thumbnail
Projectleider Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Project- en Programmamanagement
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
28 Utrecht

Publicatiedatum:

02-08-2022

Sluitingsdatum:

09-08-2022

Begindatum:

01-10-2022

Einddatum:

31-05-2023

Uren per week:

28

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.

Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)

 • Natuurinformatie en Natuurbeheer

 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen

 • Stikstof en Natura 2000

In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij ter versterking van de unit Natuurinformatie en Natuurbeheer een ervaren, enthousiaste en doortastende Projectleider implementatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Als projectleider Agrarisch Natuur-landschapsbeheer werk je in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) aan de implementatie en uitvoering van het Aanvalsplan Grutto.

Het aanvalsplan Grutto heeft als doel de neerwaartse trend van de Grutto en andere weidevogels te keren. Hiertoe zijn in de weidevogelprovincies kansgebieden geïdentificeerd waarbij ingezet wordt op 4 maatregelen:

 • omvang en openheid van de gebieden

 • verhogen waterpeil

 • verzwaard agrarisch beheer; o.a. kruidenrijk grasland, greppel-plasdras

 • predatorenbeheer

In het Aanvalsplan Grutto is voorgesteld om de uitvoering van het plan in drie fases op te pakken. Iedere fase kent de realisatie van een aantal optimale gruttogebieden. De eerste fase is in 2022 gestart. Vanuit praktisch oogpunt is er voor gekozen om een start in meerdere gebieden tegelijkertijd te maken. Het realiseren van een geheel geoptimaliseerd gebied is een lang proces, daarmee is het slim om in meer gebieden tegelijkertijd de eerste stappen te zetten.
Een van de pijlers van het aanvalsplan Grutto is een betrouwbare economische basis te realiseren voor betrokken boeren. Het aanvalsplan zet hierbij in op beheerscontracten met een looptijd van minimaal 12 jaar.


Wat ga je doen

Binnen het programma is er behoefte aan extra capaciteit binnen de werkgroep langlopende contracten en de werkgroep overheden. Hieronder zijn de taken van nader uitgewerkt.

Als projectleider draag je zorg voor het initiëren en goed verlopen van de ontwikkeling van langlopende contracten in het kader van Aanvalsplan Grutto met als doelen:

 1. Een juridisch, beleidsmatig en financieel onderzoek naar de haalbaarheid van langjarige (beheer)contracten voor een periode van ten minste 12 jaar (in het verlengde van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) spoor).

 2. Daarnaast wordt onderzocht welke grondinstrumentaria in te zetten om agrarische grond om te zetten naar agrarische natuurgrond. Dit leidt tot een pakket aan regelingen waar provincies gebruik van kunnen maken. Hierbij wordt gekeken of gedeeltelijk afwaardering via het GLB-NSP op termijn mogelijk is. Ook draag je bij aan Slagvaardige uitvoering van het Aanvalsplan Grutto door effectieve centrale sturing het overall projectmanagement uit te voeren voor Aanvalsplan Grutto

In deze opdracht:

 • Geef je leiding aan het project langlopende contracten Aanvalsplan Grutto;

 • Stel je het projectplan en de planning op en houdt die actueel;

 • Draagt zorg voor de inrichting van de projectorganisatie;

 • Draag je zorg voor bewaking en rapportage over de voortgang;

 • Zorg je voor afstemming tussen overheden en andere ketenpartners;

 • Stel je adviezen op ten behoeve van de diverse overleggen met overheden en ketenpartners;

 • Draag je bij aan producten die in het kader van het project moeten worden opgeleverd.


De projectleider die wij zoeken:

 • heeft WO- werk- en denkniveau

 • heeft brede kennis van (de ontwikkelingen in) het agrarisch natuurbeheer en bij voorkeur ook van het GLB-NSP

 • heeft kennis van de taken van provincies in het landelijk gebied

 • heeft ervaring als projectleider

 • is in staat samenwerking in een breed netwerk te bevorderen en overtuigende inbreng te leveren in overleggen

 • beschikt over een uitgebreid netwerk in het (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer, of is in staat dat snel op te bouwen

 • beschikt over reflecterend en leervermogen

 • kan zich schriftelijk goed uitdrukken en kort en helder formuleren

 • neemt initiatief en heeft overtuigingskracht.

Startdatum z.s.m/uiterlijk 01-10
Aantal uur per week: 28 uur
Verlengingsopties (2 x 6 maanden)

Eventuele verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Documenten:

Vind jouw droomopdracht

Zoek jouw droomopdracht in ons portaal en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs nog dezelfde dag contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht

Ben jij de Projectleider Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer die deze organisatie zoekt?

Oeps! Deze inhuuropdracht is verlopen
Bekijk actieve inhuuropdrachten door op de knop hieronder te klikken of ga door naar de verlopen inhuuropdracht. Het is mogelijk om de verlopen inhuuropdracht te bekijken, maar het is niet meer mogelijk om je in te schrijven.