thumbnail
Aanjager Energietransitie Besparen Inwoners

Provincie Utrecht

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Nederland

Overig
Deze inhuuropdracht is verlopen
Geen maximum
36 Utrecht

Publicatiedatum:

22-06-2022

Sluitingsdatum:

01-07-2022

Begindatum:

15-08-2022

Einddatum:

15-02-2023

Uren per week:

36
Programma Energietransitie
Nieuwe energie voor Utrecht is de titel van het coalitieakkoord in de Provincie Utrecht. En dat hebben we nodig, want we staan voor een grote opgave. We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daar hoort ook een CO2-neutrale energievoorziening bij. Vanuit het programma Energietransitie leveren we hier met 25 enthousiaste en deskundige collega’s een bijdrage aan. We richten ons op het stimuleren van energiebesparing en het mogelijk maken van duurzame opwek van energie. De aard van de opgave vraagt om een innovatieve en inclusieve aanpak. De energietransitie in de provincie Utrecht moet haalbaar en betaalbaar zijn voor alle inwoners en bedrijven. Wij willen eraan bijdragen dat iedereen mee kan doen en mee kan profiteren van de kansen die de energietransitie brengt. We werken nauw samen met collega’s van ruimtelijke ordening, economie, wonen, bodem, water, milieu, recreatie, cultureel erfgoed, natuur, landbouw, mobiliteit en bedrijfsvoering én met een breed scala aan partners in de regio.