thumbnail
thumbnail

Kwartiermaker Volkshuisvesting, Economie en Cultuur

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Sluit over 14 dagen
125
32-40 Utrecht

Begindatum:

Z.S.M.

Einddatum:

1 aug 2024

Uren per week:

32-40

Publicatiedatum:

29 jan 2024

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Domein Stedelijke Leefomgeving
Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen.

De opdracht
Het Domein Stedelijke Leefomgeving is in ontwikkeling. Eén van die ontwikkelingen is het inrichten van een strategisch inhoudelijke eenheid ‘Vitale Steden & Dorpen en Levend landschap, Erfgoed en Cultuur’. De eenheid bestaat in totaal uit drie teams. Twee teams zijn al geruime tijd volledig operationeel. Dit zijn de teams Economie (ECO) en Cultuur Erfgoed en Recreatie (CER). Daarnaast is besloten het woondossier (beleid en programma’s) in de lijn op te nemen als expertiseteam Volkshuisvesting. Het team wordt op dit moment ingericht, deels met bestaande programma’s en deels met  beleidsthema’s die voor ons als provincie Utrecht relatief nieuw zijn. Dit team wordt aangestuurd door een teamleider, die zich richt op de begeleiding van de medewerkers en de tactische inhoudelijke aansturing. De provincies krijgen een stevige regierol in de volkshuisvesting. Naar verwachting wordt begin 2024 de Wet versterking regie op de volkshuisvesting voorgelegd aan de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet bepaalt de provincie haar rol en inzet. Deels is die al vastgelegd in de afgesloten woondeals. Op het terrein van huisvesting van aandachtgroepen is de rol volop in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen brengen een aantal strategische vraagstukken met zich mee die vragen om een goed netwerk bij het Rijk.

De opdracht is tweeledig:

1. Uitvoeren strategisch inhoudelijke taken die direct opgepakt moeten worden voor het nieuw te vormen team Volkshuisvesting. 

 1. In overleg met het managementteam van Domein SLO invulling geven aan de Kwartiermakersrol van de eenheid Vitale Steden & Dorpen en Levend landschap, Erfgoed en Cultuur. Deze rol en functie is nieuw voor de provincie. De verantwoordelijkheden, werkafspraken en rolverdeling in de verhouding met de directie en teamleiders moeten ‘werkende-weg’ invulling krijgen.

Het werk wordt uitgevoerd in een hybride vorm waarbij minimaal drie dagen fysieke aanwezigheid op ons kantoor in Utrecht noodzakelijk is.

Werkzaamheden
Binnen het eerste deel van de opdracht bestaan je werkzaamheden uit het volgende:

 • Je zorgt voor sturing van de inhoud binnen (maar in samenwerking met andere strategisch inhoudelijk managers ook buiten) het expertiseteam Volkshuisvesting. Dit omvat de aansturing, voortgang en resultaat van programma’s, projecten en lijnwerkzaamheden.

 • Je stuurt op het toegekende budget en hebt de programmaverantwoordelijkheid binnen de planning & control cyclus.

 • Je bent verantwoordelijk voor externe profilering, het behartigen van de belangen van de provincie Utrecht bij en het bevorderen van de samenwerking met externe (keten) partijen.

 • Je vervult een regisserende rol in de integrale sturing en verantwoording van programma’s, projecten en inhoudelijke thema’s.

 • Daarnaast ben je in voorkomende gevallen ook het eerste aanspreekpunt voor de verantwoordelijke bestuurder.

Voor het tweede deel van de opdracht bestaan je werkzaamheden uit het volgende:

 • Je adviseert de domeindirecteur over de koersbepaling, beleidsontwikkeling, programmering en realisatie binnen de eenheid. Daarbij streef je naar afstemming en integraliteit tussen de verschillende teams. Vanzelfsprekend doe je dit in overleg met de betreffende teamleiders.

 • Je legt hiërarchisch verantwoording af aan de domeindirecteur.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk manager volkshuisvesting en/of stedelijke ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar;
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider/projectleider;
4. Aantoonbare werkervaring binnen de overheid op het gebied van Volkshuisvesting;
5. Kandidaat is op de korte termijn beschikbaar, uiterlijk 1 april 2024;

Selectiecriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als eindverantwoordelijk manager binnen een overheidsinstelling (15 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het leiding geven aan meerdere inhoudelijke teams (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van overheidsbestuur en ambtelijke organisaties (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en managen van complexe multidisciplinaire programma’s, projecten en inhoudelijke thema’s (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het werkgebied Volkshuisvesting, op de gebieden Woonzorg en Aandachtgroepen (20 punten);
10. Uurtarief (20 punten).
a. Uurtarief van maximaal € 125,00, exclusief Btw / inclusief reiskosten woon- werkverkeer (20 punten);
b. Uurtarief tussen de € 125,01 en € 145,00, exclusief Btw/inclusief reiskosten woon- werkverkeer (10 punten);
c. Uurtarief hoger dan € 145,00, exclusief BTW/inclusief reiskosten woon- werkverkeer (0 punten).

Competenties
Persoonlijke eigenschappen:

 • Vaardigheid in het inschatten van complexe bestuurlijke verhoudingen en de haalbaarheid;

 • Vaardigheid in het maken van afwegingen in de inzet, capaciteit en middelen van projectresultaten;

 • Vaardigheid in het omgaan met maatschappelijk/politiek-bestuurlijke belangentegenstellingen en het resultaatgericht onderhandelen op (inter)provinciaal niveau;

 • Vaardigheid in het creëren van draagvlak, uitdragen en verdedigen van projectresultaten/programmadoelstellingen en consequenties;

 • Communicatiekracht;

 • Benaderbaar;

 • Resultaatgericht aansturen;

 • Geordend.

Ervaring

 • Vanuit jouw werkervaring ben je aantoonbaar in staat om op strategisch niveau directie en bestuur te adviseren en dit uit te dragen in ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

 • Je bent een volwaardige gesprekspartner voor bestuur en management en hebt een goed ontwikkelde politieke antenne.

 • Een proactieve en ondernemende instelling en je bent stressbestendig. Je bent in staat om snel te schakelen in een plots hectische omgeving.

 • Je bent in staat de verbinding te leggen tussen verschillende inhoudelijke disciplines en onderhoudt een netwerk zowel binnen als buiten de organisatie.

 • Je kunt snel schakelen van strategisch naar tactisch niveau en kunt de vertaalslag maken naar het operationele niveau.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 14.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 12 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen hierover zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Voor de zzp'er

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.

 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Voor meer informatie omtrent de inschrijfprocedure en verdere afhandeling, bekijk de Hoe werkt het pagina. Heb je een vraag? Neem direct contact op met Hibo Abdi via hibo.abdi@kbenp.nl of via 06 433 634 42

Tot uiterlijk 1 werkdag voor de sluitingsdatum is het mogelijk om te reageren op deze inhuuropdracht.

Documenten:

Vind jouw volgende opdracht

Kies een interessante opdracht uit en klik op inschrijven. Daarna zal een van onze adviseurs binnen 48 uur contact met je opnemen. Na telefonisch contact, beoordeelt onze adviseur jouw CV en geeft terugkoppeling of deze goed aansluit bij de inhuuropdracht (eisen en wensen) en ambitie van de opdrachtgever.

Kies een opdracht
Twijfel je of deze inhuuropdracht bij jou past?
Neem contact op met onze opdracht adviseur.
Opdracht Adviseur Jan de Vries
Jan de Vries
opdracht adviseur
ma - vr tussen 9.00 & 17.00 uur

Ben jij de Kwartiermaker Volkshuisvesting, Economie en Cultuur die deze organisatie zoekt?