  10 jaar of meer aantoonbare werkervaring als projectleider in een politiek-bestuurlijke omgeving (40 punten);
7. Uurtarief maximaal €95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (10 punten)
8. Aantoonbare kennis van en ervaring met de organisatie van de Provincie Utrecht en bijbehorende verbonden partijen (5 punten).

Competenties
- Structuur aanbrengen en overzicht behouden;
- Verbinden
- Overtuigingskracht

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11-12.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De digitale gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 25 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 22 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Leya Schoonderwoerd via leya.schoonderwoerd@kbenp.nl of via 06 436 079 99.

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Hieronder vind je meer informatie over het aanmeldproces en antwoorden op veelgestelde vragen. Niet gevonden wat je zoekt? Neem dan contact op met Britt Emmen via 06 39 84 53 67 of per mail via britt.emmen@kbenp.nl.
Help
Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen
Help
Contact

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Senior Projectleider uitvoeringsagenda samenwerkende partijen die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.